Skip to main content

Postojanje nije samo manifestacija materije i materija nije krajnja. Postoji trostruki proces evolucije koji se odvija istovremeno i ti trostruki procesi se odnose na život, energiju i svijest. Život je materija; svijest je krajnji oblik materije i energija dolazi između. Ako se životna sila ili materija mora razviti do područja svijesti, važno je da bude izložena području djelovanja energije. Shivina Božanska energija, Njegov ženski aspekt naziva se Shakti. Ova energija koja je poznata pod mnogim imenima, baš ta energija je glavni predmet yoge, tantre i svih spiritualnih duhovnih znanosti. Energija je shakti i ona ima kvalitetu mijenjanja, transformiranja. Kao što kad stavite komad drva u vatru, vatra promjeni oblik drveta, drvo se kompletno transformira, na isti način morate izložiti svoju životnu silu, ovu materiju, silama energije.

Energija je odgovorna za mijenjanje ove grube materijalne sile u svijest i to je ono što morate razumjeti Postoje 2 faze Njegovog odnosa sa Shakti. U ranijoj fazi prema Skanda Puranama ona je Sathi, kći Dakshe, jednog od Brahman-ovih sinova. Sathi postaje Shivinom družicom i živi sa Njim sve dok ih Daksha oboje ne uvrijedi. Sathi nesposobna ikoga uvrijediti, uništi samu sebe u vatri Yoge. Shiva nakon toga odlazi na Kailãsh, mjesto gdje nema ni tuge ni radosti.

Kozmički gledano, Shivino povlačenje simbolizira Mahãpralay-u, veliko razaranje, kada se Shakti povukla natrag u Shivu i Svijet je prestao postojati.No, nakon mnogih eona, Božica se vratila kao Pãrvatì, kći kralja planine Himvate. Kada mu je ona postala družicom, Shiva ponovno stvara Svijet , uništava demone i dijeli blagoslove. Tada On počinje poučavati o putu ka oslobođenju, objavljujući Pãrvatì svete tekstove Agame kojima se služe štovatelji Shive.
Uzimajući ulogu učenice, Pãrvatì moli Shivu da je pouči o prirodi Božanske stvarnosti i putu Istine. Njegovi su odgovori postali tekstovi Skanda Purishe čiji je dio i Gurugìtã a koji su danas velik izvor znanja o Božanskoj stvarnosti. Često se na Indijskim slikama prikazuju Shiva i Pãrvatì kako sjede na planini Kailãsh.Njihova dva sina Subrahmanya i Ganesha sjede pokraj Njih. Na slikama se može vidjeti kako Pãrvatì poslužuju Shivu, ili kako Ga samo promatra dok mirno sjedi u kontemplaciji. U Skanda Purishama često se opisuje Shivino raskošno boravište na Kailash-u, ali češće se On i Njegova obitelj vide kako žive na otvorenim livadama daleko iznad oblaka. Njihov je život prikazan idilično i odvojen je od Svjetovnog. Često su prikazani kako su okruženi životinjama jer jedno od Shivinih imena je i Pashupati ” ” gospodar životinja “.

I zato u različitim praksama yoge, tantre, drugih spiritualnih znanosti, tijelo, osjetila, elementi koje grade tijelo, životna sila ili prana i um ili manas, svi oni podliježu djelovanju te Shakti energije.

Energija je ona manifestacija u kojoj se cjelokupna materija pročišćava. Kad je ova materija u potpunosti pročišćena, tada ona postaje svijest. Upravo u tu svrhu je organiziran ovaj tečaj napredne kriya yoge i upravo zbog toga su rishiji i sveci razvili prakse kriya yoge.

Shiva predstavlja najvisu bozansku svjesnost koju smo mi u stanju postići. Postojanje ili dinamizam je idealni razvoj božanskog, ali iza tog idealnog razvoja stoji Čista svijet (Shiva). Vrhunska svijest koja pokreće taj idealni razvoj Shakti je izvor svih mogućnosti – spiritualnih, psihičkih i vitalnih, kako kozmičkih tako i pojedinačnih. Cijelo stvaranje je igra vječnog Ljubavnika, živog, promjenljivog, rastućeg izraza Božje Ljubavi i Radosti”.

Čista svijest je iznad svega stvarnog i mogućeg. čovjekova je krajnja sudbina probuditi shakti Nema razlike između materije i duha, i nauka to priznaje – sva materija je energija. Energija je šakti.

Sve se svodi na Shivu i Shakti, tj. svijest (sebstvo) i energija ( um).

 

Komentiraj