Skip to main content

Ako osjećaš ljubav i voliš sebe, započinješ dan s ljubavlju svejedno gdje bio, jer dan započinješ sa sobom.

“Programiranje putem ljubavi” Značajna izjava:

Započni dan s ljubavlju. Provedi dan s ljubavlju. Završi dan s ljubavlju. To je put k Bogu. Ako voliš sebe, započinješ dan s ljubavlju svejedno gdje bio, jer dan započinješ sa sobom. Sa sobom provodiš dan i završavaš ga sa sobom.

Znaći, ako ideš svjesno kroz dan, ideš i svjesno kroz svoj život. Ideš li svjesno kroz život automatski dolaziš do ljubavi, jer tvoja svijest ne može na kraju ništa drugo otkriti osim ljubavi.

Ljubav je cilj, esencija, bit svega. Zato voli sebe! To je najbolje i najviše što možeš napraviti. Voliš li sebe, voliš i Boga, jer ti si Bog. A voliš li Boga, voliš sve, jer Bog stvarno voli sve i svakoga. Započni dan sa sobom.

Započni dan tako da odmah čim se probudiš, budeš svjestan, koliko si vrijedan ljubavi, te zahvali Bogu na tome – i već je sve dobro. Tog trena dan je započeo, on te vodi od tebe Bogu, a od Boga preko svijeta nazad tebi.

Voli sebe. Voli sebe sve vise. Ti si toga vrijedan Morate postati Božanska Flauta u Njegovim rukama. Neka dah vašeg voljenog Gospoda prolazi kroz vas, stvarajući divnu muziku koja topi srca. Predajte Mu se, postanite prazni, bez ega, bez želja. Onda će On Sam doći i milujući vas podići, staviti ‘vas’, Flautu, na Svoje Usne i pustiti Svoj slatki dah kroz vas.

Dopustite Mu da svira pjesmu kakvu god želi. Gospod je čista Ljubav. On u Sebi nema mržnje. Budite poput cvijeta ruže. Govorite kroz svoj miomiris!”

Um je taj koji je odgovoran da čovjek živi kao čovjek, da se uzdigne do razine božanskosti ili da se izrodi i spusti na razinu životinje. Čovječnost, životinjske osobine i božanskost ne postoje odvojene jedne od drugih. Sve su prisutne u čovjeku. Kada živite svoj život ispunjen ljubavlju, uljudnošću i suosjećanjem, tada se uzdižete na razinu Boga. To su osobine uravnoteženosti – sattvaguna. S druge strane, ako postanete robom svojih osjetila i podvrgnete se njihovom upravljanju, s vremena na vrijeme postajete ljuti i uzbuđeni To su osobine strastvenosti i nemira – rajoguna. U tom ćete slučaju stvarno postati zloduh. Pod utjecajem svojstva inertnosti – tamoguna čovjek vidi ono što je dobro kao loše, a ono što je loše kao dobro. Čovjek predstavlja kombinaciju osobina uravnoteženosti, strastvenosti i nemira te svojstva inertnosti. Svijet je isto tako kombinacija ova tri obilježja. Čovjek bi trebao nadići ova tri obilježja. Tek tada može doživjeti najviše blaženstvo – brahmānanda

Ako hoćete steći mir, morate jačati ljubav. Kada ljubav ojača, nestat će nasilja. Dakle, prvo i najvažnije je razvijati ljubav. Ljubav je Bog, Bog je ljubav. Istina je Bog, Bog je istina. Istina i ljubav pravi su Božji oblici. Bog nema nikakvih želja. On je potpuno nesebičan. Nadilazi sve misli i osjećaje. Bog uvijek daje, nikada ne uzima. Očekuje jedino čistoću srca i čistu ljubav.

Čovjek bi trebao svoj život učiniti plemenitim i uzvišenim da bi prevladao sve izazove i nevolje u životu, uz duboku ljubav i nepokolebljivu vjeru u Boga.

– Baba

Komentiraj