Skip to main content

Gdje je točno sjedište duše? Ljudi kažu, pokazuju ovdje (između obrva) je sjedište duše; svatko to može reći. Tu je prvo intelekt, iznad njega je um, a tek iznad njih je sjedište duše. Tako dugo dok nismo oslobođeni od intelekta i uma, kako se možemo naći u sjedištu duše?

Isus je rekao: “Blagoslovljeni su oni koji su čistog srca, jer vidjeti će Boga.” Da se Krist, (Krišna, Shiva, Buda zaista nekom prikažu, taj čovjek bi sam morao postati živi primjer na cijelom svijetu.) Mi to kažemo, ali da li se naš život promijenio. Ili smo još uvijek isti, u iluziji vezani, i raspršeni na nivou osjetila. Koliko smo zavedeni umom i prema van usmjerenim snagama uma. Duhovni aspiranti svugdje u svijetu govore da meditiraju. Tvrde da vide Krista.. U Indiji ljudi tvrde da im se pojavljuje Krišna, Shiva, ali ako pobliže promotrimo njihov život – da li su se oni promijenili? Zapitajte se da li ste se vi promijenili primjenom uzvišenih Istina.

Svrha ljudskog života je postići oslobođenje od iluzije lažne osobnosti, a da to postignemo moramo doseći više vrijednosti života, uzdići se “iza”.. A to možemo samo onda kada u sebi imamo moć razlikovanja i svijest. Moć razlikovanja i svijest skriveni su u duši, i dostupni su nam samo na jednom određenom nivou – ako se predamo stopostotno Bogu. Inače nam On ostaje skriven, čak i kad napuštamo tijelo. Jer nema kraja djelovanju Božje Snage. Ovo objašnjava vrlo jednostavno kako možemo prevazići prirodu posljedica. Prividno najjednostavnija i najdjetinjastija duša može da prihvati carstvo nebesko mnogo lakše nego najintelektualnija duša koja misli da će sve odgovore naći svojim umom, ali čija svijest nije uzdignuta na više nivoe. Svaka duša može postići više stanje svijesti. Ali, to se može ostvariti iznutra, iz unutarnjeg znanja, inspiracije i intuicije za koje nije potrebno vanjsko znanje i mudrost. To je tu, u svakoj duši, i čeka da se prepozna, izvuče i proživi.

Dok živite u svijetu, trebate znati kako u njemu živjeti, što je svrha života
. Nije teško ostati nevezan u svijetu vezanosti, ako zaista znate kako u njemu živjeti. Kako živjeti svjesno, kako živjeti sa moći razlikovanja. Što znači karma? To znači: biti vezan vlastitim djelima. Neznanje, vezanosti i pogrešno vodstvo temeljni su uzroci svih karmi. Naše misli imaju veliku moć i svaka misao, svako djelo nosi svoju posljedicu. Važno je razumjeti načela Jedne Istine ili Stvarnosti, jer karme idu sa nama sve do našeg posljednjeg daha. Naše misli, riječi i dijela su temeljni uzrok naše egzistencije – neprekidnog dolaženja u ljudsko djelo i podnošenja svih patnji. Svaka akcija ima reakciju. Ne postoji samo fizičko tijelo, već i astralno i kauzalno tijelo, i ono što dolazi iza njih.

Naše tijelo samo je odijelo, vozilo ili prekrasna kuća u kojoj živimo. Problem je što mislimo da smo mi činitelji. Tko je Činitelj? onaj koji u svemu djeluje? Snaga Boga, istine, Krista, Snaga Učitelja ili Božja Snaga je bit koja sve omogučuje. Kada znamo da mi nismo činitelj, možemo se riješiti mnogih problema i vratiti se natrag u naš vječni dom. Svi smo potekli iz jednog te istog izvora i moramo se tom istom izvoru vratiti.
Naš Otac je jedan. Što je Božanska Snaga, (Kristova Snaga, Snaga Učitelja, Božja Moć). Moramo razlikovati Isusa od Krista: Isus je bio sin čovječji, kroz kojega je djelovala Snaga Krista. Krist je živio prije Isusa. Krist je Snaga bez početka i bez kraja, koja održava sve stvoreno i sve nas. Mi imamo jedan direktan i neovisan kontakt sa tom Snagom. Kada to znamo, i svjesni smo jednote, krećemo od toga, tako naša spoznaja jedne Istine može biti razjašnjena. Ako promotrimo učenja svih svetih tekstova i poznatih svetaca i mudraca, sa Istoka ili Zapada, vidimo da su Oni učili jednu te istu Istinu, bez obzira gdje su dolazili i u koje vrijeme. Ta podudarnost postoji u svim Svetim knjigama svijeta. Svi su kompetentni Učitelji došli od jednog te istog Izvora i njemu se ponovno vratili. Jednom je ta Snaga došla kao Isus Krist, jednom kao Krišna, Jednom kao Rama, jednom kao Buda, Sada kao Sai.

Što je ta Snaga? To je Blistavost Atmana.
Ona tijelu daje život. Kada nas ona napusti, više ne možemo ostati u tijelu. Naš zadatak, naša karma, naš cilj počinje sa učenjem, postoji samo jedna istina, jedan Činitelj. On je Atman, Božja Snaga. Kada se jednom uzdignemo iznad nivoa osjetila i okova uma, dobivamo Kruh i Vodu Života, ponovno smo rođeni, i to mijenja naš život. Transformacija je moguća.

Duša je jedino osjetljivo biaće, sposobno za opažanje; duh je samo instrument pomoću koga ona opaža vanjski svijet
. Možemo reći, sve zavisi kako gledate. Kada gledate kroz um, vidite bezbroj ljudi. Kada gledate iznad uma, vidite svjedoka. Iznad svjedoka postoji beskonačni intenzitet, snaga, praznine i tišine. Postoji moć, snaga u Univerzumu koja radi za prosvjetljenje – i oslobođenje. Mi je zovemo Sadashiva, koja je uvijek prisutna u srcima ljudi. To je ujedinjujući, sjedinjujući faktor. Sjedinjenje oslobađa.

Oslobođenje – sjedinjenje. Konačni ništa nije Moje niti vaše – sve je naše. Samo budite jedno, jednota sa sobom i vi ćete biti jedno sa svim; u domu i u cijelom Univerzumu.

Komentiraj