Skip to main content

Sri Sathya Sai Baba visoko je cijenjen duhovni vođa i javna osoba u Indiji i u inozemstvu. Dobro je poznato kako su život i poruka Sri Sathya Sai Babe posvećeni promicanju mira, nenasilnosti, skladu misije koja predstavlja pokretačku snagu koja je u pozadini brojnih dobrotvornih projekata usmjerenih na društvenu zajednicu,odgoj i življenje u skladu sa pet osnovnih ljudskih vrijednosti. To su: istina (satya), ispravno ponašanje (dharma), ljubav (prema), mir (shanti), nenasilje (ahimsa).

Prethodni avatar, Shirdi Baba, položio je temelje svjetovnoj integraciji i donio čovjećanstvu poruku da je dužnost štovanje. Misija sadašnjeg avatara je – usmjeriti svakoga da shvati da isti Bog ili božanstvenost prebiva u svakome. Ljudi se trebaju međusobno poštovati, voljeti i pomagati jedni drugima, bez obzira na boju ili vjeru. Tako svaki rad može postati oblik štovanja. I na kraju će Prema Sai, treći avatar, pronijeti ‘radosnu vijest’ da ne samo da Bog prebiva u svakome, nego da svatko jest Bog. To će biti konaćna mudrost koja će svakom čovjeku omogućiti da stigne do Boga. Tako tri avatara nose trostruku poruku rada, štovanja i mudrosti.

Dakle, to je sveta misija i božanska svrha ove trostruke inkarnacije?
Ujediniti cijelo čovjećanstvo u jednu kastu ili porodicu i ostvariti jedinstvo, odn. spoznaju âtmana u svakom čovjeku, sebstva na kojem počiva cijela kozmička kreacija. Kad to jednom spozna, tada će opće božansko nasljeđe, koje čovjeka povezuje s čovjekom i Bogom, postati očigledno i prevladati će ljubav kao svjetlo-vodilja cijelog univerzuma.

Kad se ta temeljna pouka jednom bude učila u obitelji, u školi, na fakultetu, u društvu, u gradovima, državama i narodima širom svijeta, tada će čovjek postati svjestan činjenice da cijelo čovječanstvo pripada jednoj porodici. Kao što je Krist propovijedao – ‘svi su jedno; odnosi se jednako prema svima.’

Sri Sathya Sai Baba je rekao: »Cilj obrazovanja je karakter». Objavio je kako je karakterna ona osoba koja provodi u praksi ljudske vrijednosti ljubavi, istine, ispravnog djelovanja, mira i nenasilja. On nas uči kako su sve ove ljudske vrijednosti u namai i prevladati će našim bićem kako budemo spoznavali sami sebe. Program obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti Educare, temeljen je na ovim univerzalnim principima. Krajnja je misija obrazovanja pridonjeti spoznavanju naše božanske prirode i kako bismo shvatili svrhu ljudskog života te da nas oplemeni vrlinama važnim za ispunjenje te svrhe.

Pravo obrazovanje, inspirirano Bogom, postaje transformirajući, životni proces. Program Sri Sathya Sai odgoja i obrazovanja u duhu ljudskih vrijednosti pod nazivom „Educare“ poseban je po tome što je integralan i univerzalan.

 

Izraz Educare se odnosi na duh. Ovaj program doprinosi najdubljoj transformaciji i najvećoj sreći, za sve, djecu, studenate i odrasle. Kroz nesebičnu ljubavi i stapanju razvoja karaktera sa suvremenim odgojem trebali bi ljudske vrijednosti usvojiti i primjenjivati u svom životu. Tek kada imamo iskustvo i osjetimo blagodat preobrazbe u kvaliteti vlastitog života, možemo prenositi znanja i iskustva na druge. Vrlo je važno u procesu odgoja rješavati i izbjegavati negativne emocija kao što su: ljutnja strah i briga.Težnja ka blaženstvu (ananda), čistoći, strpljenju i ustrajnosti su vrlo važni.
Zbog svega što se događa u današnjem svijetu neophodno su potrebni pojedinci koji prianjaju uz ljudske vrijednosti, koji ih žive i koji su ih u stanju s ljubavlju, mirom i istinom u srcu prenositi na nove generacije kako bismo pokušali spasiti naš planet i time omogućili život dostojan življenja.

Što je moral?
Dobro ponašanje. To je vrlo važno za čovjeka. Ponašanje, ispunjeno znanjem koje razlučuje, jest Moralnost. Prema tome, čovjek mora razvijati dobra načela.
Lljudske vrijednosti nemaju oblik. Ti bezoblični principi utisnuti su u vaše srce. Sve što čitamo i pišemo odgovara fizičkoj i svjetovnoj izobrazbi. U pravom smislu, to nije učenje, već izvlačenje na površinu naših skrivenih vrijednosti. Oni su stvarni u našem srcu, samo ih ne vidimo. Mogu biti manifestirani kroz samoispitivanje.

Čovjek ima najveće potencijale u cijeloj Kreaciji i mora učinit svaki napor da bi postao svjestan svojih ogromnih potencijala. Čovjek mora shvatiti da je on zapravo Božanski. Zaista, ljudski je oblik oblik Boga. Čovjek je utjelovljenje Božanske Ljubavi. No zbog ograničenog mišljenja i nedostatka razlučivanja, ta se ljubav može zagaditi i jako degradirati te se tako rezultira u lošem djelovanju i problemima. Ljudi današnjice specijaliziraju se u mnogim područjima i nastoje postići mnoge oblike svjetovnog znanja. No, to ih ne čini istinski obrazovanima.
Samo svjetovno obrazovanje ne čini istinsko obrazovanje. O konačnim vrijednostima odlučuje standard vječnosti a ne vrijeme/prolaznost. I na kraju, aspirant osobno mora iskusiti zaključke svetih spisa a sve to zajedno treba biti potkrijepljeno razlučivanjem/zaključivanjem.

Konačna Istina, osnova univerzuma, očita je sama po sebi (dokazuje samu sebe), nije kontradiktorna, oslobođena je straha i razdora. Vidjelac opaža/vidi Istinu u svemu i svugdje te se tako potpuno oslobađa straha, tuge i očekivanja koji karakteriziraju lažnost/neistinu u relativnom svijetu

– Kada se ignorira Božanski princip svi postaju – nule. Bog je kao broj 1 i čovjek minus Božanski princip jednako je nula. Kao što znate, sama po sebi nula nema vrijednost. No kada ispred nje stavite broj 1 dobivate 10, što je onda vrijednost. Tako čovjek ima vrijednost samo kada shvati Božanski princip.

Religija = Ponovo – ujedinjenje (Religion = Re – Union) Riječ ‘religija’ ima prefiks ‘re’. ‘Re’ znači nešto ponovo. Drugi dio te riječi označava ‘sjedinjavanje’. Religija se tako može tumačiti kao ponovo sjedinjavanje, ponovo povezivanje dva entiteta razdvojena vremenom ili obnavljanje njihovog prvotnog organičkog jedinstva.

Educare znači brinuti se o sebi i brinuti se o društvu. Educare znači upoznati svoj pravi identitet, istinsku prirodu i saznanje o Sebstvu. Educare je dakle, briga o Sebstvu, o vrhovnom Sebstvu. Dok se obrazovanje prima od učitelja, educare dolazi od Boga. Obrazovanje daje znanje, educare osigurava mudrost.
Obrazovanje vam daje znanje. Znanje o čemu? Ono vam daje činjenice i brojke, znanje o svemu što se događa i što se dogodilo.

Dok vam educare osigurava mudrost, i odnosi se na duh – ātman ili dušu.

Komentiraj