Skip to main content

U radu na sebi i svjesnog samoispitivanja na jednom nivou  nam biva sve  jasnije da je vrlo bitno u svemu biti svjestan, (sebe). Za to je potrebno iskustvo sebespoznaje (budnosti)..Da bi se osvijestilo taj duhovni uvid, koji samo mali broj aspiranata postiže,  potreban je bljesak visokog stanja svijesti.
Da li razlučujete razlike kod spoznajno iskustvenih osjećaja i misli, koje se u umu javljaju poput razumijevanja što je vjerovanje, što osobno uvjerenje, što je podobna sklonost, mašta i zamisli. Misliti da si nešto doživio iskusio nije isto što i samo iskustvo koje transformira, a tek iza toga dolazi do faze i spoznaje koja je sama Realnost.
Umovi u kojima prevladava rađas energija vrlo su skloni nedisciplini i promjenljivim valovima umnih modifikacija i ne mogu ispravno održavati nivo volje rada na sebi.
Nesvjesnost se vidi po tome što im um brka osjetilne senzacije sa sviješću. Nemiran, zbrkan i nepročišćen um samo pretpostavlja bez imalo ostvarene i ugrađene mudrosti Jedne Istine.
Pitaje  koje s enameće je; Kakav je odnos između budnosti i unutarnjega sebstva /bića, tijela duha/?
Budnost je čista svijest – svijest koju ste ponovno prisvojili, uzevši je od uma i svijeta oblika. Unutarnje tijelo vaša je poveznica s Neočitovanim, a u svom najdubljem vidu unutarnje Sebstvo /biće/, jest Neočitovano: Izvor iz kojega izvire svjesnost kao što iz Sunca izvire svjetlost.

Svjesnost unutarnjeg tijela jest svijest koja se prisjeća svoga podrijetla i vraća se Izvoru.
Riječ Neočitovano uz pomoć negacije pokušava izraziti, ono što ne može biti izgovoreno, mišljeno ili zamišljeno. Ukazuje na ono što jest govoreći što nije. Biće je, s druge strane, pozitivan pojam. ( Ne vežete uz ove riječi, one nisu ništa drugo do putokazi).
Svi ste vi u svojoj suštini svijest. Mogli bismo isto tako reći kako je ovdje riječ o buđenju svijesti iz sna o oblicima. To ne znači da će vaš vlastiti oblik istoga trenutka nestati u eksploziji svjetlosti. Možete ostati u svom sadašnjem obliku, pa ipak biti svjesni bezobličnog i besmrtnog u svojoj nutrini. To je više kao i osjećaj nego bilo što drugo. Osjećaj će vas dovesti bliže istini o tome tko ste nego što bi to učinilo razmišljanje.

Kad dosegnete stanoviti stupanj unutarnje povezanosti, istinu prepoznajete kad je čujete. Sve što je stvoreno u početku je neočitovano, potom se pojavljuje, a na kraju biva uništeno i ponovo ulazi u neočitovano stanje.  Niste li još dosegli taj stupanj, praksa svjesnosti tijela dovest će do produbljivanja koje je prijeko potrebno. Svjesnost unutarnjeg bića donosi i druge dobrobiti u carstvu tjelesnoga. Jedna od njih je značajno usporavanje starenja fizičkog tijela. Dok vanjsko tijelo stari i prilično brzo propada, unutarnje se tijelo ne mijenja s vremenom, osim što ga možete dublje osjećati i postati svjesniji. Ako vam je sada dvadeset godina, energetsko polje vašeg unutarnjeg tijela osjeća se isto onako kako će se osjećati u osamdesetoj. I tada će biti jednako ustreptalo i živo. Čim se vaše uobičajeno stanje promijeni tako da više niste izvan sebe, u zamci uma, nego se usidrite u biču ili budnosti i prisutni ste u trenutku, fizičko tijelo bit će laganije, jasnije i življe. Što u tijelu ima više svijesti, njegovo molekularno ustrojstvo zapravo postaje rjeđe.

Priroda u prvotnom obliku to je supstanca energija u Neočitovanom stanju–iz koje se očituje sve i svijet i stvaranje. Veća svjesnost znači smanjivanje privida materijalnoga svijeta. Bavljenje vremenom u obliku psihološke opterećenosti prošlošću i budućnošću uvelike oštećuje sposobnost stanica za samoobnavljanje.
Stoga, ako prebivate u unutarnjem sebstvu, vanjsko će mnogo sporije utjecati na vas, u svemu što činite i postojite, bezvremena suština blistat će kroz vas i vaš vanjski oblik. Kad se više poistovjetite s bezvremenim unutarnjim sebstvom, nego s vanjskim, kad prisutnost postane vaš uobičajeni oblik svijesti, a prošlost i budućnost više ne budu zaokupljali vašu pažnju, tada u psihi i tjelesnim stanicama nećete više gomilati vrijeme. Iskušajte tu svjesnost, pa ćete vi biti sami sebi dokaz. Rezultat svijesti koja odvaja dovodi do toga da duhovno nestaje u neočitovano, a u očitovanom ostaju neznanje, mrak.
Na svim razinama sva stanja bića su božanska očitovanje od ljubavi i mudrosti. Suština svega očitovanog, živi samo sebe u svemu. To se spoznaje i spoznato se tada živi. Suptilnost predmeta kulminira u neočitovanom.

Komentiraj