Skip to main content

Do kakvog mjesta ili stanja nas može dovesti tantrički pristup pod kojim u ovoj temi podrazumijevamo preuzimanje duhovnih činjenica i pouka tantre kao sredstvo. Ako to razumijemo onda neće biti suprotnosti u shvaćanju da su svi različiti putovi stvoreni za različite ljude, kao različite tehnike za različite umove.

Mudrac će uvijek savjetovati da se sva sredstva trebaju iskoristiti, pomoći se njima, preobraziti se pomoću njih i onda ih odbaciti. Ispada da je to mnogima naročito lutajućim umovima teško prihvatiti.
Kad bi mi imali zdravi svijet, u kojem ljudi žive svoj život autentično, individualno, bez imitiranja drugih, živeći samo svoj život na svoj način, postigli bi duboku osjetljivost koja razumije što duhovnim sredstvima, ili pristupom mogu ostvariti.

Za Tantrički pristup možemo reći da je u tome sve sveto, i kad jednom nešto spoznamo, postajemo slobodni od toga. To jednostavno otpadne, ne u smislu odricanja ili odbacivanja bilo kakvih društvenih formalnosti, već u duhu opuštenosti i sve prihvaćenosti bez otpora. U tom stanju stavu znaš da je lukavi i proračunati um je također sredstvo koji slijedi definicije i zakone. Zbog toga je svaki početak težak, to prihvaćanje da se može doći do mjesta gdje sve želje bivaju izlišne i odbačene, jer um je samo jedan “nalog” prepun dubokog smisla za obmanu. Zato je potrebno biti zdravi i prirodan čovjek kojeg će ovaj pristup, ili sredstvo voditi ka transcendenciji želja a time i promjeni uma. Na neki način možemo reći da tek na novoj platformi uma kada se jednom strukturni temelj promijeni sva  nadgradnja će biti drugačija. Događa se neki vid promjena materije putem određenih tehnika, pristupa, jer um nije ništa drugo da jedna suptilna materija.

Drugačijim umom i svijet i gledanje na njega biva drugačije, promijenjeno. U početku na nekom stupnju još imaš um, pročišćen, ekspandiran, no ono najviše što treba postići je stanje bez uma dovesti sebe do stanja gdje nema uma, tada vidiš svijet bez posrednika. Kada nema posrednika, susrećemo se sa Stvarnim jer tek tada ne postoji nikoga ko se postavlja između nas i Stvarnog. To je stanje Bhairava – stanje ne-uma.

Pristupa ima puno, različitih, nekima težih nekima lakših no svi vode ka izravnoj stvarnosti u kojem ti  više ništa ne stvaraš jer je um taj koji stvara neki svoj nametnuti svijet. Često pojedinci mijenjaju razne pristupe tehnike koje im ne donose ono ključno bivanje opuštenosti i jasne odluke jer samo mijenjanje udaljava da dublje uđemo u to  nešto. Treba biti iskren sa svom svojom energijom, sa svim svojim umom i osjetiti što nam odgovara,  prepoznati onaj osjećaj prijemčivosti. Prepoznati pristup, tehniku za sebe. Ako ju ne prepoznate i kao svoju  ne prihvatite  ništa se neće dogoditi. To je razlog lutanja godinama pa i cijelog života bez da se upali svjetlo spoznaje koje otkriva sve misterije, tajne ili dovoljno samo jednu. Ako sa nekom metodom pristupom nema izvjesnog rezultata, ako vam  ne ukaže na vaše unutarnje svijetlo, tada to nije za vas. Možete biti sretni i na druge načine.
Znalci tantre uvijek savjetuju da budete svjesni i  prihvatite sve što jeste. Tantrički pristup uzima u obzir svaki tip uma, za svaki postoji određena tehnika, uvijek se može nešto poduzeti i u samoj odluci da se nešto napravi ulazimo u novu dimenziju, koja je duboka i moćna.  Mnogi su aspiranti sami sebi misterija i to je u redu, i to treba prihvatiti sa senzitivnošću, sa sviješću, jer svaka energija će tada biti od pomoći.

Bez obzira o čemu se radilo, bilo nekoj inačici otrova duha poput, zavisti, pohlepe, sebičnosti i slično  treba ući duboko u sebe kako bi se to spoznalo i razumjelo. To je pristup nadilaženja  bilo kojeg postojećeg um impulsa u potpunom prihvaćanju. Tu koristimo svu energiju koju posjedujemo, to je taj bitan ton ili osnovna nota kojom je moguć rast.  Ono na što treba paziti je ne poistovjećivanje sa negirajućim stavom, koji um izvodi, da se ne bi razumjelo vezujući se za poriv poput krivice, odbacivanja, povlačenja, u nesvjesno stanje. Što više nastojimo to negirati, to smo sve više uvučeni. Samo duboko osjećanje, duboki poriv u to nešto u što ulazimo svjesno bez otpora, može to nešto razumjeti.
Svaka svjesna namjera donosi rasterećenost. Važno je spoznati tu i bilo koju činjenicu bilo što da je u pitanju u njenoj potpunoj istini, ne površinski. Spoznati činjenicu u njenoj potpunoj istini u njenoj činjeničnosti, doći do njenih korijena. Uvijek kada se  spustite, uronite  do korijena nekog problema, (bijesa, ljutnje, osude, ushita itd), tada ste stvarno prisutni i sve se tada može transcendirati. Tantrički pristup je duboko iskustvo.
Shvatljivo je da  ovakav pristup većini se čini neprihvatljiv, nije ni privlačan i teško ga je ostvariti, zbog čulnih i vezujućih poriva umnih vrtnji. Kad se pojavi pitanje kako sa potpunom sviješću biti u tom nekom svom porivu. Obični um postaje uplašen i sve mu je opasno. Odmah je sklon stvarati novi poriv opravdanja bijega  što je sve egova igra, da ne prihvatimo biti u tome u što ulazimo. Tako nam neda da budemo svjesni onoga što smo. Treba shvatiti da postoji duboko jedinstvo koje sve prožima, i uočiti onu unutrašnju struju koja vas prožima i sjedinjuje. Inače ako bi se  polaritet izgubio, čitavi svijet bi uslijed toga nestao.
Um je uvijek protiv osnovne svjesne i kreativne energije koja je izvorište svega.
Odabrani i odgovarajući pristup neke metode će donijeti rezultat, uvažavajući ispunjenje, bolje reći, posljednji i najvažniji uslov koji mora biti ispunjen da bi se taj rezultat mogao pojaviti u nečijem iskustvu.  Dakle, nipošto ne treba misliti da  je cilj otkrivanje nekih tajni i da je dovoljno odlučiti se na zaustavljanje vlastitih misli, sjećanja, opažanja i da kroz nekoliko, ili čak i jako mnogo pokušaja i nastojanja, rezultat mora uslijediti.
Tantrički pristup je prepuštanje sa sviješću. Svi skriveni izvori u nama se mogu transformirati, mogu se otvoriti. Nema suprotnosti između nas  i Stvarnosti. Svi smo dio toga, i nije potrebno nikakvo protivljenje prirodi, nikakvo potiskivanje, nikakva borba, nikakvo trenje. Treba biti prijateljski sa svim energijama koje su nam dane. Tada možemo osjetiti da svijet i Božansko   nisu dvije zasebne stvari, dva sukobljavajući elementa, već jedno. Oni su u procesu buđenja samo suprotni i drugačiji, ali pomažu jedno drugom. Ne treba stvarati suprotnosti,  između nas i Stvarnog, između svijeta i Ostvarenja. Osvijestiti treba da je ključno uči u sebe, a to ulaženje je moguće odmah i u svakom trenutku, tako da se pokuša  staviti svoj um po strani.
U svakom pristupu, kao sredstvo mogu se koristiti različiti centri bilo emocionalni, racionalni, osjećajni. Funkcionalni centar može biti bilo gdje, glava, srce, važno je svijest dovesti u centar. Često su se različiti centri koristili da bi se nešto izrazilo, ali iskustvo je bilo isto. Svaka usredištena svijest se vraća svom prvobitnom izvorištu. Iako iskustva mudraca i svetaca nisu ni racionalna ni emocionalna ona su izvan svega. Kod njih više  nema suprotnosti, kada um nestane, zaista, bilo što da se dogodi, nema u tome nikakve druge krajnosti.

Osoba  treba biti u potpunoj pročišćenosti i uklonjenosti svih prepreka,  da bi zablistala konačno se prepoznala. »Čovjek« tada jasno povlači granicu između sebe i onoga što on nije. Kada ovo uslijedi, uloga  bilo kojeg pristupa  kao puta, kao metoda, prestaje.

Sve tantra tehnike su izumljene da se um stavi po strani. Zato jer tada kada jednom uma nema, nije tu, bit češ TI!

Preobrazba, preporod, budnost se postiže transcendencijom korištenjem sebe. Svi imaju te mogućnosti. Ali te mogućnosti moraju biti i ostvarene, zato se kaže da postoje dva tipa osoba: Svetac, koji zna da je Svetac, i Svetac koji još to ne zna. Ali svi su Sveci.

Komentiraj