Skip to main content

Da bi se uzbuđenje pretvorili u ljubav najprije je potreban uzorak a uzorak je guru. No guru je također ljudsko biće sačinjeno od pet elemenata. Kako ti živiš i kako si vezan za tri gune, tri aspekta kreacije, tako je i guru. Najprirodnije je da on ne može biti savršen i to je prva stvar koju učenik mora shvatiti.

Ako učenik želi vidjeti potpuno savršenstvo u guruu, ako ga želi vidjeti bez ikakvih mana, to je nemoguće. Treba se uvijek imati na umu jedno gledište daje svako ljudsko biće perfekcionist po prirodi. Pod perfekcionistom ja smatram da svako ljudsko biće ima neke ideale i da želi vidjeti te ideale.

Vi imate jedan ideal i vi želite vidjeti sliku njega u meni. Ja to nikada ne mogu sto posto biti jer ste vi stvorili smisao savršenstva iz nekog kompleksa ili nekog mentalnog bloka. Svaka osoba ima prioritete i gleda da li može ili ne može te prioritete ostvariti. Kad idete u trgovinu kupiti sari gledate da li je prodavač brahmin ili nije. Sto vas se to tiče? Vi želite kupiti dobar sari, no za vas prodavač mora biti star čovjek i brahmin i ne smije biti ni previsok ni prenizak. Ja to zovem perfekcionizam. Kroz taj perfekcionizam vi ste stvorili u sebi psihološku barijeru. To se treba razumjeti.

U nauci o ljudskoj psihologiji perfekcionizam je kompleks. To je vaša osobna barijera i ta je barijera stvorena da bi ispunila vašu potrebu za sigurnošću, budući da je u osnovi svatko nesiguran.

Ljudsko biče ima četiri instinkta: hrana, spavanje, seks i strah. Značenje straha je nesigurnost; ona je usađena u svakoga. I tako se može dogoditi da guru pije čaj dva, tri ili četiri puta dnevno i da nosi kožne cipele, ili spava i hrče u toku dana. Zašto ti to sve vidiš?
Kada srce prihvaća, razum ne igra nikakvu ulogu. Ako voliš razum ne bi trebao stati između, inače će pokvariti cijelu stvar.
Prema tome da bi uzbuđenje pretvorio u ljubav i odstranio tu mentalnu barijeru uspostavi svoj odnos sa guruom putem predanosti.

Swami Sutyananda Saraswati

Komentiraj