Skip to main content

Sastojci uma imaju kao što znamo, svjesni i nesvjesni dio. Svjesni su svi oni osjećaji, predrasude i stavovi koje osoba ima o sebi. No, ispod te razine imaju i oni stavovi koji su podsvjesni, kojih osoba nije uopće ili je tek polovično svjesna. Kao jedan javni dio, i jedan privatni, mračan i potisnut (do te mjere da ga čak nismo niti svjesni).
Možemo reći da je svjesni dio uma ured, a podsvjesni arhiv. Ukoliko je podsvijest zdrava, ona djeluje kao skladan arhiv koji podupre rad službenog ureda. Između svjesnog i nesvjesnog (podsvjesnog) dijela uma nema sukoba i proturječja.
No, u slučaju kada je podsvijest zatrpana nerazriješenim traumama, šokovima, strahovima, opsesijama i problemima, ona djeluje kao neuredan arhiv iz kojega dolaze krive i proturječne informacija u glavni ured i tamo rade zbrku, ili zastoj.

Svi smo mi do neke mjere podvojeni. Stoga cijelu osobnost treba osvijestiti.

Kako se to radi?
Buddhisti to čine nepristranim promatranjem sadržaja podsvijesti. Kako doći do njih? Pa ako netko sjedi i žmiri duže od par minuta, svjesni dio uma se polako obustavlja i podsvjesni sadržaji izlaze na površinu. Tim više ako se osoba jednostavno sabere na neki predmet (disanje, dio tijela, osjećaje i sl.), onda taj proces ide još brze. Ukoliko se ovi podsvjesni sadržaji promatraju bez uplitanja… oni nakon nekog vremena iščezavaju bez da stvaraju novu vezanost.
U većini duhovnih tehnika koristi se pristup sabranosti na “ja” osjećaj i na sličan način se čiste sadržaji koji sačinjavaju nas “ja” osjećaj. Tako subjekt nakon nekog vremena obitava u svojoj pravoj prirodi (sto bi rekao Patanjali). Onoj koja ostaje kada se iščiste svi sadržaji, a ta je beskonačna, vječna i sveprisutna. To je stanje u kojem su utrnute (Bud: niravan, yoga: nirodha) sve ograničenosti sa kojima se poistovjećuje nas um (svijest).
Dakle, uzrok vezanosti nije u vanjskom svijetu, nego je u umu (svijesti). To je stav s kojim se slažu svi ostvareni učitelji.

Um se stvra zgušnjavanjem suptilnog dijela hrane koju jedemo; on se razvija sa strastima kao što su vezanost i odbojnost, želja i bijes; budući da je zbir umovanja, intelekta, memorije i egoizma, on dobiva zajednički naziv u jednini, “um”; osobine koje ima su mišljenje, opredjeljivanje, itd.; pošto je objekt svijesti (Sebstva), on je ono-što-vidimo, inertan; iako je inertan, čini se da je svjestan, zbog sjedinjavanja sa sviješću (poput usijane lopte od čelika); on je ograničen, nije vječan, podijeljen je i promjenljiv kao vosak, zlato, svijeća, itd.; on je prirode svih elemenata (pojavnog postojanja); njegovo sjedište je lotos srca, isto kao što je sjedište osjetila vida oko, itd.; on je dodatak individualne duše; misleći o nekom objektu, on se preobražava u jedan modalitet i, zajedno sa znanjem koje je u mozgu, teče kroz pet osjetilnih tokova i biva mozgom  jest zajedno sa znanjem) pridružen objektima i tako spoznaje i percipira/doživljava objekte i postiže zadovoljenje. Ta supstancija je um.
Kao što se jedna ista osoba naziva različitim imenima zavisno od funkcija koje obavlja, tako se jedan te isti um naziva različito: um, intelekt, memorija i egoizam zbog različitog modaliteta – a ne zbog neke stvarne razlike. Sam um ima obličje svega, tj., duše, Boga i svijeta; kada putem znanja poprimi obličje Sebstva, prisutno je oslobođenje, koje je prirode Brahmana.

Um koji se oslobodio svojih velova (blokada, grijeha) putem akcije bez vezanosti koje je izvodio u mnogim prošlim životima, sluša Guruovo učenje iz spisa, razmišlja o njegovom značenju, i meditira da bi postigao prirodno stanje mentalnog obrasca u obličju Sebstva, tj. u obličju “Ja sam Brahman” koje je rezultat trajne kontemplacije Brahmana.

S višeg stupnja gledišta možemo reći da onaj prvobitno čist impuls radosti, mora proći kroz kauzalno, tanano i grubo tijelo, što je poput slojeva /omotača/ koji obavijaju još nenastanjenu Dušu. Kako ovaj impuls prolazi kroz svaki od omotača na putu ka našoj svijesti koja se budi, on zbog naše ograničenosti biva zakrivljen i iskrivljen. Na svakom prolazu čistoća je neznatno onečišćena, te do trena kad se taj impuls osvijesti on je više ili manje nečist, zavisno od te pojedine osobe.
To je ona prava Maja: jedan čisti impuls propušten kroz naše limitirane svjesne umove koji nas nagone da vršimo karme, a ove zauzvrat pritežu našu vezanost za Samsaru.…

Komentiraj