Skip to main content

Cijela Kozmička igra stvaranja, održavanja i uništenja je Shivin ples. Kada naučimo gledati okom mudrosti koje nam je dano milošću, možemo vidjeti Shivu kako pleše u svakom djeliću i u svakom trenutku našega života.

Kada Shiva poprima određeni lik ili kada objavljuje svete tekstove, On objavljuje Istinu o krajnjem sjedinjenju i jedinstvu čovjeka i Boga. Često nam objavljuje tu Istinu u trenutku kada smo duboko zaglibili u neznanje. Tako je bilo i sa nevjernim mudracima u Damudara šumi koji su bili prvi svjedoci Shivinog Kozmičkog plesa – Tãnåava.

Prema indijskoj predaji cijeli život je ritmička igra, izmjene smrti i rođenja, stvaranja i razaranja. Kad se koncentrirana energija rasprši poprima oblik i raspored i počinje plesa-ti. Primjećuje se tako «osnovno značenje Shivinog plesa je trostruko: prvo, to je prizor ritmičke igre kao izvora svega kretanja unutar kozmosa; drugo, svrha tog plesa je oslobođenje bezbrojnih duša ljudi od zamki iluzija; treće, mjesto plesa Chidambaram, centar svemira je unutar srca”. Istina je multidimenzionalna, Yoga vidi slojeve života iza tvari, slojeve uma iza života, slojeve superuma iza uma i sloj apsolutnoga ili satchidanand iza super-uma.

Cijelo postojanje se reflektira kao federacija” duhova ujedinjenih i integriranih u apsolutnom. Ponajprije moramo shvatiti da se karmički saldo mora izravnati. Sve što smo prije učinili mora se izbalansirati, svejedno je li ono pozitivno ili negativno. To se mora dogoditi, sve se to mora dogoditi prije nego totalno probuđenje nastane (neki to zovu Zlatno doba). To mora biti to.

Dakle, moramo razumjeti da su to samo događanja na (moru) nivou svijesti i to je sve. Na odgovarajućem stupnju kada znate istinu, kada vidite sebe onakvima kakvi jeste, vi ćete razumjeti da to nije događanje – to je samo taj san o kojem mudraci i sveti spisi govore. Kada je netko pitao jednog starog sveca -zašto se sve to događa u svijetu-on je rekao da je to sve događanje u svijesti. „Zašto to svijest čini?“, opet je pitao čovjek, a svetac je rekao jednostavno: „Zato jer je njena priroda da to čini unutar plana ove velike igre.“

Tekstovi o Shivi poučavaju o jedinstvu individualne duše sa Apsolutom. Kaže se da su u odnosu na Boga sva bića poput životinja, ograničena Shivinom snagom iluzije – Tirodhana.

Premda Shivina snaga zablude – Mãyã zavarava i ograničava Njegova milost-Anugraha uništava ograničenost i objavljuje Istinu o našem identitetu sa Gospodom. Svih 10.000 mudraca, kažu Skanda Purishe, bilo je zaslijepljeno materijalističkim poimanjem Svijeta i vjerovanjem da je Svijet vječan i da nema Gospodara, te da u izvođenju obreda leži tajna spasenja.

Shiva je odlučio poučiti ih Istini o Božjoj Sveprisutnosti. Pojavio se u liku mladog Yogina. Gospod Vishnu bio je prerušen u Mohìnì, Kozmičku čarobnicu. Tako je mladi Yogin uzeo Mohìnì za ženu i skupa su sišli među mudrace. Mudračeve žene čeznule su za mladim Yogin-om, a mudraci za Mohìnì. Cijela se šuma našla u velikom metežu jer se Shiva pojavio u 10.000 likova kako bi zavarao svaku od mudračevih žena. Nakon nekog vremena mudraci su uvidjeli što se dogodilo. Shvatili su da to nisu bili Yogin i njegova mlada supruga. Srditi mudraci počeli su bacati kletve na 2 Boga (Vishnu-a i Shivu).Kako su kletve padale, tako su stvarale žrtvenu vatru iz koje je izašao veliki tigar koji je pojurio rastrgati Shivu. No, Shiva se nasmiješio Svojim neizrecivo lijepim osmijehom i uhvatio tigra, te malim prstom Svoje ruke skinuo kožu sa njega i sa njom zavitlao po zraku. Tada su Oshi-ji svojim kletvama stvorili zmiju koju je Gospod objesio o Svoj vrat. Na kraju je iz vatre izašao mali crni patuljak koji je pojurio na Shivu da Ga zapali. Shiva je uzeo vatru iz njegove ruke i petom pritisnuo zlog patuljka.

Gospod pleše da bi uništio naše neznanje, za dobrobit Svijeta Kada je u zanosu Svoga Kozmičkog plesa Shivino stopalo dotaklo tlo, zatresli su se i Nebo i Zemlja od neopisive ljepote Njegovog veličanstvenog plesa. Stanovnici šume bili su zadivljeni takvom ljepotom, tako je bio lijep Shivin ples. Tim plesom Shiva je skinuo veo koji je zatamnjivao njihova srca, a taj je božanski ples uništio njihove sumnje i zablude dok se na kraju svi nisu našli ničice pred Stopalima veličanstvenog Plesača moleći Ga da zauvijek nastavi plesati Svoj tajanstveni ples. Tako su svi stanovnici šume, kažu Skanda Purishe spoznali istinu o Gospodu. Ovo je tek jedna od mnogobrojnih legendi o Shivinom plesu, ali ona otkriva osnovu filozofije koja leži iza tog Božanskog plesa..

On pleše da bi oslobodio dušu od ropstva triju nečistoća koje nas drže podalje od našeg pravog identiteta sa Njim. Shivin ples predstavlja cjelokupni život ovoga Svijeta, on se nalazi u propinjanju morskih valova, u mislima uma, u pokretanju osjetila, u udisaju i izdisaju, u rotiranju Planeta, kolanju krvi po tijelu, kao i u igri atoma i molekula u tvari. On je u razvijanju i propasti civilizacije, u rađanju i smrti ljudskog bića, u tutnjavi grmljavine, u zvuku koji nastaje kada ptica prelijeće Nebo, sve su to pokreti u veličanstvenoj Shivinoj igri.

Tako je lik Natarãje -Shive koji pleše svoj kozmički ples čest objekt meditacije. Natarãja je prikazan sa 4 ruke: u jednoj drži bubanj koji predstavlja čin stvaranja, druga je podignuta u položaj davanja zaštite – Abhayamudrã što predstavlja održavanje Svijeta. Ruka u kojoj drži vatru predstavlja uništenje. Ruka koja je okrenuta prema dolje pokazuje da su Božja stopala utjeha duši.Ona obećavaju milost i spasenje onome tko uzme zaklon u njima. Shivina snaga zablude – Mãyã predstavljena je nogom na kojoj Gospod stoji i kojom pritišće patuljka. Lice Plesača je mirno i tiho čak i onda kada pleše, jer Shiva je uvijek vječni Svjedok svega.

Pravi je doživljaj Shivinog plesa u srcu poklonika i kada ga doživimo u mirnoći uma kojega smo pročistili meditacijom, mi postajemo vječnim svjedokom promjenjivosti Svijeta. U tom stanju svjedoka pravo je istinsko iskustvo i doživljaj Shive koji iako pleše, uvijek ostaje transcendentalan.

Komentiraj