Skip to main content

Na duhovnom putu ima mnogo zapreka. Guru, koji je već prošao put, vodit će aspirante sigurno i otklanjati sve vrste zapreka i poteškoća. Zbog toga je osobni guru nužan. Nema moćnijeg načina za nadilaženje ograničavajuće prirode i samskara kod aspiranata nego što je služenje guruu. Jedan aspirant koji se brine o svom guruu sa velikom ljubavlju, koji obavlja svoju službu, brzo čisti svoje srce. To je najsigurniji i najlakši put za samo-pročišćenje. Kada živiš zajedno sa svojim guruom moraš rado izvršiti bilo koji posao koji ti on dodijeli. Čineći tako nedvojbeno ćeš razviti snagu volje. To ne znači da učenik treba sjediti besposlen. Treba napustiti individualni ego pojedinca, predrasude, negativne ideje i sebične interese. Sve to stoji na putu provođenja učenja i uputa jednog gurua. Sve dok ti niski egoistički porivi i tvrdoglava sebična i čulna priroda ne budu potpuno uništeni teško da će biti koristi od društva i uputa gurua.

Milost gurua počinje djelovati samo kada se naučiš disciplinirati i savladati svu svoju sebičnost i kada mu se potpuno predamo.

Prati svoj um pažljivo. Vodi stalnu analizu sadržaja svoje svijesti. Guru može razjasniti sumnje aspiranata, pokazati im put i nadahnuti ih. No ostatak rada trebaju učiniti aspiranti sami.

Duhovni rad nije poput pisanja teza za diplomu. To je nešto sasvim različito. Pomoć učitelja je potrebna u svakom trenutku. Mladi aspiranti postaju uobraženi, arogantni i drski. Oni ne provode upute gurua. Oni žele neovisnost od samog početka. Oni misle da su na najvišem duhovnom nivou kada čak ne znaju ni abecedu duhovnosti ili istine. Oni griješe imajući svoj vlastiti put za slobodu prepun vezanosti za čula. To je ozbiljna pogreška. To je razlog zašto oni ne rastu. Oni gube vjeru u efikasnost sadhana i u postojanje Boga. Oni lutaju okolo lakomisleno i bez cilja. Jaka privrženost svom učitelju i vjerno slijeđenje njegova učenja je najbitnija kvaliteta istinske edukacije. To je ta vjera i ljubav za gurua sto donosi brzi napredak i uživanje u sadhani.

Vjera je snaga koja podupire aspiranta na putu prema savršenstvu. Ona mu pruža podršku na testovima i kušnjama, u napastima i zamkama, i u savladavanju naizgled nepremostivih zapreka. Ljubav prema guruu privlači milost učitelja i daruje učeniku radost i prosvjetljenje. Stoga uvijek održavaj živom svoju vjeru i predanost svom guruu. Tvoji napori da postigneš istinski cilj u životu će tada biti okrunjeni uspjehom. Čak ako samo jedan od mojih učenika digne glavu iz močvare samsara ja sam opravdao svoje postojanje.

Najveća usluga koju mogu učiniti čovječanstvu je podučavanje i oblikovanje aspiranata.

Swami Shivananda

Komentiraj