Skip to main content

Staza evolucije je staza tantre i ona je preživjela vjekove

Tantra je temelj indijske duhovnosti. Taj sustav je osnovao vječni duhovni ucitelj Shiva, koji je poznat u  hinduističkoj religiji kao jedan od bogova brahmanskog trojstva (Brahman, Vishnu i Shiva). Shiva je ucenje tantre utemeljio na osobnom odnosu s Bogom i putu jedinstva čovjeka (sebstva) s Bogom kroz praksu širenja svijesti. Shiva je i osnivać yoge, koja je kasnije usla u sve druge sustave indijske i azijske duhovnosti (vedantu, buddhizam i sl.). Yoga je izvorno tantricka disciplina, iako je danas koriste i svi drugi sustavi istočne duhovnosti.

Keltska civilizacija je prakticirali tantru. U Južnoj Americi, stara plemena Inka i Acteka su prakticirali tantru, stari Jevreji u Izraelu, Sumeri, Vavilonci, Heleni su također prakticirali tantru. Čak i danas postoje plemena kao N’um u Južnoj Africi koja prakticiraju tantru jer shvaćaju da u svakom od nas postoji viša sila, mnogo veća od običnog uma, mnogo veća od običnog, normalnog intelekta i da ta sila može da kontrolira događaje u životu. To je ukratko tantra.

Materija vječno evoluira, svijest također, ne samo od jedne ćelije ili amebe, već od nemanifestiranog do manifestiranog stanja. To su jedine dvije dimenzije u kojima borave materija i svijest. Prvo je sve bilo nemanifestirano, a onda se manifestiralo. Kada se svijest manifestira, ona nije postala samo čovjek ili konj, ameba ili biljka, već je prvo postala polje energije.
Na taj način se prirodna evolucija odvija milionima godina. Univerzum je, postojao pre nego što se ova Zemlja rodila; svijest je postojala prč nego što je ova Zemlja nastala

U meditaciji se događa jedinstvo uma i prane, mentalne sile i vitalne sile. Ove dvije sile u našem tijelu su predstavljene kao ida i pingala nadiji, sunce i mesec, Šiva i Šakti, U kozmičkim razmjerima, Šiva i Šakli su odgovorni za bezbrojne forme kreacije, pa lako i u ljudskom životu, muški princip je Šiva, a ženski Šakti. Kroz njihovo sjedinjavanje mi nastajemo.
Rečeno je da se ne samo ovo tijelo i um, već i cio ovaj ogromni univerzum može pretvoriti u energiju u bilo kom trenutku. Materija je jedna gruba manifestacija energije. Ne bi trebalo da vidimo suštinsku razliku između materije i energije. Nadam se da nema potrebe da objašnjavam najpoznatiju jednačinu Albcrta Ajnštajna -znate je – E=mc2. Ova jcdnačina je  izvedena u ovo naše vrijeme, ali ono o  odavno postoji.

Tantrički filozofi su također vjerovali i govorili da je materija jedno stanje energije i da je energija jedno stanje u evoluciji materije.

Stoga, sa naučne tačke gledišta, a isto tako i sa tantričke i jogičke tačke gledišta, moramo doći do jedinstvenog zaključka, razumijevanja i realizacije, a to je da mi nismo samo kombinacija mesa, krvi i kostiju. Svaka misao, svaka akcija i svako osjećanje je napunjeno energijom.  Treba  razumjeti svaku akciju, svaki izražaj, svaku misao u terminima ove elektromagnetne sile. Naučnici su došli dotle i shvatili da čak i ova atmosfera koju vidite između mene i vas, nije samo zrak. Postoji elektromagnetno polje koje  sve povezuje u cjelinu. To znači da svaki djelić kreacije nije ništa drugo do kalup energije, šakti.
Vrijeme je energija i prostor je energija i oni predstavljaju pozitivan i negativan pol energije, plus i minus. Dokle god su ova dva pola odvojena, ništa se ne dešava. Ali  za vrijeme vaše  duhovne prakse ili za vrijeme bilo koje prakse sjedinjavanja, bilo koje prakse koncentracije koja donosi usredotočenost,   ova dva pola energije koja su u suprotnosti, kreću se ka nukleusu.
Sa svake strane jajeta, vrijeme i prostor se približavaju i konačno se susreću u jednoj određenoj točki. Kada se sjedine, dešava se eksplozija i ta eksplozija je poznata kao buđenje i manifestacija kundalini.
Ova kundalini je izvor primalne snage, uspavane, vječne sile koja je u čovjeku inherentna milionima i milionima godina. Po tantri i jogi, ini nismo rođeni po prvi put, niti ćemo zauvijek umrijeti.
Od samog početka, ova evolucija se odvija i upravo kroz tu evoluciju, spektar kundalini, sjeme kundalini, jezgro te šakti. također se seli iz jednog carstva u drugo, iz jedne vrste u drugu, iz jedne inkarnacije u drugu, ali još uvijek ne kao potpuno manifestirano.
Tek kada čovjek razvije svjesnost vremena i prostora, javit će se i mogućnost buđenja kundalini. Širom sveta postoji hiljade i hiljade inteligentnih životinja – delfini, kitovi, konji, psi, slonovi, ali sve one još uvijek nisu razvile tu svjesnost koja može da pojmi vrijeme i prostor. Svjesnost vremena i prostora je poseban kvalitet koji imaju jedino ljudska bića. Tako se u tantri ekspanzija uma može postići spiritualnom praksom.

Komentiraj