Skip to main content

Može se reći da je danas ljudska sklonost ka podjelama u porastu, i zato se javlja velika potreba za guruom. U materijalističkom svijetu, ljudi su zapleteni u svijetu, skroz naskroz, tako je i čovjek, od svitanja do sumraka u potrazi za novcem, i hipnozom  poput www ( world, wide, web),što predstavlja stjecanje i gomilanje sve većeg bogatstva.   Tek kad se to nadiđe postignućem svjesnog rada, štovanja i mudrosti (work, worship and wisd) ukazuje se put koji vodi iz te  mreže ropstva. Zbog toga u svijetu s vremena na vrijeme se utjelovljuju velikani duha istinski Gurui (avatari) poput
Rame, Kršne, Buddhe i Isuse pojavili kada je došlo njihovo vrijeme.

Gospod Isus je došao kako bi ljudima pokazao put ljubavi, požrtvovnosti i opraštanja. Kada su ljudi Bharate, poneseni Vedskim obredima u zanosu skrenuli s pravog puta, zaboravljajući unutrašnje značenje svetih tekstova i kada je porastao broj prinošenja životinja kao žrtvi, Gospod Buddha je došao kako bi pokazao put ljubavi, suosjećanja i nenasilja.
U svetim tekstovima navedeno je da čovjek svojim ljudskim nastojanjem ne može ostvariti krajnje postignuće već ih jedino može dobiti zahvaljujući božanskoj milosti. To znači, rođenje u ljudskom obliku, želja za oslobođenjem i povezanost s Vrhovnom dušom. Postoji 8.4 milijuna vrsta bića a vrhunac svega stvorenoga je rođenje u ljudskom obliku. Samo kroz rođenje u ljudskom obliku čovjek može doseći najviši cilj – oslobođenje. Ipak je mali broj tražitelji na duhovnom putu u potrazi za ciljem ljudskog života.

Iako postoje mnogi učitelji, poznato je da je svijet preplavljen lažnim guruima dok je vrlo mali broj Istinskih gurua. Lažni gurui uzrokuju zbunjenost pa i bol. Oni izgovaraju mantru u uho i uzimaju novac rukom. To je kao da jedan slijepac vodi drugoga. Istinski  gurui su oni koji prenose istinska učenja kao što su veliki sveci i mudraci i jako ih je malo. Čuti, razumjeti  biti povezan s velikim učiteljima kao što su Ramana Maharshi, Sri Ramakrishna Paramahamsa, Nisargadatta i Paramahamsa Yogananda i ostalih velikana  znak je čistoće duha. Biti s njima, sljediti ih učiti od njih  je najbolji mogući način upotrijebiti vrijeme kako bismo dostigli najviši cilj tijekom ovog života.

Slijedeći Guruove božanske upute bezuvjetno, odmah i u potpunosti najvažnija je od svih duhovnih disciplina za sve tražitelje na duhovnom putu.

Koja je najveća od svih zapovijedi?

To je da spoznamo svoju pravu prirodu, da smo mi istinsko Sebstvo – ātman i da smo mi čista božanska ljubav.
Avatar današnjeg doba kaže  da postoje tri vrste tražitelja na duhovnom putu. Nekima od njih učenja ulaze na jedno uho a izlaze kroz drugo uho van. No kada biste ih upitali koja je važna poruka koju je Guru  prenosi oni bi vas samo blijedo pogledali. To su tražitelji najniže vrste. U drugu skupinu ubrajamo one koji pozorno i čitaju i slušaju  govore, pamte što je bilo rečeno i to koriste u svojim izlaganjima. Oni drže impresivne govore, za njih se kaže kako su oni junaci govornice ali na razini praktične primjene su ništice. Od najviše vrste su oni  kod kojih ono što uđe kroz uho ostaje u njima, oni promišljaju i žive u skladu s tim učenjima. Njihov život je Guruova poruka. Istinski učenik duboko sluša, promišlja, ugrađuje i provodi usvojeno u sastavni dio svog života. To je istinska transformacija.

Transformacija važnija od informacije

Kada se radi o transformaciji, smisao je razviti božanske odlike, i konkretno ih živjeti u mislima riječima i djelima. Još jedno važno obilježje u transformaciji je staloženost, to znači da prema svemu što je dobro ili loše, dobitku ili gubitku, počasti i pokudi, slavi i sramoti, uspjehu ili neuspjehu, toplini ili hladnoći trebali bi se odnositi istovjetno. Staloženost je izuzetno značajna odlika koju treba razviti.
Još je jedna stvar važna za napomenuti što trebamo imati na umu kod transformacije – ne tražite pogreške u drugima. Traženje pogrešaka kod drugih jedna je od najvećih prepreka za tražitelja na duhovnom putu.

Tko je istinski guru?

Koja se istina nalazi u pozadini principa gurua? Je li guru onaj koji poučava svjetovno znanje? Je li guru onaj koji istražuje svojstva materije? Je li guru onaj koji u detalje opisuje prirodne znanosti? Ne, to su samo učitelji. Pravi guru je utjelovljenje brahmānande, transcendentalnog blaženstva. Tko je taj Brahmānanda? Gdje on živi? Kad to pođemo istražiti, saznamo da se ništa u univerzumu ne može usporediti s njim. Sve radosti svijeta nalaze se u brahmānandi.

Čista svijest (postojanje, atma, Bog) u svojoj manifestaciji kroz Božanskog Gurua je  sveznajuća, sveprisutna i svemoguća. On istinski Guru je bez bilo koje vrste obilježja – bez imena ili oblika, ne poznaje rođenje, ni smrt, vječanje i nepromjenjiv, poprima prekrasan oblik i uzima ime s prekrasnim obilježjima ljubavi i suosjećanja za spas čovječanstva.

(Kompilacija iz Sai govora)

Komentiraj