Skip to main content

Putem savršeno integrirajućeg, povezujućeg efekta čistog uma ili svijesti, možete iskusiti sve – od Neizmjernog, preko vidljivog pa sve do udaljenih mjesta u vremenu i prostoru. Bilo da krenete u meditaciju, kontemplaciju ili jednostavno si dopustite da neometano čujete i razumijete, ali i da vidite i iskusite sebe u svemu kroz što dijelimo razotkrivanje poretka i strukture kozmosa od beskonačne no najvidljivije kreacije.

Ono što je potrebno je jednostavno pažnja kad započnemo fokusirati i osjećati da smo budni. Kad postignete potpunu smirenost, prestanak obrtaja uma, promatrajte kako se cijeli vaš um i tijelo pune životom, svjetlošću i energijom oko nas. Ljudi su zaboravili svoju urođenu sposobnost samopromatranja.

Promatrajte sebe u onim rijetkim situacijama kad ste sami sa sobom, kad i kako postajete potpuno opušteni i kako sav stres i negativan naboj napušta vaš um i tijelo, kako ga mete vjetar i čisti beskrajna mudrost  Jednog sveprisutnog Bića. Tako ulazite i postižete stanje savršene staloženosti i mira. Bivate  i postojite u stanju savršene tišine. U tom stanju u kojem se pratite bez ikakvih vrtloga, nježno pogledajte svoj budni um koji sve prati- pogledajte kako je postojan i sveprisutan.
Što to što jeste, što je to u čemu se sve događa , što je uvijek postojano, sveprisutno?. Obratite pozornost na to da u vama postoji budnost koja je stalna i nepromjenjiva i koja promatra sve stvari. Mirno,  uvidite također i da je um koji  sve tiho promatra jedan beskrajan ocean budnosti

Možete svjesno uroniti u taj golemi ocean i dopustiti si  ući u vrlo dubok u tihi i mirni svjesni um koji promatra sve stvari. I tada opažamo da dah našeg života, zvukovi oko nas, misli koje se uzdižu i spuštaju dolaze i nestaju unutar uma – sve što čujemo, vidimo, osjećamo, dodirujemo i znamo – uranja u taj ogromni ocean budnosti. Vrlo nježno uronite sve dublje u taj budni um. Vidimo da je čak i naša osobnost, ono što nazivamo „Ja”, ništa drugo nego prozor – vrlo jasan i čist – kroz koji sja ova beskrajna svjetlost svjesnosti. U tom trenutku, kako uranjamo sve dublje u taj ocean svijesti, vidjet ćemo da je on jedno beskrajno polje budnosti i da sja kroz našu osobnost i da nam upravo ta budnost omogućava da promatramo sve, da čujemo zvukove, vidimo prizore, promatramo misli, pa čak i da pojmimo sami sebe. Savjet je da u tom povišenom stanju sebe  ostavimo  malo „ja” iza sebe i zaronimo dokraja u slobodu kao što bismo zaronili u beskrajni ocean, taj predivni i beskonačni svjesni um; tada vidimo da smo budni i da je ta budnost posebna, vječno nedjeljiva, da sja u svim bićima i daje svatko od nas, kao i svako biće na Zemlji i svako biće u kozmosu, budan po toj istoj neprekinutoj i nedjeljivoj svjetlosti svijesti – umu u svojoj neizmjernoj i beskrajnoj istinskoj prirodi.

Lebdeći na krilima ovog beskrajnog uma, kao što bismo se vinuli kroz nepreglednost oceana bez dna, možemo vidjeti da je svatko od nas jedno i da ovo tiho, apsolutno, beskonačno i vječno budno Biće obitava u svim stvarima, sja u svakom atomu, pokreće svaki foton, osvjetljava svaku dušu i isijava iz svake zvijezde.

U tim trenucima možemo vidjeti da je cjelokupna kreacija i sve što postoji upravo ta sama budnost, isijavanje, gibanje, mijena u jedinstvenim oblicima. Ali sve je to jedno. Nedjeljivo. Vječno.

 

U polju ove apsolutne budnosti, zbog toga što je izvan vremena vječna, a s obzirom na to da nije vezana nijednom točkom u vremenu znamo da je beskrajna i vječna.A ipak u svojoj potpunosti, bez podijeljenosti, prisutna je u svakoj točki u prostoru i svakoj točki u vremenu, u Čemu prepoznajemo stanje božanske savršenosti, savršenog sklada. Ovako usred ove budnosti, koja je beskrajna,  možemo započeti istraživati strukturu svemira i uvijeti da su ova sveprisutna budnost i beskrajna vidljiva kreacija savršeno jedno, ali ipak u sferi onog što je relativno postoje i razlike.

Kad postignete stabilnost, sidrište u ovoj beskrajnoj kozmičkoj Svijesti možete pogledati u najsuptilniju razinu njegove manifestacije dok to beskrajno Biće i vječni Um vlastitom voljom poprimaju oblik Stvoritelja. Krećući se carstvom beskraja, Stvoriteljski aspekt ovog beskonačnog Uma i Bića jest tu kao prvobitni izvor koji manifestira i održava čitavi univerzum i čitavu kreaciju. Prva emanacija iz ovog beskrajnog i apsolutnog Uma jest zvuk, misao, čija zvučna vibracija u sebi sadržava izvorni zvuk i ideju svega Što je bilo, što jest i što će biti. Iz ove prvotne misli izašle iz beskrajnog i božanskog Jedinstva svjesnog bića i Božanskog Uma  kozmos postaje vidljiv i diferenciran. U ovoj prvotnoj misli i zvuku, proizašlim iz praskozorja vječnosti,  misao i prvotnu ideju za sve stvari, sva mjesta, sve ideje, sve strukture, sve oblike, sve zvukove – sve što može biti i što će ikad biti te sve što je ikad bilo u cjelokupnosti kreacije.

I tako shvaćamo  kako se ta prvotna misao i prvotni zvuk – koji su jedno diferenciraju u beskrajno mnogo stvarnosti. U jednoj vidimo zvijezdu. U drugoj vidimo jabuku. U nekoj drugoj vidimo našu osobnost i sebe, u trećoj pak naše prijatelje, u sljedećoj vidimo drvo, u onoj iza nje pticu, u nekoj drugoj Zemlju ili druge svjetove. U beskonačnom tijeku oblici prvotne ideje, svaki sa svojom vlastitom prvotnom misli i zvukom koji izlaze iz najveće misli, Stvoriteljevim voljnim postupkom proizlaze iz tihog vječnog Bića. I dok promatramo kako ovo postaje sve vidljivije, unutar ovog velikog Bića vidimo najsjajnije Svjetlo. Iz ove prvotne misli i ovog najizvornijeg zvuka proizlazi oblik savršenog svjetla – savršeni oblik, koji u sebi sadrži svu kreaciju, a beskrajna kozmička kreacija prožeta svjetlom pojavljuje se i razotkriva pred nama.

U ovoj najsjajnijoj Svjetlosti  su oblici svega što može biti. U ovom svijetu svjetla, oceanu beskrajnog svjetla –  svaki je oblik vidljiv i odgovara zvučnoj i mislenoj vibraciji za drvo koji izvire iz prvotne misli i prvotnog tona te zamjećujemo astralni svjetlosni oblik drveta. I tako za svaku stvorenu stvar, bilo da je riječ o ptici, stablu, zvijezdi ili svijetu. I sve je tamo, u savršenom jedinstvu s budnim umom Stvoritelja koji ga je stvorio, i u svojoj vlastitoj potpunosti savršene kreacije, prvo u misli, pa u obliku, a zatim u svjetlosti.

Mi smo jedno sa Stvoriteljem i jedno s kreacijom,  u sebi  smo uvijek jedno s njom.

Kad smo u ovom stanju kozmičke svijesti, vidimo s onu stranu beskrajnog svjesnog materijalnog univerzuma i vidimo beskrajne astralne svjetove svjetla unutar njih, a s druge strane vidimo savršeni idejni oblik i zvuk koji nosi oblike svjetla i beskrajnog materijalnog kozmosa.


Komentiraj