Skip to main content

U hinduizmu Šiva lingam (Šivling) je simbol koji predstavlja Gospoda Šivu. Kao najmoćnijem božanstvu njemu (u čast) su građeni hramovi, uključujući i Šiva lingam koji predstavlja sve energije u svijetu i izvan njega. Lingam nema podrijetlo ni oblik koji bi mogao podsjećati na Šivu. Ljudima su potrebni simboli radi štovanja (obožavanja) i zato je lingam stvoren (ling znači simbol). Na primjer, za nekoga tko nosi stetoskop pretpostavljamo da je liječnik. Lingam je samo simbol da bi se (uz njegovu pomoć, nap. pr.) nešto prepoznalo. Ovaj simbol koji zovemo Šivling (Šiva lingam) ima znanstveno objašnjenje.

Šiva lingam se sastoji od tri dijela: donji dio, srednji i vrh, lingam.

* Brahma – stvaratelj; Višnu – održavatelj; Šiva – razaratelj; sršti – stvaranje (razvoj, evolucija univerzuma iz njegove jezgre; svijet; cijela božanska kreacija; sthiti – održavanje svega stvorenog, postojanje; samhara – stezanje, povlačenje, sveopće razaranje svijeta

Donji dio (baza, dno) ima četiri stranice i ostaje skriven (pod zemljom). Srednji dio (yoni), koji ima osam mjesta čini podnožje (postolje, pijedestal). Vrh, koji se zapravo štuje, zaobljen je i visok, i čini jednu trećinu veličine lingama. Tri dijela simboliziraju Gospoda Brahmu (baza), Gospoda Višnua u sredini i Gospoda Šivu na vrhu. Postolje ima žlijeb za istjecanje vode koja se izlijeva povrh lingama. Lingam predstavlja stvaralačku, (zaštitničku) i destruktivnu snagu Gospoda Šive i poklonici ga smatraju iznimno svetim.

Ipak, to ne znači da bi drugi trebali pripisivati pogrešna značenja izgledu lingama. Nažalost, zapadni učenjaci pogrešno povezuju lingam s muškim spolnim organom i vide vulgarnost u bogoslužju lingama premda je rečeno da Gospod Šiva nema oblik. Smiješno je onda tvrditi da lingam predstavlja falus. Stoga je Svami Vivekananda opisao Šivling kao „simbol vječnog Brahmana“.

Hinduizam se ne protivi znanosti ni bilo kojoj drugoj religiji. Znanost ulaže neprekidni napor da s pomoću eksperimenata i promatranja (raz)otkrije i proširi ljudsko znanje o svijetu pojavnosti i svijetu materije. Ali hinduizam ima snagu predvidjeti podrijetlo određenih problema koje znanost nije uspjela riješiti. Šivling predstavlja cijeli svemir (kozmos), a kozmos predstavlja kozmičko jaje. Jaje je elipsoid i kao takvo – simbol onoga što nema ni početka ni kraja.

Istina koja stoji iza znanstvenog istraživanja koje je proveo znanstvenik (danski fizičar, nap. pr.) Niels Bohr pokazuje da su molekule sastavljene od atoma, a da se atom sastoji od protona, neutrona i elektrona. Oni pak imaju važnu ulogu u sastavu Šiva lingama. U stara vremena, drevni mudraci (ršiji) umjesto engleskih pojmova kao što su proton, neutron, elektron, energija, upotrebljavali su sanskrtske termine lingam, Višnu, Brahma, Šakti itd.

Dok je sanskrt bio glavni jezik, Mudrac Vyasa, autor Mahabharate, ističe da je Gospod Šiva manji od subatomskih čestica kao što su proton, neutron i elektron. Istodobno, Vyasa napominje da je Gospod Šiva veći i od onoga najvećeg (univerzum). Šiva lingam nije samo obični simbol. Ršiji (mudraci) željeli su prenijeti poruku ljudima: da u obliku Šivlinga i oni mogu vidjeti najsićušnije oblike prirode. (Jer) Šiva lingam predstavlja strukturu atoma.

U našoj strukturi atoma postoje protoni i neutroni, a okružuju ih elektroni koji se vrte velikom brzinom. U kontekstu Bohrovog modela (atoma), promatranje slike Šiva lingama pokazuje iznenađujuću istinu o tome da je Brahma stvorio svijet. Šivling pokazuje ponašanje protona, elektrona, neutrona i energije. Gospod Višnu je proton, s pozitivnim električnim nabojem. Gospod Šiva je neutron, bez električnog naboja. Gospod Brahma je elektron, s negativnim električnim nabojem. Ovalni disk s tri grebena urezana na njegovoj periferiji predstavlja Šakti. Ona je energija i ima odlučujuću ulogu u univerzumu.

Pogledate li sliku Gospoda Višnua, vidi se da je prikazan s lotosom koji raste uvis iz Njegova pupka. Gospod Brahma prikazan je kako sjedi na tom lotosu. Lotos simbolizira energiju koja ima moć privlačnosti. Lotosova stabljika je savitljiva (fleksibilna), što upućuje na to da se Gospod Brahma kreće oko Gospoda Višnua. To je poruka da je elektron privučen protonu zbog suprotnog električnog naboja. Neutron je Gospod Šiva i on je bez naboja (neutralan).

Jezgra atoma također sadrži neutrone koji su približne veličine kao protoni, samo nemaju električni naboj. Neutroni i protoni međusobno su jako blizu i čine jezgru atoma. Kada atomska jezgra ima jednak broj protona i neutrona, atom je stabilan.

U skladu s tim, drevni mudraci su izjavili da kada Gospod Šiva nije uznemiren niti odvojen (od Šakti), On je spokojan.

Gospod Šiva ostaje miran jer je Šakti uzela oblik renuke. Energije koje tvore molekule obilježene su valencijom (v. je svojstvo atoma pojedinog kemijskog elementa da se spaja s određenim brojem atoma nekoga drugog elementa u kemijski spoj ili formulsku jedinku – nap. pr., izvor: wikipedia). Sanskrtski pojam za valenciju je renuka. Renuka je ono što stvara renu, tj. molekulu. Dva (ili više, nap. pr.) atoma tvore molekulu. Stoga su drevni hinduistički mudraci iznijeli ideju o Šakti kao Šivinoj supruzi koja je dio Gospoda Šive i okružuje Ga sve vrijeme.

Međutim, kada se neutroni poremete i razdvoje, nastaju nesreće, katastrofe. To znači da Šakti postaje znana kao Rudrani ili Kali tj. „ona koja izaziva strah i užas“ i da izvodi svoj destruktivni ples kao najavu prirodnih katastrofa. ***

Naši su preci napravili sjajan posao, ali kako je vrijeme prolazilo, istinsko značenje se izgubilo. … Moramo proučavati svu drevnu književnost koja nam je dostupna, svu literaturu i stare tradicije kako bismo to znanje vratili u život.

Iza svakog atoma ovoga svijeta krije se beskonačni svemir. (Rumi)

Pjesma o atomima

Pjesmu o atomima napisao je perzijski teolog i sufijski učenjak iz 13. stoljeća Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, poznatiji jednostavno kao Rumi ili Mawlana (naš gospodar). Pjesma opisuje elementarni svemir u kojem atomi plešu vođeni ljubavlju. Pjesmu je izraelsko-francuski skladatelj Armand Amar upotrijebio za film Bab’Aziz – Princ koji je zamislio svoju dušu (2005).

Pjesma o atomima (Rumi)

O dane, svani!
Zasjaj svjetlošću, atomi plešu!

Zahvaljujući Njemu, cijeli Univerzum pleše
Ushićeni, slobodni od tijela i uma
Šapnut ću ti na uho kamo ih vodi njihov ples.

Svi atomi u zraku i svi atomi u pustinji
Smušeni i opijeni plešu prema zraci Svjetlosti
Izgledaju pomahnitali.

Svi ti atomi nisu toliko različiti od nas
Sretni ili jadni, Izgubljeni i izbezumljeni
Mi smo sva bića u zraci Svjetlosti našega Voljenog
Ništa se ne može … reći.

99,999999999 posto atoma je prazan prostor. Kad biste maknuli prazan prostor iz atoma svih ljudi, cijela ljudska rasa stala bi u volumen jedne kocke šećera.

Prevela i pripremila: Jasna Radulović
Zagreb, 27. 9. 2020.

Komentiraj