Skip to main content

Na duhovnom putu važan je prvenstveno rad na sebi, što znači da bi najprije trebali ljudske vrijednosti usvojiti i primjenjivati u svom životu.

Tek kada imamo iskustvo i osjetimo blagodat preobrazbe u kvaliteti osobnog života, možemo prenositi znanja i iskustva na druge. Tada postajemo i učitelji i učenici.

Življenje uskladu sa pet osnovnih ljudskih vrijednosti:
Ljudska vrijednost – Istina
Ljudska vrijednost – Ispravno djelovanje
Ljudska vrijednost – Mir
Ljudska vrijednost – Ljubav
Ljudska vrijednost – Nenasilje (rješavanje i izbjegavanje negativnih emocija kao što su: ljutnja strah i briga.

Težnja ka blaženstvu (ananda), čistoći, strpljenju i ustrajnosti su vrlo važni Podučavati o istini možemo onda kad i sami govorimo istinu.
Provoditi i učiti druge o ispravnom djelovanju možemo onda kad se i sami trudimo ispravno djelovati.
Provoditi i učiti druge o miru možemo onda kad i sami nosimo mir u sebi.
Provoditi i učiti druge o ljubavi možemo onda kad i sami njegujemo i širimo ljubav.
Provoditi i učiti druge o nenasilju možemo onda kad se i sami zalažemo za nenasilje.

Čitanje, pisanje, uzimanje hrane, zarađivanje novca i gomilanje stvari su radnje usmjerene prema van. Sve to dolazi iz uma. Nasuprot tome suosjećajnost, ljubav, požrtvovnost i simpatija dolaze iz srca. Te su osobine proizašle iz djelovanja duha usmjerenog prema unutra. One tvore stvarnog čovjeka. Ako razvijemo samo te vrijednosti, naš ljudski život bit će realiziran. Zbog toga treba izliječiti čovjekovo srce. U tom smislu svaki odgoj bi trebao na površinu iznijeti ljudske vrijednosti. «Iznijeti» znači pretvoriti te vrijednosti u aktivno djelovanje.

Ostvriti svoje pune ljudske potencijale, a to je ostvarenje svoje urođene božanskosti. Jer i materijalno i duhovno obrazovanje su nužni, bez njih ljudski život nema vrijednosti.

Ljudsko biće je dragulj božanske kreacije, jer je stvoreno nalik Bogu. Razlike među ljudskim bićima su u ponašanju, senzitivnosti i odnosima i zavise od nivoa svjesnosti. Za mudraca, duhovno biće je uvijek isto, ima istu vrijednost i dostojanstvo. Zato sveci, i na Zapadu također, imaju dobre odnose čak i sa divljim životinjama – ukazivali bi poštovanje svima. Kriminalac nema različitu dušu od sveca, već samo različite načine osjećanja, mišljenja i djelovanja. Mentalno poremećena osoba i osoba koja je liječi, pacijent i doktor, nisu različiti u svojoj suštini već samo u njihovoj mentalnoj organizaciji i načinima funkcioniranja.
Kada je um ispoliran i čist, održat će se sklad misli, riječi i djela. Ovaj sklad je najbolji dokaz vrijednosti svakog ljudskog bića. Važno je otvoreno se suoiti sa vanjskim i unutarnjim iskustvima i provoditi jedinstvo sklada sa sobom. Dok kozmiki red s druge strane, ima šire znaenje. Oznauje, naime, čistoaeu, sklad i jadnost misli, rijeci i djela (trikarand).

Bog je ljubav, a to je skrivena snaga svih ljudskih vrijednosti. Kruna svih ljudskih vrijednosti je Nenasilje. Istina, Ispravno djelovanje, Mir i Ljubav stapaju se u Nenasilje. Nenasilje je stanje uma koje prepoznaje jedinstvo unutar prividnih raznolikosti. Ona se manifestira kao nepovređivanje zakona prirode i poštovanje zakona i reda. Ona poziva na obuzdavanje poriva da se povređuju drugi i priroda u cjelini. Nenasilje izvire iz suzdržavanja, ćudoređa i poštenja.

Veliki mudraci zauvijek žive u miru i staloženosti. Slobodni su od uvjetovanosti (vasana) i zato niti traže niti odbijaju život ili smrt. Oni ostaju postojani u svom izravnom iskustvu poput Meru planine. A ipak, lutaju šumama, pokrajinama i gradovima, putuju do nebesa kao anđeli ili bogovi, posjećuju svoje neprijatelje, upravljaju carstvima i obavljaju različite djelatnosti u skladu s pravilima vedskih spisa, budući da su uvidjeli prikladnost takva bitisanja.

Kada etika Nenasilja bude prihvaćena kao sredstvo za postizanje prvo svog unutarnjeg mira tek tada može biti mir i u svijetu. Spoznaja da smo sami odgovorni za viđenje svijeta, je bitna jer su sva riješenja u umu. Um stvara patnju i bol.

Join the discussion 2 komentara

Komentiraj