Skip to main content

Ime – Um
Manifestacija – Želja
Oblik – Misao

Ego princip, ahamkara (doslovno “ja činim”) osnovni je uzrok dualizma ili prividne odvojenosti čovjeka od njegovog Tvorca. Ahamkara (ego)odvodi ljude u mayino ropstvo (ropstvo kozmičke obmane) u kojem se subjekt (ego) lažno pojavljuje kao objekt – stvorenje uobražava da je Stvoritelj.
Tvrdu jezgru ljudskog samoljublja teško je razbiti sredstvima koja nisu gruba.

Majstor svih prepreka je ego. Jednostavnim rječnikom rečeno, ego odgovara zabludi da sam „ja ova složenica uma, tijela i intelekta imenom G. X, Y ili Z.“ Ono je živo tako dugo dok može biti povezano s oceanom postojanja – svijesti – blaženstva iz kojeg izvire cjelokupni vidljivi univerzum. Kada tijelo više ne može održavati ovu vezu, ono umire. Pa ipak, uvjerenje ljudskog uma da je čovjek pojedinačno tijelo tako je snažna da se opire samom shvaćanju stvarnosti, a kamoli da bi poduzeo napor shvatiti tu stvarnost.
• Ime za ego je Um, i
• Oblik ega su Misli.

 
Mozak je sjedište misli. Srce je sjedište osjećaja i emocija. Kad izvor napajanja sat-cit-ananda pokrene tijelo i zapisane programe, javljaju se misli, osjećaji i emocije. Oni zajedno čine um.
Da bi tijelo moglo nastati, Atman mora svoju snagu ograditi. To je rođenje ega. Ego je u stanovitom smislu barijera pred Atmanom, da bi tijelo uopće moglo živjeti. Ti tu ogradu ne trebaš od danas na sutra razgraditi, odnosno odbaciti, već je najprije trebaš ojačati, kako bi mogao dosegnuti Atmana i izdržati Ga.

Nama se čini da smo mi tijelo i zato kažemo „Ja sam gospodin X.“ No to nije istina jer je tijelo samo po sebi neosjetljivo. Snaga izvora pravo je Ja jer ono omogućuje tijelu da osjeća, omogućuje unutrašnjim sistemima da djeluju i mozgu da misli i promišlja. Ona je također izvor iz kojeg je čak izašlo i neosjetljivo tijelo. Na ovom je stupnju prikladno promišljati o moćnom savjetu – „Odrecite se uvjerenja da ste odvojeni. Vidite sva bića u sebi i sebe u svim bićima. To je vrhunsko odricanje, odricanje od osjećanja ega koje vas tjera da se čvrsto držite za ovo privremeno stanište, ovaj svežanj mesa i kostiju, ljusku s imenom i oblikom.
Niti jedan se pojedinac u valjskom svijetu ne može predstaviti bez da se koristi riječju Ja (aham). Ptice i životinje ne koriste se riječju „Ja“ jer se ne znaju koristiti ljudskim govorom. Inače bi svatko tvrdio „Ja sam krava“, „Ja sam orao“, „Ja sam pas“ i tako dalje. Svi u svijetu proglašavaju svoje postojanje koristeći se riječju „Ja“.

„Ja” je prisutan u svim bićima. I brahmičko počelo je također Ja. Bez prikladnog razumijevanja ovog „ja“ čovjek se poistovjećuje s tijelom i pati zbog zablude koju je prouzročilo ovo krivo poimanje.“

„Božanska priroda „Ja“ (aham) mora se ispravno razumijeti. To je gospodar tijela, osjetila i intelekta. To je snaga koja prožima cijeli svemir. Štovati ovu sveprisutnu snagu u malom hramu jedva da je prikladno. Ograničiti beskonačnog Boga na malu fotografiju za štovanje jedva je dostatno. Kakva je potreba posjedovati velik broja fotografija? To umajuje Boga kako bi Ga se štovalo u mnoštvu slika. U Vedama nema podizanja hramova, paljenja lampi, davanja imena beskonačnom svemirskom Gospodu koji je bezgraničan i beskrajno svijetao, koji je unutrašnji stanovnik svakog bića, i sadrži u Sebi cijeli svemir. Kako se takvom Gospodu može ponuditi hrana ili bilo kakvo štovanje?


Svi oblici u kojima se Bog štuje proizvod je čovjekove mašte. Prikladan način iskustva Boga je osjetiti čitavim svojim unutrašnjim bićem da ste vi sami Božanski. To će vam iskustvo omogućiti da osjetite prisutnost Božanstva u svim bićima i u svim stvarima. S takvim iskustvom neće biti mjesta mržnji prema bilo kome. Takav čovjek neće nikome nanijeti zlo.“

Što je razlog za posvemašnje postojanje nasilja, nesloge i nereda u cijelom svijetu? To je odsutnost osjećaja duhovne jednote svih bića. Isti božanski stanovnik prisutan je u svim bićima, poput struje koja osvjetljava sve žarulje. Svi su pojave Božje, baš kako to Gita objavljuje.

Istina je poput sjemenke, moralno ponašanje je korijen, ljubav predstavlja vodu, mir se može usporediti s cvijetom a blaženstvo s plodom. Mora vas ljubav preplaviti, morate biti čovjek mira. Istina je temelj svega i ta istina je Bog.

Ponudite svoj ego i sebičnost na oltar istine i obavljajte svoje dužnosti s odanošću. Neka vaše tijelo bude Gospodova flauta, On će kroz nju skladati Svoje božanske melodije.

Komentiraj