Skip to main content

Obitavalište Gospoda Shive je planina Kailash na Himalayima. Ona sa ezoterijskog gledišta predstavlja duhovni centar na vrhu glave – Sahasrãra koji je boravište Shive u čovjekovu tijelu.

Svaki aspekt Shivinog lika ima svoje značenje.

Njegov trozubac (osti) kojeg drži u desnoj ruci predstavlja

Njegove 3 funkcije: stvaranje, održavanje i uništenje,

zatim Njegove 3 moći: moć

volje – Icchãshakti,

moć znanja – Jñãnanakti

i moć djelovanja – Kriyãnakti

Trozubac također predstavlja i 3 svojstva od kojih je sačinjena sva priroda:

čistoća – Sattva,

aktivnost – Rajas

i inertnost – Tamas.

On predstavlja i 3 vremena:

prošlost, sadašnjost i budućnost

Mjesečev srp u Njegovoj kosi simbolizira um koji Shiva ima savršeno pod kontrolom. 3 linije svetoga pepela pokazuju uništavanje triju nečistoća koje zasljepljuju čovjeka, drže ga u zabludi i podalje od njegove spoznaje da je on sâm Shiva (Bog).

Tako postoje zabluda da je čovjek odvojen od Boga. Anavamala . Zabluda da su predmeti odvojeni jedni od drugih – Mayiyamala. I zabluda da je čovjek onaj koji čini svoja djela – Karmamala.

Rijeka Ganga koju Shiva nosi u Svojoj kovrčavoj kosi predstavlja nektar besmrtnosti koja teče iz Njega. Slonova koža predstavlja životinjske osobine koje Shivina milost uništava.

Prema Skanda Puranama, Shiva je odjeven u slonovsku kožu koja je pripadala zlom slonu Gajasuri. On je zlostavljao Shivine poklonike pa ih je Shiva došao spasiti ubivši slona.

Tigrovo krzno na kojem Shiva sjedi simbolizira pohlepu i egoizam, a sjedeći na krznu On pokazuje da ima potpunu kontrolu nad lošim osobinama.

Shivina ogrlica od zmija predstavlja individualnu dušu-Jìvãtman koja počiva na tijelu Vrhovne duše-Paramãtman.

Sveti prah vibhuti najdragocjenija je stvar u duhovnom smislu. Shiva je u hrpu pepela pretvorio Boga želja Kãmu jer On uznemiruje um i produbljuje zbrku koja već postoji u njemu. Shiva se ukrašavao tim pepelom i sjajio u Svojoj veličanstvenosti kao pobjednik nad željama. Kada je Kãma bio uništen, po svuda je prevladala ljubav. Kada ne postoje želje koje izobličuju um, ljubav može biti potpuna i neuvjetovana.

Pepeo označuje našu pobjedu nad željama koje nas muče. Pepeo je konačno stanje stvari jer ne podliježe daljnjim promjenama, on ne može izblijedjeti, ne može se isušiti i nestati, neće izgubiti boju i ne trune. Pepeo zauvijek ostaje pepeo. Gurui nas potiču da uništimo svoje negativnosti, da se odreknemo poroka i loših navika, da štujemo Shivu čisteći sebe u mislima, riječima i djelima.

Budući da je svako biće Shiva, jer bez Shive to je samo mrtvo tijelo – Shiva, čovjek se mora truditi da živi po uzoru na Božansko stanje.

Shivino vozilo je bik Nandì. On predstavlja ispravno djelovanje – Dharmu koja je iznimno važna za duhovni život. Obično se kip Nandì-ja nalazi na ulasku u Shivine hramove, pa je tako Dharma predstavljena kao čuvar Gospoda.

To je poruka nama da ne možemo spoznati Boga sve dok prvo ne položimo ispit iz Ispravnog djelovanja.

Komentiraj