Skip to main content

Uskladi se sa Mnom u miru i tišini.
Kako možeš očekivati ćuti Moj tihi,
nenametljiv glas kada nemir vlada u tebi
i kada si prezauzet
i nemaš vremena umiriti se i čuti?

Kad naučiš biti miran,
bit ćeš sposoban to učiniti,
što god radio i gdje god se nalazio.

Moći ćeš se zagrnuti svojim ogrtačem mira
koji ništa ne može poremetiti.
Tu, usred sebe, pronaći ćeš Mene.

Pronaći ćeš svoju spoznaju jedinstva sa Mnom,
izvorom svega stvorenog.
U tom stanju mira i jedinstva,
imat ćeš kontrolu
nad svakom situacijom
i točno ćeš znati
što i kako da radiš.

To svatko može učiniti,
samo ako želi;
to nije privilegija nekolicine.

Zašto ne bi upravo sada bio u stanju mirovanja, u stanju savršenog mira

– E Cody

Komentiraj