Skip to main content

Prema Vedama, osoba koja nije vegetarijanac ne može spoznati Boga, jer krši jedan od Njegovih najosnovnijih principa- samilost ka svim živim bićima.

Svi oni koji nemaju ama baš ništa protiv klanja životinja i jedenja njihovih lešina ne mogu pružiti pravu duhovnu dobrobit duhovnoj duši. Žalosno je što još uvijek prevladava neznanje i svjesna zabluda postojećih struktura i konfekcija, proglašavanje životinje “bezdušnim” te stoga “jestivim” stvorenjima. Time pokazuju svoje osnovno neznanje duhovnih istina o Bogu, duši, Dharmi, samilosti, i ostalim ne samo ljudskim, već i duhovnim vrijednostima i konceptima nužnim za sebeostvarenje.
Postoje bezbrojni citati, i zapisi o kojima se najmanje izlazi u javnost koji ukazuju na to da je Isus bio vegetarijanac. Jer ukoliko je zagovarao ljubav prema Bogu, a je, onda je time svakako zagovarao i ljubav prema svim stvorenjima i djeci Božjoj, svim živim bićima.

Prehrana ima i te kako puno veze sa duhovnošću, kao što bi trebala imati i svaka ostala aktivnost koju činimo, a hranimo se svaki dan, jer svaka bi naša aktivnost trebala biti iskaz naše ljubavi spram Bog. Drugim riječima sve što činimo, na neki bi način trebalo biti povezana sa služenjem Njega.

Iskreni aspiranti ne bi trebali prvenstveno se truditi da učine ljude vegetarijancima, već da budu svjesni Boga. Samim tim, kada ljudi postanu svjesni Boga, prirodno će postati vegetarijanci.

Postoji još jedna činjenica, da postoji i među vegetarijancima oni koji nemaju nikakve veze sa duhovnošću. S druge strane, mnogi u neznanju konzumiraju meso i kreću na duhovno istraživanje i moguće je da će u jednom trenutku svog duhovnog razvoja stati, jer nije moguće riječima pričati o ljubavi i podržavati nasilje nad životinjama.

Biblijska zapovijed ili načelo “ne ubij” izvorno znači: “ne čini nasilja ni nad jednim bićem. Mi tu zapovijed možemo izvrtati na razne načine, ali njeno je značenje vrlo jasno. I, znamo, da “možemo slijediti sva pravila i propise, ali ukoliko samo jedan propustimo, odgovarat ćemo za sve”. Svugdje u duhovnim tekstovima nailazimo na isto, o važnosti prehrane na duhovnom uspinjanju duše.

Jasno je da svaki imalo ozbiljniji duhovni praktikant bit će, prirodno, vegetarijanac, jer će biti svjestan nekih univerzalnih principa nenasilnosti. Ukoliko se od duhovnog praktikanta očekuje da bude vegetarijanac, što onda tek očekivati od svetih osoba, onih koji su već došli na kraj svog duhovnog puta, onih koji su se potpuno duhovno razvili i spoznali u potpunosti Boga, te između nekih Njegovih odlika, Njegovu neizmjernu ljubav ka svim živim bićima, ka cijeloj Njegovoj kreaciji (“Ne razaraj Božjeg djela zbog jela.”!!!).

Najvažniji komentar kontroverzi, i najomiljeniji i puno citiran od strane kršćana koji jedu meso, stoji u pisanju crkvenog oca Jeromea (340-420), koji nam je dao Vulgatu, autoriziranu latinsku verziju Biblije koja se još uvijek koristi.

Činjenici navedena u Postanku 1:29 kaže da je strogo vegetarijanska ishrana namijenjena za ljude: “I doda Bog: Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose sjeme svoje: neka vam budu za hranu!“.
U svom konfrontiranju Jovinijanu, monahu iz Milana, koji je odbacio asketizam, sveti Jerome podržava vegetarijanstva kao kršćanski ideal i kao obnavljanje izvornog zakona života.

Jasno je koliko je nužna vegetarijanska prehrana za svaku osobu koja se posveti duhovnom životu…to što su neke, danas dominantne religiozne struje izbacile tu stavku iz svoje doktrine samo nam govori o “krojačima” duhovnog svjetonazora, ali i o zavedenosti njihovih sljedbenika..
Nešto što može zbuniti čovjeka je izjava nekih kršćana da je i Isus jeo meso. “Ako je i Isus jeo meso zašto onda da mi pokušamo biti savršeniji od svog gospodara, našeg učitelja?”.To je jedan naizgled snažan i klasičan argument koji nam se nameće, ali kao prvo Isus govori da mi trebamo biti savršeni poput Boga i da trebamo težiti za tim idealom.

U novom zavjetu naći ćemo da se Isusovo jedenje mesa spominje 19 puta.

Razmotrimo malo kakvo je to jedenje mesa. Proučimo te riječi na izvornom, grčkom:1 ) riječ BROMA prevodi se kao meso, no točniji je prijevod: hrana. Ta se riječ upotrebljava 4 puta i svaki se put prevodi kao meso., 2) BROSIMOS-isti korijen riječi-ono što se može jesti- 1 put se pojavljuje.
3) BROSIS :hrana ili čin jedenja (4 puta), 4) BROSFAGION-bilo što za jesti (1 put), 5) TROFE-prehrana (6puta), 6) PFAGO-jesti (3 puta)

Sve su ove riječi u Bibliji prevedene kao meso, i ako se malo zamislimo zaista bi zvučalo nelogično da Isus kod stola zatraži:”meso!”. Obično pitamo:”Ima li što za jesti?” Ili, ukoliko Isus traži nekog od učenika da nabavi hranu sigurno ne traži:”Nađi meso!”. Po takvim bi prijevodima zaključili da se Isus stalno raspituje za meso

Spomenimo ponovno nestorijansko evanđelje mira:
Isus: “Ja vam kažem, ne ubijaj ni ljude ni životinje..
Jer ako jedete živu hranu, ona će vas oživjeti-mrtva hrana će vas ubiti…Jer vaše je tijelo ono što jedete, a vaš duh ono što mislite..I zato pripremajte i jedite sve plodove drveća, sve bilje polja, i sve mlijeko životinja koje je dobro za jelo. Jer sve je to sazrelo vatrom života- sve su to darovi naše majke Zemlje. Tako jedite uvijek sa trpeze Božje: voće sa drveća, zrna i biljke sa polja, mlijeko životinja i med pčelinji. Hrana koju jedete s obilne trpeze Božje daje snagu i mladost vašem tijelu i nikada nećete vidjeti bolesti. Jer hrana Božja hraniše Metuzalema, i doista vam kažem, ako živite baš kao što je i on živio, tada će vam Bog živih dati dug život na zemlji, kao što je bio njegov.”.
Izaija (7:14-15):”Pogledaj, djevica će začeti i nositi sina, i nazvat će ga Emmanuel. On će jesti maslac i med, kako bi mogao razaznati zlo od dobra.”(ovdje se jasno ukazuje da jedenje mesa uništava u čovjeka sposobnost razlučivanja dobra od zla ; ponavljanje ove izreke u Mateju 1.23 biva izostavljen drugi dio izjave).

Isus je snažno prekorio farizeje riječima: Matej 12:7) “I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove ne-krive.”. Ovdje se Isus poziva na riječi Hošee (6:6):”Ja priželjkujem milost umjesto žrtvovanja, znanje o Bogu više od ponuda paljenica..”(i opet zanimljivo: 2. dio ove izjave biva ispušten u Matej 12:7). Isus se suprotstavlja običaju hramskog žrtvovanja, nasilno izbacujući prodavače i mjenjače novca van iz hrama (Ivan 2:13-15). Zanimljivo je uočiti da se prodavačima golubova obraća “Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.”. U nekim ranijim prijevodima Biblije “kuća trgovačka” se prevodi kao “murders den”.

Da i Isus je bio vegeterijanac…u Bibliji se spominje da će Isusu nadjenuti ime Emanuel (Bog s nama), te da će mu hrana biti nevina (med i orasi) kako bi mogao razaznati zlo od dobra…jedna od 10 zapovjedi glasi:”Ne ubij”(na hebrejskom:lo tirzah- ne čini nasilje ni nad jednim živim bićem!!!) i

Za sedmero Isusovih učenika postoje evidencije o tome da su bili striktni vegetarijanci, a prema onoj da “sluga nije veći od gospodara” to isto možemo zaključiti i za ostale.
Možemo reći da su najmanje njih sedmero bili vegetarijanci (apostoli: Petar, Ivan, Toma, Matej, Andrija i Juda, te kao 7. Ivan Krstitelj).

Sedmero veličanstvenih su: Petar “čija je hrana bila kruh, masline i bilje..”(Klement.Hom.XII,6);
Ivan (crkveni otac Euzebius, citirajući Hegesippusa)”..Ivan, brat Gospodinov je bio svet od rođenja. Nije pio vino niti jeo meso životinja..”(Euzebius:”Church History” II, poglavlje 23,5-7) Ivan, koji je bio krajnje umjeren, jeo je “locust” i divlji med..

Toma : (apokrifno Tomino evanđelje,20.poglavlje): “On je kontinuirano postio i molio se, apstinirajući od jedenja mesa i pijenja vina, jeo bi samo kruh sa solju i pio vodu, a nosio bi iste odore i ljeti i zimi, te nikada ne bi ništa ni od koga prihvaćao, a davao bi drugima sve što ima.” ;

Matej : ” Puno je bolje biti sretan nego imati demona koji prebiva u nama. A sreća se pronalazi u prakticiranju vrlina. U skladu s tim, apostol je Matej jeo sjemenke i lješnjake, voće i povrće bez mesa..” (Klement Aleksandrijski: “The Instructior, II.I,16 : On Eating”) (Ovdje Klement daje evidenciju o ishrani Ivana Krstitelja) ;

Andrija i Juda: Andrija (Petrov brat po krvi i vjeri) i Juda iz Betsaide su izvorno bili sljedbenici Ivana Krstitelja, te iz toga proizlazi zaključak o njihovoj vegetarijanskoj ishrani.

Quintus Septimius Tertullianus (ovo znanje Tertulijana se smatra fragmentarnim dijelom pisanja apostolskog oca Papiasa : 60-125 n.e.) :”..(podučite ih da..) u svojim molitvama ne umoljavaju mesnatu hranu, već samo kruh..”

Sveti Krisostomos (347-404.n.e.):”Mi, kršćanski lideri, prakticiramo apstinenciju od mesa životinja da bi obuzdali naša tijela. Neprirodno jedenje mesa je demonskog izvora.” (a o ranim kršćanima kaže : ) “Nema curenja krvi među njima. Nema slasnih kuharija, nema “težine” glave. Niti užasnog smrada mesa među njima nema, niti nepodnošljivih isparenja iz kuhinje..”
Sveti Bazil (320-370): “Dim mesa pomračuje svjetlo duha…Osoba teško može imati vrlina ukoliko uživa mesnate obroke i festivale..”

Apostol kaže: “Dobro je ne jesti meso i ne piti vino”

(Rimljanima 14:21)”(Agains Jovinianus, Book I,18) (“Ne razaraj Božjeg djela zbog jela!” (Rimljanima 14:20)

Kardinal John Henry Newman (1801-1890):”..Okrutnost ka životinjama je kao da čovjek nema ljubavi ka Bogu…One nam ne čine zlo, one nemaju moć da se odupru…postoji nešto zastrašujuće, toliko sotonski u zlostavljanju onih koji nam nikada nisu naudili i koji se ne mogu obraniti, koji su potpuno u našoj moći…”
Albert Schweitzer (učenjak s područja proučavanja povijesnog Isusa):”..Etika nije samo povezana sa ljudima, već također i sa životinjskim stvorenjima. To je posvjedočeno u osobnosti svetog Franje Asiškog. Stoga trebamo zaključiti da etika znači poštovanje ka svom životu. To je etika ljubavi univerzalno proširena. To je etika Isusa sada prepoznata kao neophodnost misli…Samo univerzalna etika koja prigrljuje svakog živog stvora može nas dovesti u dodir sa univerzumom i željom koja je u njemu manifestirana..”.

Sokrat veliki grčki filozof preporučuje vegetarijansku ishranu, jer će ona omogućiti državi da na najinteligentniji način iskoristi svoje poljoprivredne površine. On je upozorio da ako ljudi počnu jesti životinje javit će se potreba za puno većim brojem pašnjaka je odgovorio:”Najvjerojatnije

Hinduizam:”Veličina naroda i njegovog moralnog napretka se ogleda u tome na koji način se odnosi prema svojim životinjama.”Mahatma Gandhi; “Ako netko ima jaku želju za mesom, može načiniti životinju od masla (pročišćenog maslaca )ili od brašna, pa je pojesti. Ali, neka nikada ne pokuša uništiti živo biće…”Manusmriti 5.37.174; “Okrutni i besramni čovjek koji se održava na životu ugrožavajući tuđe živote zaslužuje da bude ubijen za svoju vlastitu dobrobit, inače će se srozati zahvaljujući svojim djelima “Šrimad-Bhagavatam 1.7.37; “Sve je povezano. Što god se sada događa životinjama, na kraju će se dogoditi čovjeku.” Indira Gandhi; “Sve dok ljudsko društvo dopušta da se krave redovno ubijaju u klaonicama, ne može biti govora o miru i napretku U ovom dobu stalno je prisutno neprijateljstvo prema jadnim životinjama te su zbog toga ta nesretna stvorenja neprekidno uznemirena. Reakcije jadnih životinja se nezadrživo prenose na ljudsko društvo, pa je od tuda među ljudima uvijek prisutna napetost hladnog ili oružanog rata, pojedinačno, kolektivno i nacionalno.” šrimad-Bhagavatam 1.10.6; “Postoje mnogi nitkovi koji krše svoje vlastite religiozne principe. Dok se jasno kaže u skladu sa judeo-kršćanskim spisima: Ne ubij!, oni daju razne vrste opravdanja. Čak i vođe religija se upuštaju u ubijanje životinja dok se pokušavaju smatrati svetim osobama. To laganje i licemjerje u ljudskom je društvu uzrokovalo neograničene nesreće.”

Islam:”Nema niti jedne životinje na nebu niti ptice koja leti krilima svojim, a da nisu skupine slične vama.”Kuran: suma 6,stih 38;”Njome(vodom) uzgaja usjeve, masline, palme, grožđe i raznovrsne plodove. Zaista, u tome ima znak za ljude koji razmišljahu. “Kuran, suma 16,stih 11; “..ali loviti…zabranjeno vam je, sve dok ste na hodočašću. Imajte na umu vašu dužnost prema Alahu, kojem ćete svi biti pozvani na istinu.”Kuran, suma 5,stih 96;”A dokaz im je mrtva zemlja.;
Mi je oživljujemo i iz nje vadimo zrnje (žito) pa oni jedu od njega. Mi smo stvorili na njoj (zemlji)i vinograde i dali smo da na njoj provru izvori da (oni) jedu njihove plodove i od onog što su proizvele njihove ruke. Pa, zar oni neće biti zahvalni?”Kuran, suma 36,stihovi 33-35;
“Tko god je dobar prema slabijim stvorenjima, dobar je prema sebi.”-prorok Muhamed

Judaizam i kršćanstvo:”Bog je dobar prema svima i samilostan prema svim tvorevinama svojim “Psalmi 145.9;” Čestit čovjek brine o zvijeri svojoj, ali srce pokvarenog je nemilosrdno “izreke 12.10; “..I plodovi će biti za hranu, a listovi za lijek “Ezekiel 47.12;” “Sit sam ovnujskih paljenica i pretile gojne teladi.;krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi…(Bog) “Izaija 1.11;”Molitve samo množite, ja vas ne slušam, jer ruke su vam ogrezle u krvi.”Izaija 1.15;”Pružit ću milost, a ne žrtvu “Hošea 6.6;”Ne budite vinopije, niti neobuzdani mesojedi!”Izreke 23.20;”Onaj tko vola ubije, kao da je čovjeka ubio “Izaija 66.3; “Ne ubij!”Izlazak 20.13;”Neka je sva hvala Bogu: otkako sam odbacio meso i vino, oslobodio sam se svih bolesti tijela.”John Wesley (1703-1791),osnivač metodizma;”Biti okrutan prema životnjama je kao da ne volimo Boga.”Kardinal John.H.Ne

Budizam:”Da bi izbjegao izazivanje straha kod živih bića, neka se učenik uzdrži od jedenja mesa…hrana koju je jedu sadhui (sveci..osobe na duhovnom putu) ne sastoji se od mesa…U budućnosti će možda biti budalastih ljudi koji će reći da sam dozvolio jedenje mesa i da sam ga i sam jeo, ali…nikom nisam dozvolio da jede meso, nikom to ne dozvoljavam, niti ću ikom dozvoliti da jede meso u bilo kojem obliku, na bilo koji način i na bilo kojem mjestu; to je bezuvjetno zabranjeno svima.

Buddha-“Dharmmapada”; “Onaj tko, tražeći svoju vlastitu sreću, kažnjava ili ubija bića koja također čeznu za srećom, neće naći sreću nakon smrti”-Dharmmapada; “Svetim čovjekom se smatra onaj tko je samilostan prema svakom živom stvoru”-Dharmmapada

Osuđivanje žrtvovanja životinja. “Ja sam došao dokinuti žrtvovanja” , kaže Isus u ebonitskom evanđelju, ” i sve dok ne prestanete sa žrtvama, moj bijes neće prestati nad vama” (Panarion 30.16.5. ) . Jedan od ključnih razloga obraćanja Isusa židovima u “Spoznavanjima” i “Propovijedima” je ukazivanje na nužnost prekidanja žrtvovanja životinja (čime se ukazuje samilost ka životinjama) .
Isusovo zagovaranje vegeterijanstva. Epifanije opisuje ebonite kao vegetarijance, i u “Spoznavanjima” i “propovijedima” vegetarijanstvo je usko povezno sa odbacivanjem žrtvovanja životinja i zahtjeva se od svih sljedbenika Isusa.

Bog ima jedan zakon za sve. svatko treba slijediti univerzalan i vječan zakon (Propovijedanja 8.10) objavljen Mojsiju (Prepoznavanja 1.35) .


Ostali članci u kategoriji: “Savjeti”

[showposts category=”135″ num=”99″]

Join the discussion 11 komentara

 • Cobe napisao:

  Potraga za znanjem i psihičkom aktivnošću u odgovarajućem okruženju nerazdruživ su dio procesa. Sloboda i stvaralaštvo su povezani, jedno uvjetuje drugo. Što više ljudi stigne ponad ograničenja svoje životinjske prirode, to smo svi skupa bliži humanizmu, slobodi i jedinstvu.

 • girija napisao:

  Držati se čvrsto vanjskog svijeta kao i i vezanosti za čula je neznanje i, pokušati ga se odreći je isto neznanje jer u oba ta stanja i dalje ste u odnosu na svijet i um. Vezanost na svijet i reagiranje na njega su oboje neznanje. Oboje su odnosi sa svijetom. Nepostojanje tog odnosa je sloboda, sloboda od vezanosti i od odbojnosti. Trebamo se kretati unutra, k samima sebi.

 • Tonni napisao:

  Koliko laži na jednom mjestu. Isus nije bio vegetarijanac. Jeo je janjetinu i jeo je ribu. Ako se držao zakona i ako je ispunio zakon kao svaki židov za pashu je morao jesti janjetinu. Inace Isus onda nije ispunio sav zakon. Zar to nije jasno kao dan???? Nestorijansko evanđelje mira i rečenica: “Ja vam kažem, ne ubijaj ni ljude ni životinje” nema veze s Biblijom……U Postanku 1:29 piše da se jede vegetarijanska hrana ali isto tako piše u Postanku 9:3-5 “Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem kao što vam dadoh zeleno bilje. SAMO ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv” Jasno kao dan. A da ne spominjem Djela apostolska 10:9-16. LJudi ako mislite da čete do Boga doći da prestanete jesti meso. Jako ste se prevarili. Nikakvim djelima i nikakvim naporom mi ne možemo doći do Boga. Bog nije tako jeftin da ako se odrekneš mesa da ces ga spoznati i da ces biti duhovniji. Zato je i Isus došao, umro i uskrsnio da nas pomiri s Ocem nebeskim. “Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas, to je dar Božiji. To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Efežani 2:8-9 Spasenje je Božiji dar…nećete ga vegetarijanstvom zadobiti….Nemam ništa protiv vegetarijanstva, zdravo je i ukusno ali čovjeku po prirodi treba meso. I slažem se da u prehrani treba napraviti balans….ali od nje praviti religiju…

  • mirima napisao:

   Slažem se i ne slažen se. Pa zar nije Isus za vrijeme Pashe imao posljednju večeru sa svojim učenicima a jeo je kruh i vino, ne janjetinu jer je on sebe prikazao kao žrtvu. Također, ne treba mješati religiju i vegetarijanstvo, to je svaka tema za sebe, no meni osobno, da je sam Bog, koji je ljubav, podržao ubijanje životinja koje je on sam stvorio. Hm, zar On navodi zavovjed NE UBIJ kao grijeh samo ako se ubije čovijek, to recimo kritizira, ali ubiti životinju, zar se to opravdava? Nije da pametujem iako tako zvuči, samo pitam, jer ni meni to nije jasno.

  • girija napisao:

   Tako je i preporučljivo, slagat se i ne slagat. Jer za manjinu duhovno osviještenih Isus nije ni postojao, kao i sve promjenljivo i manifestirano u relativnoj dimenziji (svijet uma). A sve parabole, simboli, zapovjedi u mnogim vjerama kao i svi znani neznani sadržaji religija i mudrih tema kao i učenja mudraca služe kao alat, metoda, uputa da se ukaže i spozna ono iza svih tih manifestacija. Znaći ne poistovjećivati se sa sadržajima.

 • girija napisao:

  O Isusu ima toliko stavova, mišljenja koncepata koliko i umova, i svako svojom voljom može tumačiti sve postojeće informacije, spise i iskustva kako želi. Za većinu Isusovih sljedbenika On je bio ljubav, koja ne slijedi svijet zakone, niti porive nasilja, ubijanja i mučenja nijednog živog bića. Za nekog Isus nije ni postojao na ovoj svijet razini pa je za takve sve o Njemu iluzija. Za nekog sve je laž a za nekog to sve istina Hrana nije samo ono što se stavlja u usta, već i ono što se čuje, vidi čini. Pa prema tome onda možemo ovaj pasus iz Postanku 1:29 tumačiti drugačije, da sve što se kreće i živi je hrana za prijateljstvo, ljubav i sućut ka živim bićima, koja imaju također dušu (svijest). Zato je smisao kad je rekao;„SAMO ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv” Jasna o vege aspektu.
  Naravno da se do Boga ne dolazi djelima, čulima niti bilo kojim odricanjem. No odricanjem od nasilja i jedenja mesa se jedna od načela yoge i svih duhovnih disciplina postizanja čistoće uma duha i tijela. Dok za ostvernog nijedno načelo ne vrijedi.

 • Cobe napisao:

  Biblija, kao i druga religijska učenja, ima dve strane: egzoteričnu ili javnu, onu koja je namenjena narodu u obliku priča i alegorija, i ezoteričnu ili tajnu, onu koja je namenjena malobrojnima, odabranima i upućenima.

  Ove dve verzije su potrebne ljudima jer odgovaraju njihovoj duhovnoj zrelosti. Velika većina ljudi je još uvek u razvoju i sazrevanju i njima je prirodno potrebna egzoterična verzija religijskih učenja, jer oni su sposobni samo za ritualno obožavanje i verovanje onakvo kakvo im je kao gotovo dato od strane nekog autoriteta u obliku “zakona”. Samo je mali procenat ljudi duhovno zreo za pravu, ezoteričnu istinu koja se uvek lično otkriva kroz rad na sebi.

 • girija napisao:

  Da, Sveti spisi kao i oni drugi izvori poznatih religija (sve su to alati) sadrže više nivoa znanja, učenja koje svako prema svojoj razini svijesti može usvojiti, primijeniti. No, naravno da je vrlo mali broj ljudi, sveci kažu jedva 10% čovječanstva zainteresirano (sposobno) za ono što je izvan, ne u nekom sadržaju bilo biblije ili bilo kojeg ezoteričnog spisa. Tako da vrlo malo osoba ima direktno znanje.

 • Face8 napisao:

  Zašto se onda u Levitskom zakoniku spominju navodi kao : >>svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti<>sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti.<<
  Ja sam relativno "mlada" vegetarijanka, i puno toga još uvijek učim, istražujem itd. I shvaćam potrebu da se vegetarijanstvo/veganstvo na neki način opravda zato što ga 1. većina ljudi(karnivora) žustro napada, 2. a i čisto iz želje da se ljudima pokuša ukazati kao je to ispravan put. Međutim koliko je (upravo zbog ovakvih navoda kao što su iz Levitskog zakonika ili iz nekih dijelova NZ) Biblija relevantna za tako što, i koliko je uopće sigurno da je Isus zbilja bio vegetarijanac?

 • girija napisao:

  Razni zakoni ne samo Levitski koji su doneseni, objavljeni i tijekom povijesti održani odnose se na svećenički red i kult tog razdoblja. Također su bili usmjereni na životno uređenje i odnose među ljudima. Tumačit ih svako može kako želi i razumije na svijet –um razini.
  Isto tako postoje mnogi iskazi u Bibliji i drugim religijama kao i iskustva i učenja svetaca koji jasno govore o razini duha, čistoći uma i svijesti koja taj nivo i u životu primjenjuje vegetarijanstvom.
  A što je zbilja a što zabluda, o tome svako ima svoju slobodnu volju mišljenja i gledanja na TO.
  Možemo reći, Sve što je bilo ikad rečeno o bilo čemu je samo projekcija (prijenos) ideje, (pitanja odgovori.)…tu um ima svoju ulogu, na ovoj razini gdje svijet i um smatramo stvarnim. Stvarna zbilja je iznad vidokruga (znanja) uma. Znanje o stvarnosti,ili sebstvu,je stanje uma. Tako na um razini Isus je za većinu postojao a na razini transcendencije nije.
  No, ono što mi jesmo i što treba postići je ostvariti sebe, svoju stvarnu prirodu.

Komentiraj