Skip to main content

Brahmacharya je zakletva celibata u mislima, riječima i djelima, Kojom čovjek dostiže samospoznaju ili besmrtnost. Potpuna Brahmacharya su otvorena vrata prema Nirvani, ili savršenosti. Potpun celibat je glavni ključ kojim se otvaraju carstva nebeskog blaženstva.
Kako i u yogi, i u dijelovima svijeta  se pojam celibata (brahmačarije) odnosi obićno na odabrani način učenja, prakse, i odgoja bilo u nekom ašramu, hramu, ili sa učiteljem.Takva osoba (sadaka)  se naziva brahmačarinom jer se posvečuje vrhunskom Apsolutu ili Brahmanu. Znači živi u celibatu svojim odabirom, bilo cijeli život bilo samo do  određene zrelost, kada može odabrati život kućedomaćina,a kasnije isposnika (sanyasina) .  Svi ostali mogući oblici tumačenja  celibata tiče se um razine u kojima prevladavaj materijalistički stavovi poistovjećenja sa tijelom. Ostatak života posvećen je samospoznaji i oslobođenju od bilo kakve mentalne i kastinske pripadnosti. Oni koji su odabrali put samospoznaje i oslobođenja, žive život odricanja (tantra prihvaćanja) u potpunosti neuvjetovani, čulima i svijet modifikacijama. Jedini cilj im je samoostvarenje. Naziv sanyasa, odnosi se na razdoblje odricanja,pustinjaštva,život u kojem prevladava posvemašnje odvezanost od svih ciljeva osim od cilja samoostvarenje. Najpoznatiji primjer je Buda kao i mnogi poznati mudraci i sveci, čija učenja, poruke i mudrost egzistira uvijek bez zastare, jer se tiču Jedinstva svijesti koje su ostvarili, te svoje spoznaje nesebično šire cijelom čovječanstvu
Svi problemi u nerazumijevanju i komunikaciju nastaju kad se brkaju razine ili  osjetilne senzacije sa sviješću.

Celibat podrazumijeva jedinstvo s Bogom. Za to je potreban ČIST UM, ČISTO SRCE, ČISTI MOTIVI bez ikakvih vezanosti za tijelo, čula i poistovjećivanje sa prolaznim osjetilnim senzacijama, krajnostima čula.
Kontrola čula i neuvjetovanost um promjenama je stvar postignuća čistoće svjesnosti. U celibatu (brahmačarije) osoba raspolaže osebujnim načinom spontane, izvan osjetilne percepcije, koji uzrokuje da vidi neposredno, a ne s pomoću osjetila. On se nalazi iznad percepcije i koncepcije, iznad kategorija vremena i prostora, iznad imena i likova.
Stvarno značenje celibata (brahmačarije,) odnosi se na stanje svijesti “ja sam Brahman”, i tu više nema vrtloženje uma. Potpuna predanost najvišim Božanskim vrijednostima u mislima, riječima i djelima kao i zavjet seksualne apstinencije odnosno celibata za zaređene, Postoje i drugi pravci zvani „jal-brahmachariji“, koji žive obiteljskim životom, također se obvezuju blažim zavjetima u  nastojanju  transformiranja seksualne energije. Kod celibata jasno je tom pitanju, naglašena važnost predanosti svih nastojanja i snaga, pa tako i seksualne, Bogu,.slijedi se put uzdržavanja od seksa u potpunosti.

U celibatu  osoba ima savršenu ravnotežu muškog i ženskog principa unutar sebe, i zraci velikim mirom.U tom smislu  svi oni koji su uvjetovani čulima a žele postići stanje transcendencije mogu izabrati neku od praksa kojima postižu stanje svijest Jedinstva s Bogom.

Osoba koja vodi ispravan, darmički život,neminovno osjeća mir, radost, snagu. Život te osobe se mijenja i ona počinje  zračiti oko sebe ono što živi. Kvaliteti osobe rastu i ona se osjeća sigurnijom u svim aspektima delovanja, budući da zna da iza njenih akcija stoji istina. Takva osoba shvata da postoji nešto izvan ovih imena i formi – izvan ovog svijeta maje   Ona se menja u božansko biće, njegova celokupna priroda se menja. On postaje jedno sa vječnim. I samo takva osoba ma koje zvanje imala može pomoć i drugima, biti im podrška, učitelj, vodić, usmjeriti ih samome sebi.
Postigavši stanje svijesti celibata pojedinac  više nema ego da bi se opirao, On više nema ega koji nešto želi, niti misli koje izranjaju , hrane se ili opsjedaju svijest. Um je nadišao sve čulne uvjetovanosti

Suzdržavanje ili celibat je temelj na kojem sup oslobođena stoji. Vede deklariraju  da su bogovi nadvladali smrt Brahmacharyom i pokorom. Veliki  Ne postoji ništa na troje svjetovima što ne može biti postignuto savršenom celibatu.
U BhagavadGiti 16:21 pise “O Arjuno, troje su vrata koje vode čovjeka u pakao, požuda, pohlepa i ljutnja, stoga oslobodi se od ovih.” “Uništi ovog snažnog neprijatelja- strast, obdrzavanjem Brahmacharye”.

Brahmacharya je oslobođenje od svih vrsta seksualnog odnosa zauvijek, na svim mjestima u svim stanjima, fizički, mentalno i verbalno.

—– Yajnavalkya

Znaj da na ovom svijetu ne postoji ništa što ne mož e biti postignuto čovjeku koji je od rodjenja do smrti savrsen celibat. Znanje cetvoro Veda i drugo savršen celibat, drugo je superiorno od prvog, jer se znanje traži u celibatu.
—– Iz Mahabharate

Oni spiritualni učenici koji dostignu Božji svet kroz čestitost, njihov postaje taj svijet, i bez obzira gde da se nalaze- njihova je sloboda.
—– Chhandogya Upanishad

Mudar čovjek treba izbjeći ženidbu kao da je to goruća jama živog uglja.
kroz kontakt dolazi senzacija, kroz senzaciju dolazi požuda(žeđ),
kroz požudu privrženost (ljepljenje): a kada se čovjek odstrani od toga,
duša se oslobađa od sve grješne existencije.
—– Lord Buddha

Smrt je ubrzana gubitkom semena iz tijela; a život je sačuvan kada je sjeme sačuvano.
Čovjek zasigurno umire ranije zbog dozvoljavanja gubitka semena; znajući ovo
Yogin treba uvijek čuvati sjeme, i živi kao strogi celibat.
—– Siva Samitha

Umjerenost u dijeti ima trostruku vrijednost, ali uzdržanje od sexualnog odnosa ima
četvorostruku vrijednost,..
—– Atreya

Komentiraj