Skip to main content

Hvalospjev Śivi u obliku Rudre i poznata je u šivaističkoj tradiciji.  Obično se recitira prije obrednog škropljenja (abhiṣeka) Śivina kipa (mūrti ) uz što se recitira još poznatija i važnija himna Śrī Rudra-camaka (poznata još i kao Camakam, Śrī Rudram, Śrī Rudra-praśna, Śata-rudriya, Rudrādhyāya itd.).

Pripremne recitacije zapravo su “postavljanje” mantri i slogova po tijelu što se zove nyāsa, a kada se to čini u kraćoj varijanti, to se zove laghu-nyāsa. Dulja verzija može trajati i oko sat vremena, pa je laghu-nyāsa praktičnija . Rudra je izvorno ṛgvedski bog oluje, vjetra i lova. U epsko-puranskom brahmanizmu potpuno je izjednačen sa Śivom, no još u Ṛg-vedi 10.92.9.

Rudri se pridaje pridjev śiva ‘blag, umilostivljen, povoljan, dobrohotan, dobronamjeran’. Ime Rudra odnosi se na boga Śivu koji je manifestiran iz čela boga Brahme. Izašao je plačući jer je Brahmā bio bijesan na neposluh četvorice Kumāra. Naziv mantre Śīr Rudrādhyāya-praśna doslovno znači ‘tema nauka o Rudri’. Vede i rudre su uhodane.. U prvoj anuvaki moli se Rudra da otkloni svoju razjarenu pojavu i da se umilostivi držati svoje oružje i oružje svojih pratioca u stavu obrane. Nakon što je umilostivljen, od Rudre se traži da uništi grijehe onih zbog kojih se sve ovo recitira. (Srirudra osim himni sadrži i neke skrivene tajne u kodiranom obliku. Na pr.neki stihovi sadrže upute za pripremu raznih ayurvedskih lijekova.)

Dakle, prva se anuvaka recitira da uništi sve grijehe, da se dobije vodstvo i božanska blagonaklonost, zaštita od sveopće gladi i nestašice, oslobođenje od straha, da se dobije hrana i da se zaštite krave, da se otkloni strah od smrti, tigrova, lopova, monstruma, vragova i demona. Recitira se također i zato da bude zaštita od virulentne groznice, za izlječenje bolesti, za sprečavanje fetalnih poremećaja, oslobođenje od zla, utjecaja zvijezda i loše karme, ispunjenje čovjekovih želja, za obilnu kišu, za zaštitu obitelji, blagoslove dobrom djecom, ispunjenje svih materijalnih želja i uništenje neprijatelja.
U drugoj anuvaki se moli …onoga koji prožima zemlju… da ju blagoslovi zelenilom, zelenim lišćem i nasljeđem medicinskih trava. Moli se i da otpusti okove iluzije.
U trećoj anuvaki Rudra je opisan kao Gospod kradljivaca koji postoje u svemu. U tom smislu, mi koji smo ne prosvijetljeni, ukrali smo od svog Sebstva besmrtni status i zanemarili smo ga zbog svog ograničenog ega. Sada bi Rudra u zamjenu trebao ukrasti naše neznanje i staviti nas u neutralan položaj prosvijetljenih.
Četvrta anuvaka se recitira za izlječenje tuberkuloze, dijabetesa i lepre (gube).
U petoj se anuvaki slavi Rudrino postojanje ili prisutnost u tekućim vodama i njegovih 5 aktivnosti: stvaranje svemira, njegova zaštita, njegovo uništenje u vrijeme Pralaye (sveopće uništenja svijeta), ropstvo u neznanju i oslobođenje.
U šestoj anuvaki Rudra se prepoznaje kao vrijeme. Opisuje se kao izvor raznih svjetova, Veda i njihove srži – Vedante. 5.i 6.anuvaka se recitira za povećanje čovjekove imovine, pobjedu nad neprijateljima, za blagoslov da se dobije sin koji će stasom izgledati kao Rudra, za otklanjanje i izbjegavanje pobačaja i lagani porod, za zaštitu sinova i zaštitu od utjecaja teških astroloških prilika.
U sedmoj anuvaki opisuje se Rudrina sveprožimajuća prisutnost u vodi, kiši, oblacima, olujama, a moli se za porast inteligencije, poboljšanje zdravlja, povećanje imetka, potomstvo, za odjeću, krave, sinove, naobrazbu, zemlju (ili kraljevstvo), dug život i postizanje oslobođenja.
U osmoj anuvaki Rudra se opisuje kao …onaj koji osvjetljava druge bogove i daruje im moći. Viđen je kao prisutan u svetim rijekama i kao onaj koji nas može odriješiti svih grijeha. Ovdje se moli za uništenje neprijatelja i posjedovanje vlastite zemlje (kraljevstva).
Deveta anuvaka slavi snagu i moć Rudrinih slugu ili pratioca zato jer oni također osvjetljavaju bogove i svijet i kontroliraju snage svemira. Ova se anuvaka recitira da se dobije zlato, dobra žena, posao i sin koji će biti odan Śivi.
U desetoj anuvaki se Rudra ponovo moli da sakrije svoj bijes i pokaže dobrostivost tako da pokaže svoj luk – Pinaku, bez strijela, da se milostivo pojavi s tigrovom kožom na svom tijelu i sa zadovoljnim izrazom lica spremnim izliti blagodati na svoje poklonike. 10.se anuvaka recitira za posjedovanje bogatstva, izlječenje bolesti, odmicanje mržnje moćnih ljudi, odsutnost straha od svih živih bića, za dobivanje vizije Bhairave (Śiva u najstrašnijem aspektu), za odsutnost opasnosti i ostalih strahova, za blagoslove i oslobođenje od grijeha.
Jedanaesta anuvaka obilno slavi Rudrino ispunjenje svega što se od njega tražilo i njegova se dobrohotnost zaziva bezuvjetnim pozdravi-ma. U njoj se moli za blagoslove čovjekovog potomstva, produženje života, posjetu svetim mjestima i zadobivanje znanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nakon svega ovoga recitira se Chamaka u kom se čovjek poistovjećuje sa Śivom i traži od njega da mu da sve!!!

Chamaka osigurava darovanje svega što je smiono traženo, punim grlom (tako se doslovno izrazio znalac). Stvoritelj ne pravi razliku između stvari ovoga i onoga svijeta. Oba pripadaju njemu i želja rođena iz vrline je stvarna manifestacija božanskog i dharme.
Stih kaže:
Chamakam namakam caiva purusa suktam tathaiva ca
| Nityam trayam prayunjano brahmoloka mahiyate ||

(„Onaj tko svakodnevno recitira Namaku i Chamaku, zajedno sa Purusa Suktom, bit će čašćen u Brahmaloki.“)

Śrī Rudram  jedna je od najljepših vedskih himni Kṛṣṇa Yajurvede

Komentiraj