Skip to main content

Potrudite se da ono što je temeljno i prirodno u vama izađe na vidjelo – i onda primjenom živite u tome. Nečija Sadhana, nečija staza, razvija se samo kroz jednostavno i prirodno življenje. Beskonačan vibracijski spektar kozmičke energije je svemir u kojem plutamo, kako mi, tako i naša iskustva. Ništa u svemiru nije čvrsto, to je teško za razumjeti Mi smo bića, Duh ili energija, Oblaci!
Mi svi smo tu u svijetu sa iskustvima koja kao ljudi imamo, ali treba znati da šuma, voda, mrav, beton su sve  iluzorna iskustva…. Božanska, kozmička energija, buđenjem i stapanje s aktivnim principom, shakti, dovodi do uvida u realnost, krajnju istinu oko nas, koja u “normalnom” um stanju svijesti nas vješto veže uz prolazne želje svijeta koji neminovno moramo napustiti

Česta su pitanja kako postići kozmičko stanje svijesti. No, tu je opet važno razumjeti ono što se stalno provlači skoro u svim temama jasno znanje o svijetu i o svijesti.. Znamo da naša unutrašnja stanja svijesti slijede jedno drugo po raznim brzinama vibriranja. Ono što nam izbjegne u stabilnom sporom kretanju pohvatamo kad se korak ubrza. Naše percepcije, kao naše strasti, mogu se držati na jačem ili slabijem intenzitetu; kad se naše percepcije drže na višem intenzitetu dobivamo nekakvu ideju u kozmičkoj svijesti. Mudraci kao i umjetnici, učenjaci, šamani, mistici – svi imaju svoj vlastiti način opisivanja svijeta, verbalno i neverbalno. Tako i mnogi kreativci, sadake pa i pjesnici i slikari, muzičari često uživaju u bljesku kozmičke svijesti. Možemo se progresivnim širenjem svijesti ili iznenadnom svjetlosnom samotranscendencijom uspeti do vrha kozmičke svijesti. Neke sadhane omogućuju da se uspnemo do vrha kozmičke svijesti gdje ne mislimo o svemiru nego sa svemirom i živimo u harmoniji s univerzalnim pulsom.  Kad pričamo o svijetu onda treba uvažiti da se tada nije riječ o umu i tijelu i što se zbiva u toj dimenziji (svijetu).
Svi smo svjesni svoje istine i stvarnosti, i kao takvi – imamo misao. Mišljenja su privremene osobne istine – ona se stalno mijenjaju. Budući da je ljudsko biće podvrgnuto snovima ili iluziji, svi svoja iskustva doživljavaju kroz snove! Mi kao ljudske duše premještamo se i plutamo unutar univerzalne energije kao što je Beskrajna Svjetlost. Mi smo svi kozmička energija.

Sama ta ideja da ste  tijelo je  obmana, to svjesnost doživljava svoju manifestaciju. Sva iskustva su u polju svjesnosti koje je vezano za vrijeme. Ponovimo, vrijeme znaci prostor Svijet je prekriven prostorom, znanje o prostoru je tamo. Ako tijelo ne traje ni svjesnost ne traje. Zato je jako važno da se zapitate, otkrijete odakle je došla ta svjesnost. Nekad se netko ubaci citatom, kaže; “pa ništa nema”!! Ali tada treba znati s potpunim razumijevanjem da ako nisi svjesnost nisi niti tu, nisi prisutan, onda za tebe nema svijeta, samo tada možeš reći nema ničeg.  Svijet postoji samo onda kad si svjestan pa zato i govorimo o Svjesnosti, osjećaju prisustva. Izvan polja Svjesnosti koje se pojavljuje u tijelu, ne može se iskusiti svjesnost. Ako smo u mogućnosti  shvatiti, ta svijest sadrži sve, cijeli svemir i milijarde galaksija – naravno nije nimalo lako to pojmiti… Sebstvo (jastvo) nije ograničeno na  telo, kao što energija nije ograničena na jednu posebnu točku. Energija  je  univerzalna. Duh, atma, kosmičko jastvo su univerzalni.

Iskustvo kozmičkog sebstva je najuzvišenije iskustvo u ljudskom životu. Ono je krajnje i zato ga zovemo atma gjana. Možda ste čitali o njemu u mnogim knjigama iz oblasti filozofije. Atma znači kozmičko sebstvo, beskonačno, pravo i potpuno sebstvo; ne malo sebstvo, egoistično, fizičko ili mentalno. Gjana znači svjesnost, znanje, iskustvo. Kada doživite ovo kozmičko sebstvo, to se naziva atma gjanom. To je krajnji cilj joge Da biste potpuno razumjeli što je zapravo svemir trebamo se naviknuti na ideju da je svemir energija – kozmička energije koja teče. To je svijest u akciji! To nije neka vrsta vremena i prostora – okruženje u kojem smo pronašli tvari  . To nije neka vrsta predstave ili fenomen u kome smo pronašli čvrst materijal ili izvor, koji tu i tamo emitira ili isijava svjetlost. Zvijezde su energije “iskustvo” kao izvori svjetlosti koji zrači   – ali oni nisu objekti čvrste materije. Materijalna energija je također božanska energija, jer emanira od Čiste svijesti, ali ona ne postoji kao nezavisna supstanca.

Mudraci, sveci jasno kažu isto; Nema Materije – postoji samo svijest! Očigledno, malo je tko svjestan tog duhovnog znanja. Svi žive u iluziji i prihvaćaju iluzornu stvarnost i onda raspravljaju zašto je svijet takav, onakav, to krajnje neznanje.  Naša fizička realnost je formirana umom u našem tijelu.. Sveukupna mentalna energija je jednaka sumi prirodne energije, ili drugim  riječima, sumi kolektivne svijesti. To je razlog što Swmi sveci kaže “Ja  reflektiram što god da vi mislite ili vjerujete-Ja sam samo ogledalo”
Dok ovako razgovaramo, netko će odmah ponovo pitati a što je onda Bog?  Možemo reći beskrajno svjetlo ili Beskonačna energija. Kako bismo mogli nazvati ovu Energiju – Svijest ili nečujna nerođena svijest. Putem svojih vibracija svijesti ili uma stvaraju se geometrijski ili dinamički obrasci epohalne složenosti. Od ovih vibracijskih obrazaca postala su sva živa bića i stvari u svemiru. Što je veća njihova kompleksnost – veća je sposobnost da pohrane svijest.

Svijest je kvalitet koji je u stanju da prepoznaje drugu i vlastitu samosvjesnost. Svijest je u stanju osjetiti vibracije od drugih energija ili substance od svega drugog. Svijest je život ili  ono što zovete sam Bog! Možemo također reći da je Bog Stvaranje, ili  jednak je Kreaciji! Bog ili život su izrazi za vibracije energije ili Svijesti! “Ovaj svemir je Božji san. Njegova prostranost nagovještava bezgraničnost svjesnosti. Iako materija ima granice, svjesnost je nema. Svemir beskrajan jer je kapacitet svjesnosti beskrajan. Što znači kozmička energija. To je snaga koja drži sve stupnjeve i dimenzije života; to je sila koja djeluje u čovjeku, životinji, oblicima i procesima prirode.  Kozmička svijest ili više razine svijesti bi se mogle nazvati jedinstvena svijest, bezgranična ili Božja svijest. To je stanje oslobođenja gdje se i dalje vodi djelatan život ali bez vezi-vanja  za plodove djelovanja ili poistovjećenja s djelovanjem.

Suština kozmičke energije je da su u njoj svijest i moć, znanje i snaga jedno. ,,To što je, to zna, a ono što zna to čini i postaje”. Na primjer volja i intuicija su dva aspekta kozmičke energije.  Problem je što nesvjesna ljudska bića nisu vlasnici samih sebe, svog pravog bića, već imaju samo razvijen ego. Zato ne znaju tko su, što su?

Svjesnost otvara za vas vrata da biste transcendirali svjesnost. Postoje dva aspekta; konceptualna kvalitativna dinamička svjesnost i transcendentalna svjesnost gdje nema koncepta ja sam 

Početni korak je spoznati – svijet je privid od koga smo stvorili pretpostavljenu stvarnost. Potrebno je postići odvojenost od ove stvarnosti, na način da se  igra života dovrši u toj stvarnosti, znajući da ovakav svijet zapravo ne postoji. Život je za um beskrajno čudna Kreacija.

Komentiraj