Skip to main content

Vede Božanska igra

Veličanstvenost vedskih spisa može pomoći svakom čovjeku na njegovom putu prema božanskoj svijesti jedinstva.

VEDA LILA

Samo kada duh postane Slobodan od svih vezanosti, kada na njega ne utječu parovi suprotnosti, kada ga privlače objekti i kada je potpuno samoodnosan, neovisan o bilo kakvoj potpori, tada je oslobođen kaveza iluzije. Kada se sve sumnje smire i kada ne postoji ni oduševljenje ni depresija, tada duh blista kao pun mjesec.

Za tražioca najvišega blaženstva, Supreme Yoga je poput nektara. Ona je riznica praktične mudrosti za one u transcendentalnoj svijesti. Pričama i analogijama objašnjava vrhunsko znanje
Vedski spisi smatraju da je najviše ljudsko ostvarenje postati oslobođen za života, dosizanje stanja jivanmukte – stanja kozmičke svijesti. To je stanje oslobođenja gdje se i dalje vodi djelatan život ali bez vezivanja za plodove djelovanja ili poistovjećenja s djelovanjem.
Većina vedskih spisa Božja je objava predanicima Glavno je učenje da je sve svijest; iz svijesti sve proizlazi; duh i materija su tek različiti oblici svijesti; svijet je takav kakvim ga čovjek vidi, tj. kakva je njegova svijest. Svijet je u oku promatrača.

Univerzum nije ništa drugo doli igra svijesti – veda lila.
Glavna zapreka /kleša/ je vezivanje. Vezivanje nije ništa drugo nego zamisao o predmetu.
Ova zamisao je maya, neznanje, itd, Ona je očna mrena koja prekriva sunce istine. Neznanje stvara strah, strah opaža i to je opažanje iskrivljeno. Kada se čovjek u mraku približava praznom lavljem kavezu, on se boji. Isto tako čovjek u neznanju vjeruje da je zatočen u ovom praznom tijelu. Zamisao “ja” kao i “svijet”, samo je sjena, a ne istina. Same te zamisli stvaraju “objekte” koji nisu ni istina ni neistina. Zato Rama, transcendiraj zamisli “ja”, “ovo” i budi utemeljen u istini.
Općenito se učenjaci slažu da je smisao vedske misli dostizanje istine, “čije prepoznavanje dovodi do oslobođenja” ( “Svaki indijski sistem teži ka istini, ne kao , znanju zbog samog sebe, već kako bi se naučila istina koja će učiniti sve ljude slobodnim” .

Stvoreno i Stvoritelj su dvije Paralelne linije nepoznatog početka i nezamislivog svršetaka. Kreću se na jednakoj udaljenosti jedna od druge, uvijek i zauvijek. Iako je Bog uvi-jek aktivan, Njegova Volja i Moć iza nje nisu jasne ljudskom intelektu” . U istom govoru Swami je rekao da su mudraci eksperimentirali, kako bi spoznali Atmički princip. Zbog njihovog eksperimenentiranja date su im na dar Vede. Vede (čujne, vidljive, nečujne i nevidljive prve su riječi koje je dao Stvoritelj.
Za Vede se kaže da su bez početka i bez kraja. Zašto? Budući da su pokazane mudracima i da su ih oni vidjeli, oni su ih donijeli i dali vremenu u kome su boravili na ovoj zemlji. Vede imaju svoju vlastitu vremensku frekvenciju, potpuno unutar i izvan zemaljskih vremenskih zona. Zbog toga se Vede nazivaju vječnima. Stog Vede prožimaju cijelu kreaciju.

Jezikom riječi, slojevi svijesti, ili različite vremenske razine iz kozmičke svi-jesti, odnosno Vede, date su za razvoj. Razvoj znači sposobnost usvajanja različitih razina svijesti, a te različite razine svijesti moraju biti u ravnoteži sa sedam razina vremena, ili sedam Chakri ili kola, o kojima se govori u Yogi.

U mraku komad konopca naliči zmiji. No pažljivo preispitivanje otkriva stvarnost.

U Vedama se na primer objašnjava i ovako predanost. „Kad se oslobodite ne-predanosti (vi-bhakti), objavljuje se predanost (bhakti). Vi-bhakti znači odvojenost, podjelu, mnogostrukost. Bhakti znači ljubav za Boga. Ne možete voljeti Boga ako ne volite sve živo i neživo.“ „Bog se ustoličio u svačijem srcu. Zamolite Ga za ispravan smjer i On će vam odgovoriti i voditi vas. Ako pozovete Gospoda/Boga možete čak dobiti i osobno za vas napisanu Gitu.“ Božije vodstvo dolazi u obilju i trenutno ako žudimo za njim čistim srcem.

Vede Božanska igra. Ti su sveti tekstovi nastali zato da bi prosvijetlili ljude na raznim stupnjevima svjesnosti i raznim razinama svijesti. Svrha im je bila da svima pruže mogućnost da uz Božje vodstvo prijeđu preko mora patnji. Zbog toga ni u jednom od tih tekstova nema nikakvih spornih točaka.

Kao svoj osnovni cilj, Vede nam daju znanje o samospoznaji/duhovnoj spoznaji, te time i oslobođenje od patnje koja proistječe od naše zaboravnosti na naš izvorno duhovni identitet i vječni duhovni odnos sa Bogom.

 

Komentiraj