Skip to main content

Kada imaš vjeru u Boga, On te uzima pod svoje okrilje. Štite te i ne dozvoljava da patiš. Naglasak Je na tome da je sljedbenik potpuno vezan, a Bog je potpuno slobodan.

SAI: Imajte povjerenja u Mene. Ja ću brinuti o svemu za vas
Pitanje: Da ili se to događa bez da se kaže, Baba? Svi tvoji sljedbenici imaju vjeru i povjerenje u Tebe.
SAI — Ne-. -Svi moji sljedbenici imaju vjeru u Mene. to je točno. Ali nemaju povjerenje u Mene. Vjera je jedna stvar , a povjerenje je druga stvar Samo kada oboje postoj i zajedno bit će pozitivnih reakcija od Mene. Ako promatraš auto, na primjer, on se pokreće na gorivo i bateriju. Da bi se kretao bez ikakvih problema, rezervoar mora biti pun benzina, a baterije moraju biti u dobrom stanju. Čak i kada je rezervoar pun, a baterije nisu u pravom stanju, auto se neće moći glatko pokrenuti. Može se prekinuti i stati u bilo koje vrijeme. Popraviti i napuniti baterije uzima više vremena nego napuniti rezervoar gorivom. Tako su zapravo baterije važnije nego gorivo. Vjera je poput goriva, a povjerenje je poput baterije. Kada imaš povjerenje u Boga. imaš napunjene baterije. A kada si pozitivno napunjen, odgovor od Boga je izravan i pozitivan.
Ako želiš od Mene pozitivnu reakciju ili odgovor, sama vjera nije dovoljna. Ona mora biti ruku pod ruku sa povjerenjem. Samo tada je tvoja pobožnost potpuna -poorna. A kada imaš poorna bhakti-ili potpunu pobožnost Moj odgovor bit će također poorna ili potpun.

Pitanje: – Sto točno podrazumijevaš pod povjerenjem. Baba? Kako se ono razlikuje od vjere?
SAI – To je ovako. Vjera u Boga znači vjeru da je On Bog, da je On Sveprisutan, Svemoćan, Sveznajući, itd. Povjerenje znači vjeru u Riječ, Volju, Djelovanje Boga . Ako Ja kažem nešto, za to postoji razlog; ako Ja hoću nešto da se dogodi, to je iz nekog razloga; ako Ja činim nešto, to je sa razlogom. Ti bi trebao imati tu bezuvjetnu vjeru da uvijek postoji razlog za ono što Ja kažem hoću ili činim. I trebao bi imati povjerenje u svaku moju Riječ i Djelovanje .
Što god da kažem, to je istina, to je povjerenje koje bi trebao imati, čak i onda kad stvari mogu izgledati drugačije.

Moraš pročitati o događaju kada su Krishna i Arjuna jednoga dana šetali šumom. Krishna je pogledao gore i vidio je pticu na nebu .
“Pogledaj pticu na nebu, Arjuna” , rekao Je, “nije li to grlica?”
“Da, Krishna, to je grlica”, odgovorio je Arjuna.
“Ne, mislim da je to golub”, rekao je Krishna.
“Svakako, to je golub”, odgovorio je Arjuna.
“Ipak mi se čini da sliči vrani”.
“Bez sumnje to je vrana” , složio se Arjuna.

To je ono što bezuvjetno povjerenje znači . Ti vjeruješ bezuvjetno i slijepo u Riječ, Volju i Djelovanje Boga bez pitanja, sumnji ili kolebanja. Moja Riječ postaje Moja Volja. Kada hoću nešto, to se mora dogoditi. Nikada ne sumnjaj u to. Kada kažem da ću nešto učiniti za tebe. Ja ću to svakako učiniti. Ako imaš povjerenja u Mene, to djeluje kao katalizator i Moja Volja se izvršava ubrzanije i brže. Čak i bez tvojeg povjerenja, Moja Volja poprima svoj normalni smjer, jer ono što Ja odredim dogodit će se. Ali sa pozitivnim povjerenjem i pozitivnim stanovištem, Moja Volja dobiva dodatnu energiju i zalet. Da li razumiješ?

Pitanje: — Da, Baba. To je pitanje nečijeg stava prema Bogu .
SAI– Kada govoriš o stavu s obzirom na vjeru i povjerenje, postoji razlika između tvog stava prema Bogu i Božjeg stava prema tebi . Kada imaš vjeru u Boga, On te uzima pod svoje okrilje. Štite te i ne dozvoljava da patiš. Naglasak Je na tome da je sljedbenik potpuno vezan, a Bog je potpuno slobodan. Ali kada sljedbenik pokazuje stopostotno povjerenje u Boga tada je Bog taj koji je kompletno vezan a sljedbenik je slobodan

Pitanje: – Molim Te Baba, objasni to izričito.
SAI – Evo. ovako. Svatko od vas ima dugovanja i potraživanja u svojim karmama – prošlost i sadašnjost zavisnu od vaših samskara – tj. vaših djelovanja, misli, karaktera, itd. Ako je vaša karma dobra, rezultat ili plod bit će dobar . Ako ne, bit će loš. Kada imate lošu karmu, morate patiti.
Svakako vaša vjera u Boga ublažit će vašu patnju . Dajem vam gutljaj Milosti koji djeluje kao lijek ili poništavam boli. Ukratko. kada imate stopostotnu vjeru, Bog u Svojoj Samilosti umanjuje vaše patnje, ali on ne može umanjiti vašu karmu. Vaša karma djeluje poput raslinja i ona je pričvršćena uz vas. Sve sto Gospodin radi je da podijeli Milost u skladu sa vašom karmom, u skladu sa onim što zaslužujete. U tom slučaju ti si vezan, a Gospodin je potpuno Slobodan.

No, kada pokažeš stopostotno POVJERENJE u Boga. On je potpuno vezan da brine o tebi . Nijedna vaša karma, bilo dobra bilo loša ne može stajati na putu, i djelovati kao prepreka. Kada pokažeš takvo bezuvjetno povjerenje u Boga i neuzdrmano vjerovanje tada će On voditi računa o svemu za mene, pa zašto bi onda brinuo?, tada te On nikad ne može napustiti. On mora paziti na tebe i brinuti u o svemu za tebe, što god da se dogodi bez obzira na okolnosti tvoje karme ili samskare. Na taj je način Bog potpuno vezan svojom obavezom prema sljedbeniku, a sljedbenik u svom predanju slobodan.


Moć potpunog povjerenja je tako velika da potisne sve karme. Ona ima moć zavezati Boga i potpuno ga umotati u zlatne okove tako da je potisnut dole prema sljedbeniku i pristaje na njegove želje i traženje. Stopostotna vjera znači da te Bog neće napustiti. Stopostotna vjera plus stopostotno povjerenje čini stopostotnog sljedbenika ili bhaktija. To je najviša forma bhakti -paraabhakt i gdje je Gospodin u stanju zlatnog zarobljeništva, a sljedbenik je u stanju neograničenog i spokojstva i smiješeće slobode. To je ono čemu svaki sljedbenik treba težiti. Ovdje moraš upamtiti da vjera i povjerenje nisu dvije odvojene stvari. Bez vjere ne može biti povjerenja.
Ako nemaš vjere u nekoga, kako možeš vjerovati u njega i imati povjerenja? Tako vjera dolazi prva, a tada dolazi i povjerenje . Vjera je sjeme, povjerenje je mladica, a sljedbenik je plod.

Pitanje: – Swami . ponekad kažeš da ćeš nešto učiniti “sutra”, ali to “sutra” desi se nakon nekoliko godina. Zašto je to tako?
SAI – Dijete moje, nećeš to moći potpuno razumjeti. Za tebe je dovoljno da znaš da sam Ja Kaalateeta- i zvan i van vremena . Ja nisam vezan zemaljskim vremenskim ograničenjima i mjerama. Moja koncepcija vremena je različita od tvoje. Ti si u kavezu i tebi se vrijeme mjeri u danima i noćima, satima i minutama. Ali Ja sam van kaveza. Ja .sam u Vječnoj Svjetlosti i Vrijeme je za Mene Vječno. Ja nisam ograničen danima, mjesecima ili godinama. Sve bez obzira da li je to prošlost, sadašnjost ili budućnost je isto za mene. Svako vrijeme je sadašnjost.
Svako vrijeme je SADA. Ja vidim stvari i na drugačiji način nego ti, jer je moja perspektiva ili drishti drugačija. Bilješka:Gospodin Krishna objavio je u devetom poglavlju Bagavad Gite «Tko god među sljedbenicima posveti sva svoja djela Meni, bez drugih misli, tkogod meditira na Mene, služi Meni, obožava me, sjeća Me se, zna da Sam uvijek s njim sve pribavljajući za njega. Ja nosim sav njegov teret i jamčim ispunjenje svih njegovih potreba i sigurnost»

(Sudha Aditya) Madras, SATHYA SAI’S AMRITA VARSHINI (NECTARINE SHOWERS)

Komentiraj