Skip to main content

Postoje četiri mahāvākye, velike objave:
“Pragñānam Brahma” je srž Rig Vede;
“Aham Brahmāsmi” je srž Yajur Vede;
“Tat Tvam Asi” je srž Sāma Vede;
“Ayam Ātma Brahma” je srž Atharvana Vede
.
Sve te četiri velike objave ukazuju na Jednog Boga. Iako su im izjave i objašnjenja različita, njihov cilj je Jedan Bog.
Prva objava je “Pragñānam Brahma“. Što je pragna? Mi inteligentnog čovjeka nazivamo “pragnasali”. Da li je pragna samo inteligencija ili pamet? Ne. Gdje je pragna? Pragna je prisutna u tijelu, osjetilima, umu, intelektu, unutarnjoj volji, egu, posvuda. Pragna je jednako prisutna i u živom i u neživom. Naziva ju se Neprekidna Sveobuhvatna Svjesnost (CIA – Constant Integrated Awareness).

Što je svjesnost?

Svjesnost je znanje. Znanje čega? Je li to djelomično znanje? Ne, to je sveukupno znanje. To je znanje načela koje se jednako nalazi i u živom i u neživom. Zapravo su pragna i brahman sinonimi. Neki učenjaci tumače da pragna jest brahman. To nisu dvije različite stvari. Što je brahman? Brahman je Jedan sveprožimajući. To je načelo brihata (velikog, golemog). Sam univerzum je načelo brihata. Brahman je prisutan u čitavom Kozmosu. Jednostavnije rečeno, brahman znači prožimanje. On je sveprožimajući. Pravi guru je onaj koji ima te osobine.

Sveprisutni svjedok

Druga objava je “Aham Brahmāsmi”. Ljudi misle da “aham” znači “ja”. No, ima on i drugo značenje – svjedok. On je svjedok svega. On je ātman. Aham je sam oblik ātmana. Svijest, koja je sveprisutna, stavljena je u čovjeka kao ātman. Ātman, svijest i brahman nisu različiti. Što je ovo? (Bhagavan pokaže maramicu u svojoj ruci). To je tkanina. Ako uklonite ideju tkanine, vidite nit, a ako uklonite ideju niti, vidite pamuk. Tkanina, nit i pamuk su jedno te isto. Isto tako, isto načelo uzima imena ātmana, brahmana ili ahama u različitim prilikama i situacijama. Stoga, izjava “Aham Brahmāsmi” znači da je svjedok ātmana odnosno “ja” u meni sam brahman.

Treća izjava je “Tat Tvam Asi
“. To je srž Sāma Vede. “Tat” znači “to”, a “tvam” znači “ovo”, dok “asi” znači “jedno te isto”. Kad “Ja” i “Ti” stojimo odvojeni, “Ja” sam različit od “Tebe”. No, kad smo “Ja” i “Ti” zajedno, razlika se gubi, i zajedno postajemo “Mi”. Dva su postala jedno. Onaj sa upadhi, tijelom, je “tvam”, a onaj bez upadhi, bestjelesan, je “tat”. Prvi je jiva, čovjek, a drugi je deva, Bog. Sāma Veda jasno pokazuje kako su jiva i deva jedno te isto.

Tri u jednom

“Ayam Ātma Brahma”. Trebate pažljivo istražiti i tu izjavu. Tu su tri riječi – Ayam, Ātma i Brahma. No one su jedno te isto. Ta izjava zorno prikazuje jednotu tri osobe – “Onoga koji ti misliš da jesi”, “Onoga koji drugi misle da jesi”, i “Onoga koji stvarno jesi” – odnosno tijelo, um i ātman. Vi djelujete tijelom, mislite umom i svjedok ste i jednom i drugom kao ātman. Dok ste budni vi ste “viśva”, u snu ste “thaijasa”, a u stanju dubokog sna ste “prajña”. Tko je prajña? Prajñanam Brahma. Prajña je ātman.

Vječni svjedok

“Sarvadhī sakšibhūtham”. On je svjedok svega. Na pozornici se daje drama. Kralj veličanstveno govori, ministar nešto objašnjava, a sluga stoji s palicom u ruci. No svjetlo na pozornici ostaje nedirnuto njihovim razgovorom, ono uvijek ostaje isto. Hariscandra je pun boli, Candramati jeca, Rohitasya pada mrtav od zmijskog ujeda. No ništa od toga ne dira svjetlo na pozornici. Sve promjene odnose se na glumce na pozorici. Svjetlo time nije ni taknuto. Ono ostaje pukim svjedokom. Guru je jedan takav Vječni Svjedok.

Bhavātītam”. On nadilazi umno shvaćanje i verbalno objašnjenje. Nitko ne može obajasniti Njegovu prirodu. On je iznad svih osjećaja i misli. On je Guru.
“Trigunarahitam” (iznad triju svojstava). Priroda ima tri svojstva – sattva, rajas i tamas. Gdje god postoje ta svojstva, postoji sreća i nesreća. Kad nema tih triju svojstava, nema ni sreće ni nesreće.

Tko je iznad tih svojstava? Bog. On je stvarni guru.
Brahmānanda

Koju vrstu radosti osjeća čovjek dok je sretan, zdrav i zadovoljan? Koju vrstu radosti uživa čovjek od bogatstva, imovine, užitaka i blagostanja? To se naziva manuśyānanda, ljudska radost.
Sto puta veća od manuśyānande je indrānanda (100);
sto puta veća od indrānade je devendrānanda (10.000);
sto puta veća od devendrānande je devānanda (1.000.000);
sto puta veća od devānande je brihaspatiānanda (100.000.000);
sto puta veća od brihaspatiānande je prajapatiānanda (10.000.000.000);
sto puta veća od prajapatiānande je brahmānanda (1.000.000.000.000).
To je stvarna veličina brahmānande.

Ovakav pojam, kao što je brahmānanda, transcendentalno blaženstvo, koja je iznad svakog ljudskog poimanja, koristi se u svakodnevnom govoru kao oznaka svjetovne radosti. Ljudi govore: “Vjenčanje moje kćerke izvedeno je s brahmānandom!”, ili “Moj sin je u inozemstvu s brahmānandom!”, ili “Moj sin je postigao na ispitima dobre rezultate s brahmānandom!” No, je li brahmānanda nešto što se tako lako postiže? Je li ona svjetovna, materijalna? Niti govora. Brahmānanda nadilazi materijalne, moralne, religiozne i duhovne vidove života. Pravi guru je onaj koji doživljava najviše blaženstvo brahmānande. Tko je taj?

Nitko do samog Boga nije u stanju osjetiti takvo blaženstvo. Sve druge radosti sadržane su u tom blaženstvu.

Gurur Brahmā Gurur Višnur
Guru Devo Maheśvarah
Guru Sākšāt Para Brahma
Tasmai Śri Gurave Namah
Guru je Brahmā, guru je Višnu,
guru je Gospod Śiva;
guru je uistinu parabrahman;
tome presvetom guruu klanjam se.

Guru je Brahmā. On je Stvoritelj; On sam je i stvoreno – Kreacija, Univerzum, a on je i Onaj koji postoji u stvorenom. Univerzum je ispunjen Brahmanom. Otuda je jasno da je Onaj, koji je sam postao Univerzum, Guru.

Guru je Višnu (sveprožimajući). Tko je Višnu? Je li to onaj sa školjkom, diskom, žezlom i lotosom u rukama? Ne. Višnu je onaj koji ima svojstvo prožimanja. On je Činitelj i Učinjeno. Univerzum je aktivnost, Bog je Činitelj. Bog je svijest koja stoji iza uzroka i posljedice. Čitav univerzum je Višnuov lik. Taj Višnu je Guru.


(Iz sai govora)

Join the discussion 2 komentara

Komentiraj