Skip to main content

Gospođica Umadevi, Poljakinja preobraćena u hinduizam, upitala je Ramanu Maharshija: “Jednom sam vam već ispričala kako sam imala viziju Shive, otprilike u vrijeme mog preobraćenja u hinduizam. Ponovo mi se dogodilo slično iskustvo. Ove vizije su trenutne, ali su blažene. Želim znati kako da ih učinim trajnijim i neprekidnim.
Bez Shive nema života ni u čemu sto vidim oko sebe. Tako sam sretna kada mislim o Njemu. Molim vas, recite mi kako da moja vizija Shive postane trajna?”

Maharshi: Ti govoriš o viziji Shive. Vizija se uvijek odnosi na neki objekt. Pojavljivanje objekta podrazumijeva i njegovo nestajanje. Sve što se pojavi mora i nestati. Vizija nikada ne može biti vječna, ali Shiva je vječan. Vizija uključuje postojanje promatrača. Promatrač ne može poricati postojanje Sebstva. Nema trenutka kada Jastvo kao Svijest ne postoji; niti promatrač ne može biti odvojen od Svijesti. Ta Svijest je vječno Biće i jedino Biće. Promatrač ne može vidjeti sebe. Da li on poriče svoje postojanje zato sto ne može vidjeti sebe očima? Ne! Stoga, vizija ne znaci viđenje, već Bivanje.

Biti znaci realizirati – i samim tim JA SAM TO STO JESAM. JA SAM je Shiva. Ništa ne može postojati bez Njega. Sve postoji u Shivi i zbog Shive. Stoga, ispituj “Tko sam ja?” Zaroni duboko u sebe i obitavaj kao Jastvo. To je Shiva kao Biče. Ne očekuj da ti se vizija Shive stalno pojavljuje. Koja je razlika između objekta koje vidiš i Shive? On je subjekt i objekt.
Ti ne možeš postojati bez Shive. Shiva je uvijek realiziran ovdje i sada. Ako misliš da ga nisi realizirao/a, to je pogrešno. To je prepreka do realizacije Shive. Napusti i tu misao i realizacija je tu.

Umadevi: Da, ali kako da to postignem sto prije?
Maharshi: To je prepreka do realizacije! Da li može biti individue bez Shive? Čak i sada, ti si On. Tu vrijeme ne igra nikakvu ulogu. Kada bi postojao i jedan trenutak nerealizacije, onda bi se moglo postaviti pitanje o realizaciji. Ali istina je da ti ne možeš postojati bez Njega. On je već realiziran, uvijek realiziran i nikada nije da nije. Predaj Mu se i prepusti se Njegovoj volji bilo da se On pojavljuje ili ne. Čekaj na Njegovu volju. Ako zatražiš od Njega da učini kako ti hoćeš, to nije predanost već naređenje. Ne možeš ga istovremeno podčiniti sebi i misliti da si se predala. On zna sto je najbolje i kada i kako da čini.
Prepusti se potpuno Njemu. Njegov je teret: ti nemaš vise briga. Sve tvoje brige su Njegove. Takva je predanost. To je Bhakti. Ili ispitaj kome se sva ta pitanja javljaju. Zaroni duboko u srce i ostani kao Jastvo. jedna od ove dvije mogućnosti se pružaju aspirantu.

Ramana Maharshi je također dodao: Nema bića koje nije svjesno i samim tim, koji nije Shiva. Ne samo da je ono Shiva već i sve ostalo čega je svjesno ili nije svjesno. Pa ipak, ono misli u svom pukom neznanju da vidi mnoštvo u univerzumu. Ali ako vidi svoje Jastvo, prestat će biti svjesno svoje odvojenosti od univerzuma. Zapravo, njegova individualnost i ostali entiteti nestaju, mada opstaju u svom svojim formama. Shiva je viđen kao univerzum. Ali promatrač ne vidi pozadinu.

Zamisli čovjeka koji vidi samo odjeću, ali ne i pamuk od kojeg je ona napravljena; ili čovjeka koji vidi slike na platnu u kinu, ali ne i samo platno kao pozadinu; ili pak čovjeka koji vidi slova koja čita, ali ne i papir na kojem su napisana.

Drugim rječima, Shiva je pozadina na kojoj počivaju i subjekt i objekt i ponovo, Shiva u Mirovanju i Shiva u Akciji ili Shiva i Shakti ili Bog i Univerzum. Kako god da je to nazvano, to je samo Svijest, bilo pasivna ili aktivna. Tko postoji, a da nije svjestan? Stoga, tko nije realiziran? Kako se ona može sumnjati u realizaciju ili željeti je?
Ako ne možeš vidjeti Sebe, onda ne možeš vidjeti Shivu. Ova pitanja se javljaju zato sto si ograničila Jastvo na tijelo i samo zbog toga ti imaš ideje o vanjskom i unutarnjem, o subjektu i objektu. Vizije objekta nemaju istinsku vrijednost. Čak i da su trajne, one ne mogu zadovoljiti čovjeka. Devi ima Shivu uvijek uz sebe. Oni zajedno cine Ardanarishvaru (Hinduisticko božanstvo u kojem su sjedinjeni principi Shive i Shakti. Ovo jedinstvo je simboličko predstavljeno figurom čija je jedna polovina muška, a druga ženska). Pa ipak one je željela da zna pravu prirodu Shive. Upražnjavala je tapas (uzdržavanje). U svojoj meditaciji vidjela je blještavu svjetlost. Rekla je sebi: “Ovo ne može biti Shiva, postoje u okviru moje vizije.”

Nastavila je sa tapasom. Misli su nestale. Nastupio je mir. Tada je realizirala da je Bivanje Shivina priroda.

Izvod iz knjige “Talks with Sri Ramana Maharshi”.

Komentiraj