Skip to main content

U osnovi, Śrī Sāī tantra je ispravno korištenje tijela, osjetila, uma, intelekta, srca, ego sklopa i zapravo našeg cjelokupnog bića. U tu se svrhu Saitri mantre (upisane u yantru) kombiniraju sa sanskritskim stihovima ispisanim izvan prostora kvadrata u yantri, kako bi formulirali sedmerostruki plan Sāī kontemplacije i puje ili formalnog obožavanja i štovanja cakre u sedam koraka.

1.     PREOBRAZBA TIJELA
Ovladajte tijelom, disciplinirano izvršavajući svoje svakodnevne i povremene dužnosti i obveze. To je bit Sāī karma yoge. Za ispravno obavljanje svojih svakodnevnih dužnosti, potrebno nam je zdravo tijelo i zdrav duh. Stoga trebamo tražiti milost Božanskog liječnika nad liječnicima (Sāī dhanvantari), tako što ćemo tri puta (prvo verbalno, pa zatim mentalno) ponavljati sljedeći stih  Božanskog liječnika – Višnuovog avatara:
Dhakshine Hastha Chaalana Vibhuuthim,
Vaame Bhaktha Lekha Lasath Karam
Aayuraarogya Dhaathaaram,
Sāī Dhanvanthareem Upaasmahe

Značenje: Razmišljamo/meditiramo / tražeći  božansku milost da izliječi bolesti njihova tijela, uma, intelekta i ega. Neka nam  Božanski liječnik, Sāī dhanvantari, podari zdravlje i dugovječnost!
Ovaj prvi korak u formalnom štovanju zove se namaskār, odn. nuđenje pozdrava sklopljenih dlanova i, ako je moguće, prostracijom cijelog tijela (saštānga namaskāra) pred oltarom Sāī cakre. Ponoviti tri puta.

2.     PREOBRAZBA OSJETILA
Posvetite svoja osjetila služeći posvećeno, nesebično i s ljubavlju potrebitima. To je bit Sāī dharma yoge, ključa blagostanja i napretka društva. Da bismo povećali svoju sposobnost i spremnost na nesebično služenje s ljubavlju, uputno je barem tri puta, i mentalno i verbalno, ponavljati sljedeći meditativni stih koji je skladao primatelj Śrī Satya Sāī gāyatrī mantre, Sri Ghandikota Subrahmanya Shastri:

Yo Dhevassathya Saayinah,
Buddhim Dharmaadhi Gocharaam
Prerayeth Thasya Yatthejah,
Thadhvarenyam Upaasmahe

Značenje: Nek blistava energija Śrī Sathya, koja kao čista svijest prožima moje srce, nadahne, vodi i usmjeri moja osjetila ka dharmičkom, tj. altruističkom služenju s nesebičnom ljubavlju. Meditiramo na tu samosjajeću Božanskost. Drugi korak u pūji je āvāhana ili zaziv (invokacija). Štovatelj zaziva ili postavlja Sāī cakru u svoje srce, okrečući dlanove prema unutra – u smjeru srca. To se ponavlja tri puta, zajedno s navedenim stihovima

3.  PREOBRAZBA UMA
Popravite um pomoću mantre i meditacije kako bi ga učinili postojanim i jakim. To je bit Sāī dhyāna yoge.
Ponavljanjem navedenog stiha, koji se često ponavlja, tri puta verbalno ili mentalno, postižemo jedinstvo misli, riječi i djela i tako stječemo mir, blaženstvo i duhovnu energiju.

Sarvaruupa Dharam Shaantham,
Sarva Naama Dharam Shivam
Sath Chith Aanandham Advaitham
Sathyam, Shivam, Sundharam

Značenje: Ovaj Śiva Sai nosi sva imena. On je oličenje mira. On je utjelovljenje nedualističkog načela postojanja, svijesti i blaženstva. On je Śiva-Śakti kojeg karakterizira istina, dobrota i  blažena ljepota.

4.     PREOBRAZBA INTELEKTA
Probudite intelekt ispravnim korištenjem osjećaja za razlučivanje između krivog i pravog i odlučno slijedite ispravan smjer. To je bit Sāī buddhi yoge.
U tu svrhu trebamo moliti Sāī Sūryu (Sunce) da rasprši mrak našeg neznanja, podari nam oko mudrosti i razlučivanja, kao i snagu i postojanost da odlučno idemo ka svome duhovnom cilju. To se postiže ponavljanjem sedam puta (verbalno ili mentalno) Śrī Sāī Sūrya gāyatrī mantre.
Om Śrī Bhāskarāya Vidmahe
Sāī Devāya Dhīmahi
Tannah Sūryah Pracodayāt

Značenje:  . Molimo da  Sāī  -Sunce rasprši naš mrak neznanja, ukloni naše životinjske sklonosti i obdari nas vitalnošću, zdravljem, snagom i intelektom. Dok pjeva Sāī Sūrya gāyatrī, poklonik izvodi abhiśeku, odn. prinošenje žrtve škropljenjem Sāī cakre vodom. To se ponavlja sedam puta.

5.     PREOBRAZBA UNUTARNJE SAVJESTI
Pročistite srca i ispunite ih vjerom i nesebičnom predanošću Bogu i Njegovoj Kreaciji. ”Voli sve i služi svima” . To je bit  bhakti yoge –zajedništva u bogoštovlju koje nam donosi Božansku milost.
Da bismo povećali i umnogostručili svoju sposobnost voljenja Boga i Njegove kreacije, najbolji je način da verbalno i mentalno ponavljamo barem sedam puta dnevno Śrī Sāī hiranyagarbha gāyatrī mantru.
Om Premātmanāya Vidmahe
Hiranyagarbhāya Dhīmahi
Tannah Satyah Pracodayāt

Značenje:   Meditiramo na  Božanstvo sa Zlatnom utrobom (  zlatna linga).
Neka  Bog istine iskorijeni naše demonske osobine i uveća našu sposobnost i snagu za Božansku ljubav i tako nas povede putem oslobođenja, putem predanog služenja s ljubavlju.
Peti korak formalnog štovanja je prinošenje cvijeća na žrtvu božanstvu koje štujemo. Dok ponavlja Sāī hiranyagarbha gāyatrī, poklonik polaže cvijeće na oltar Sāī cakre.

6.     PREOBRAZBA EGO SKLOPA

Odbaci ego, koji je zadnji preostao za odbacivanje, pomoću samopredaje i požrtvovnosti i, iznad svega, stjecanjem iskustvenog znanja o Vrhunskom sebstvu. To je bit Sāī jñāna yoge – neegoističnost i nesebičnost, zajedno s duhovnim znanjem. Ego je najveća prepreka samospoznaji (spoznaji sebstva). Poistovjećenost s tijelom mora nestati. Proces otkrivanja ātmana (Boga) i poistovjećivanja s Njim nepogrešivi je put ka oslobođenju.
Da bi uklonili ego, nužno je predati se i razviti osjećaj nevezanosti za tjelesne i svjetovne želje. Trebamo ustrajno njegovati svijest i spoznaju da postoji jedan paramātman, najviše “sve-sebstvo” (Omniself) koje se nalazi u svima nama.
Da bismo ojačali uvjerenje koje proizlazi iz te spoznaje, dobro je barem sedam puta dnevno, verbalno i mentalno, ponavljati svetu Śrī Sathya Sāīśvara gāyatrī mantru. (Ova je mantra otkrivena poštovanom Śrī Ghandikota Subrahmanya Śāstriju na Badnju večer 1997.  u Thrayee Brindhavanu blizu Bangalorea.)
Om Sāīśvaraya  Vidmahe
Satya  Devāya  Dhīmahi
Tannah  Sarvah  Pracodayāt

Značenje: Spoznali smo, uz pomoć svetih spisa, učitelja i vlastitog iskustva,   Sathya božanstvo. Neka nas ova univerzalna, vječna, blistava Vrhovno Božansko nadahne na takav način, da sve naše snage, misli i djela budu duhovno usmjerena. Svim svojim snagama i sposobnostima meditiramo na božanstavo koje nam prožima srce!
Neka nas oslobodi okova neznanja i svjetovnih vezanosti. (Onaj koji je vidio i usavršio ovu svetu mantru je poštovani pokojni Ghandikota Subrahmanya Shasthri, vidi Sanathana Sarathi, ožujak 1979.)
Šesti korak formalnog štovanja je naivedya, odn. prinošenje hrane kao žrtve. Dok ponavlja Sāīśvara gāyatrī, poklonik polaže voće kao žrtvu pred oltar Sāī cakre.

7.     POTPUNA SJEDINJUJUĆA PREOBRAZBA
Živite u neprekidnoj i potpunoj svjesnosti Vrhunske stvarnosti koja dostiže svoj vrhunac u stanju poistovjećenja pojedinačnog sebstva s Vrhunskim “sve-sebstvom” (Omniself). To je bit Sāī brahmayoge.

Da bi postigao ovo potpuno stanje svjesnosti brahmana, odn. Apsoluta, tragatelj stalno misli i ponavlja nedualističku svetu petosložnu formulu Sāī Śivo‘ham – ja sam Sai Śiva. Tako postiže stanje zvano sayujya kaivalya, odn. stanje jedinstva s Bogom u transcendentalnom blaženstvu. (Nadahnuće za ovu nedualističku formulu došlo je za vrijeme Mahaśivaratrija 1996.)

Sedmi i posljednji korak formalnog štovanja je ārati, odn. završni obred. Poklonik, na kraju svog poniranja u zančenje mantre Sāī Śivo’ham, tri puta zaokruži svjetlošću (kamfora) u smjeru kazaljki na satu ispred oltara Sāī cakre.

Dakle, da sumiramo. Śrī Sāī tantra podrazumijeva:
(1)    Ustrajno poniranje u istine sadržane u svetoj Sāī cakri, posebno u tri Sāī  gāyatrī mantre.
(2)    Neprekidno predano izvršavanje svojih dužnosti i obveza, dok smo istovremeno zaokupljeni nesebičnim služenjem potrebitima s ljubavlju.
(3)    Življenje životom ispunjenim ljubavlju, služenjem i blaženstvom, u neprekidnoj potpunoj svjesnosti o sveprožimajućoj Vrhunskoj stvarnosti.

G.V. Subba Rao

Komentiraj