Skip to main content

Brzina ljubavi je takva da može obići univerzum u jednoj sekundi. Brzina svjetlosti se može izračunati, ali brzina ljubavi ne može.

Snaga ljubavi čini nas svjesnima jedinstva postojanja. Život ni trenutka ne može postojati bez ljubavi.  Božanska Volja djeluje u nama kao ljubav. Na fizičkoj razini snaga ljubavi nas štiti, podržava i hrani. Može nas izliječiti od svih bolesti i pomaže nam da nadiđemo samovolju uma. Ljubav ima moć da ujedinjuje ljude, društva i narode svijeta. Samo ljubavlju a ne ratom svijet može postići mir.

Kada bi ljudsko biće putovalo brzinom svjetlosti trebalo bi mu 22 bilijuna godina da obiđe oko Univerzuma (Gospoda Višnua). Tko može živjeti tako dugo? Zbog pogubnih učinaka Kali doba ljudi ne mogu živjeti niti sto godina, a kamoli 22 bilijuna. Pa ipak je moguće obići oko Boga u obliku univerzuma – vishva svarupa u jednoj sekundi. Ljubav je ta koja to čini mogućim.

Uz pomoć ljubavi možete smiriti um i samo ljubavlju možete biti izliječeni od svake bolesti. Ljubav može iskorijeniti vaše loše osobine. Zato volite sve. Volite srce – hridaya, srce kao božje boravište, a ne fizičko tijelo. Volite Boga koji se nalazi u vašem srcu. Tijelo, um, intelekt i osjetila samo su instrumenti. Vi ste gospodar. Stoga svladajte um i budite njegov gospodar.
Nikada nemojte postati sluga uma. Promišljajte o Bogu ( Sebstvu, Isusu, Praznini, Atmi itd) dan za danom, stalno ga imajte u svijesti. Možete ponavljati bilo koje Božje ime, kontemplirati o bilo kojem Božjem liku, ali shvatite istinu da je sve ono što nazivamo Bogom  jedan i samo jedan.

Današnji ljudi boluju od mnogih bolesti čiji je osnovni uzrok bolestan um. Drevni indijski mudraci vježbali su i provodili samokontrolu, njegovali dobre misli i živjeli sretnim životom. Kada je čovjekovo unutarnje biće ispunjeno ljubavlju, njegov život postaje pun blaženstva. Ta osoba je uvijek krepka i čila. Za um ne postoji smrt, premda, kada se tijelo suočava sa smrću, um misli da i on umire. Kaže se da je um uzrok nečijeg ropstva ili oslobođenja. Loše misli uzrok su ropstva, dobre misli vode oslobođenju. Dakle, svatko treba njegovati dobre misli i činiti dobra djela. Dobre misli mogu nastati jedino iz ljubavi. Danas sve aktivnosti ljudskih bića proizlaze iz svjetovnih želja.

Da bi postigao oslobođenje čovjek mora nadići hirove uma. On ili ona trebaju slijediti svoju savjest i koristiti unutarnji instrument psihe . Zato se kaže da samo je jedan način za poništenje rezultata karme. Ako zavrijedite  to ispunjenje, cijele planine grijeha mogu biti pretvorene u prah i pepeo. Jedino vaše Sebstvo (Bog)  ima moć da udijeli takvu milost. Jedna iskra vatre može sagorjeti cijelu planinu pamuka. Kako iskra može dospjeti u “planinu” ljudskoga grijeha? Samo uz pomoć ljubavi. Um je izvor promjenljivosti i nestalnosti.
Snaga duhovnosti je bezgranična. Snaga ljubavi daleko nadilazi snagu atomske bombe. Razvijte takvu svetu ljubav, čiji su temelji univerzalna istina i  ispravnost (satya, dharma)  to je oružje istine i ispravnosti.

Najsnažnije oružje za uništenje snaga zla koje se danas naglo šire svijetom je ljubav. Nažalost, ljudi ne slijede ispravan put da bi stekli tu svetu ljubav.

Ljudi danas nimalo ne nastoje razumjeti načelo ljubavi. Jedino snaga ljubavi može poništiti zlo, nesreću ili grijeh. Samo ljubav može ukloniti sve gorke i bolne osjećaje i pojačati slatkoću života.
Ako se molite Bogu svim srcem i svom dušom, učinci karme raspršit će se kao magla. Predanost Bogu oslobodit će čovjeka posljedica njegovih ili njezinih djela. Ako netko posveti samo mali dio od ogromne količine vremena koje troši na stjecanje bogatstva, blagostanja, na obitelj i položaj u društvu, ako samo mali dio tog vremena posveti mislima na Boga, on ili ona ne trebaju se bojati Boga smrti. No, ako netko ni trenutka ne misli na Boga, kako se može nadati miru uma?

Ljubav je sjeme ljubavi. Ona je i granje i cvjetovi i plodovi. Da bi uživao u plodu ljubavi čovjek mora primjenjivati ljubav u praksi. No, umjesto traganja za pravom prirodom ljubavi, on juri za bogatstvom i moći. Bez sumnje, bogatstvo i moć su potrebni, ali samo u određenim granicama. Ako je glavni prekidač isključen, sve će prostorije biti u mraku, a ako uključimo samo neke prekidače žarulje ne će svijetliti. Što je glavni prekidač u ljudskom biću? To je Božja ljubav. Ako je prekidač Božje ( nesebične ) ljubavi uključen ljubav će se manifestirati u svakom organu i svakom dijelu tijela. Vaše će riječi biti ispunjene ljubavlju. Vaša djela bit će prožeta ljubavlju. Vaše će oči svjetlucati od ljubavi. Vaše će uši slušati riječi ljubavi. Svjetlo ljubavi blistat će u cijelom vašem biću. Ako ste bez ljubavi, uronjeni u sebičnost, ako su vaša djela egoistična i usredotočena samo na vas, svaki vaš dio bit će uronjen u tminu. Dakle, ljubav je najveća, ona je uzvišena, savršena i sveta.

Ljubav je poput kompasa koji uvijek pokazuje prema sjeveru. Ona vas treba usmjeravati prema Bogu-Sebstvu u svemu što činite. Nema boljeg puta ni uzvišenijeg cilja od ovog. Učenost ili obredno štovanje ne će vam pomoći u transformiranju vaše duhovnosti. Ispunite svoja srca  ljubavlju, tada ćete uživati u miru. Vaše viđenje svijeta ovisi o boji naočala koje nosite. Ako je pogled ispunjen ljubavlju, cijela kreacija izgledat će vam kao brahma – mayam, ispunjena Bogom. To je ono što je čovječanstvu danas najpotrebnije.
Zavolite načelo ljubavi koje vam je dano. Nemojte pridavati previše važnosti tijelu. Cijeli  život ispunite ljubavlju i nikada nikome nemojte prouzročiti bol. Nikada nikoga nemojte povrijediti i mrziti, i prema nikome ne osjećajte odbojnost ili netrpeljivost.
Kada se ujedini načelo ljubavi u svim ljudskim bićima, ono postaje kozmička ljubav – vishwa prema, zato na ovome svijetu nema ničega što ljubav ne bi mogla postići, može rastopiti i najtvrđe stijene. Želite li utažiti žeđ za ljubavlju? Čeznite za Njegovom milošću i slavite ga. Da biste iskusili blaženstvo, razvijajte ljubav. Što više razvijate ljubav, to više blaženstva doživljavate. Blaženstvo – ananda se ne može steći bez ljubavi. Zapravo, ljubav je ta koja poprima oblik blaženstva.

Samo kroz ljubav možete steći besmrtnost. U svakome se nalazi ljubav, ali se koristi na krivi način. Ljubavlju čovjek može postići sve. Može čak kontrolirati i pet elemenata. Kada steknete nadzor nad pet elemenata, cijeli svijet bit će pod vašom kontrolom. Zbog neznanja smatrate sebe slabima, no zapravo, sve moći su u vama. Jedino ljubav može raspršiti tminu u vama,  mrak neznanja.

Bez ljubavi univerzum je nula.
Sva bića su ljubav, ljubav spašava i služi, samo iz ljubavi može izroniti dobrota.   Ljubav nas čini svjesnima Boga koji je u svakome. Gospod je jednako prisutan u svima. Život je ljubav. Čovjek lišen ljubavi  ne može postojati. Sva mudrost,  sva učenja  i svi putovi samospoznaje razvijaju osjećaj duhovnog jedinstva svih bića.

Snaga ljubavi  je neizmjerna. Nitko ne može izmjeriti njezinu dubinu.
– Ljubav nadilazi prostor i vrijeme
– Ljubav štiti
– Ljubav razara zlo
– Ljubav preobražava
– Ljubav ujedinjuje
– Ljubav liječi i ozdravlja
– Ljubav daruje blaženstvo

Komentiraj