Skip to main content

Bilo bi nemoguće objasniti slavu i veličinu Namah Shivaya, kaže Shiva Purana čak i da pokušavamo milionima godina.

Svatko onaj tko je doživio ovu mantru može cijeniti tvrdnju mudraca koji su je željeli opisati kao bliješteće sunce ili onaj najdublji osjećaj u čovjeku ili remek djelo umjetnosti. Ipak oni koji su pisali zapise ne mogu opisati i izraziti neizrecivu moć i ljepotu koja je sadržana u tih pet slogova. lako ima mnogo mantri objavljuju

Mantra daje fokus i cilj koji treba postići. Ime ima veze sa nekim aspektom vaše prirode i duha. To vrlo malo ljudi može intuitivno osjetiti i postati toga svjesno. To ime predstavlja potrebu, težnju ljudskog duha u životu da to postane da postigne taj cilj. Budući da je na sanskritu, ime također izaziva kao reakciju posebnu vibraciju, jer je sanskrit kombinacija zvukova koji stvaraju promjenu frekvencije u vibracijskom aspektu naše ličnosti

Purane, kažu nijedna nije kao ova. Svi zapisi su je opisali, sve Vede, Shastre i Upanishade sadržane su u njoj. Namah Shivaya, kažu zapisi je sam Shiva u obliku zvuka – čist, savršen i sveznajući.

Bog je u Vedi zvuk. Šiva je čistu svijest. OM NAMAH SHIVAYA Snažna pet-slogovna mantra O ČOVJEĆE, PONAVLJAJ OVU MANTRU, PONAVLJAJ JE. ONA JE KRUNA BOŽIJA.

Kada Shiva uništava svijet – kada sve stvari pokretne i nepokretne nestanu i sve se stopi u njegov uzrok – “Shivu” sve se smješta” u Namah shivaya. Svi elementi i moći sadržane su u njezinim slogovima i latentnom obliku. Na kraju jednog takvog kruga, kada Shiva želi obnoviti svijet, on ovlašćuje Gospodara Brahmu da stvori tri svijeta dajući im panchaksaru ili “pet -slogovnu mantru, Namah Shivaya”. Da bi niu pomogao u njegovom zadatku, Brahma je stvorio deset mudraca i nakon izvođenja stogodišnje pokore, Shiva im je objasnio potpuno značenje mantre. Oni su tada stvorili svijet bogova, asure i ljudska bića “na veličanstven način”.

Mantra je stvorila kreaciju i kroz mantru svijet je spoznao svog Stvoritelja. Namah shivaya je Shivin dar nama, poklonjen da bismo mogli ponovno spoznati sebe kao Shivu. Ovaj kozmički oblik odražen je u značenju mantre. Namah znaci “Klanjam se” i Shiva je “onaj koji je milostiv”, Gospodin koji je postao sve« Kada onaj koji ponavlja mantru kaže, “Klanjam se Shivi”, on se klanja Svijesti koja boravi u njemu i u svakoj stvorenoj stvari, pokretnoj i nepokretnoj, osjetilnoj, neosjetilnoj.

Mantra se završava sa slogom aiya koja označava aoyakam – jedinstvo individualne duše sa Vrhunskom Dušom. Ponekad se mantra daje kao Om Namah Shivaya – tako se daje u Siddha Yogi. Dodatak Om kao izvor svih zvukova, čini- mantru još većom, kaže Purana, tako se na savršenstvo dodaje savršeno.

Ova je mantra dana« od Shive ne samo ljudima čistog srca već svakomu. Shiva Purana kaže, svatko može doživjeti njezinu moć i snagu. Ona je efektivna čak i za one sa “izopačenim gledištem koji su pohlepni, teški, okrutni, nezahvalni, okaljani strašnim grijesima, mentalnim, verbalnim i fizičkim”.

Čak je i kralj demona Ravana koji je oteo Situ, ženu Gospodara Rame, bio iskupljen pjevanjem Namah shivaya. Kada je dharme bila u opadanju, “Parvati upita Shivu:- kada je opasnost neminovna i dolazi do zastranjenja od dužnosti, kako ćeš osloboditi svoje divotije?”

“Ponavljanjem pet – slogovne mantre”, OM NAMAH SHIVAYA odgovorio je Shiva, “čak i oni koji su posrnuli mogu postići moju religiju.

Join the discussion 1 komentar

Komentiraj