Skip to main content

Ponavljanje riječi Om i meditacija o njenom značenju jeste put.

Zašto treba ponavljati Om ? Nismo zaboravili teoriju o samskarama po kojoj zbir svih primljenih utisaka nastavlja da živi u duhu. Oni mogu postati sve više latentni, ali ostaju tu i, čim dobiju pravi poticaj, oni se pojavljuju. Atomske vibracije nikada ne prestaju. Kada naš univerzum bude razoren, sve velike vibracije će nestati; Sunce, Mjesec, zvijezde i Zemlja će se sliti i iščeznuti; ali vibracije će se nastaviti u atomima.
Svaki atom izvršava istu funkciju kao i veliki svjetovi. Tako, čak i kada vibracije ćite nestanu, njene atomske vibracije će se nastaviti; i kada budu primile poticaje, one će se ponovo pojaviti. Sada možemo razumjeti što se hoće ponavljanjem. To je najjači poticaj koji se može dati spiritualnim samskarama.

“Jedan trenutak u društvu sa onim što je sveto gradi brod za prelazak oceana života.” Tolika je moć asocijacija. Tako su ponavljanje Om i razmišljanje o njegovom značenju, za vaš duh isto što i dobro društvo.
Proučavajte, zatim meditirajte o onome što ste proučavali. Tako će vam doći svijetlost i ukazat će vam se Jastvo. Ali čovjek mora misliti na Om i također na njegovo značenje. Izbjegavajte loše društvo jer su ožiljci starih rana u vama i loše društvo je upravo ono što aee ih oživjeti. Rečeno je, isto tako, da će dobro društvo izazvati dobre utiske koji su nama, ali su ostali latentni. Ništa na svijetu nije sveti je nego biti u dobrom društvu, zato što aee naši dobri utisci tada težiti da izbiju na površinu.
Isus je reakoa: Oko je svjetiljka tijelu. Zato, bude li ti oko zdravo, čitavo će ti tijelo biti u svijetlu. Ali ako ti je oko bolesno, čitavo će ti tijelo biti u tami.
Postane li tamom svjetlost koja je u tebi, kolika će ti biti tama. Matej 6:22-23

Sadhaka, tragalac, vidi u svojoj sadhani Svjetlost koja raspršuje vjekovnu tamu. Rečeno mu je da je on upravo ta Svjetlost i ništa drugo: ”Tat tvam asi” – ”ti si To”. Atman je opisan kao munja, blistava poput deset milijuna sunaca!
Ni jedan zvuk nije iznad vidokruga OM-a; svi zvuci su permutacije i produkti OM-a. Brahman je također OM, identificiran sa Njim i u Njemu. Brahman, koji je iznad Vizije, je manifestacija za viziju Atme.
Razlike Viswa-e, Taijasa i Prajna-e su samo pojave zadate od Atma-e; što govori da Atma ostaje ista, nedodirnuta u budnom stanju, stanju snova i u stanju dubokoga sna ljudske egzistencije.

Ova Atma i Atma koja se odnosi na „Ja“ su iste. „Ja“ ili Atma pliva kao riba u vodi, ne obraćajući pažnju na ovu obalu ili onu, mada su vode ograničene i vođene sa njima. U dubokom snu, sve vasnna-e i impulsi su izbačeni i mada oni i dalje opstaju, oni se ne manifestiraju ili nisu aktivni. U snu, čovjek sledi impulse i dobiva zadovoljenje u procesu. Sve raznovrsne mogućnosti i privlačnosti čulnoga svijeta, koje privlače čovjeka prema objektima oko njega, su rođene u toku budnoga stanja i stanja sna.

Um je pun agitacija (uzbuđenja i poticanja) i oni su plodna polja vasana koje rastu i množe se, umnožavaju i jačaju korenje. Ustvari, potaknuti Um je onaj koji prouzrokuje Kreaciju, to je iznad svih Srishti-ja. U dubokome snu Um je latentan (skriven); u snu, Um je nemiran u raspravljanju, jako aktivan; u budnome stanju, on je aktivan i motiviran (pobuđen). U sva ova tri stanja, Istina ostaje nepoznata. Materijalni Svijet objekata je jednostavno obmana aktivnoga Uma, super-zavođenje konopca, koga mi vidimo kao zmiju, koja ne postoji. Svijet nije rođen, niti on umire!?; on je rođen kada ste vi u neznanju; i on umire.

Kada vi postanete mudri!! AUM je Omkara, predstavlja Viswa-u, Taijasa-u, i Prajna-u aspekte budnoga stanja, stanja sna i dubokoga sna našega postojanja, ima ima svu i posebnu ulogu u Sadhana-i (Duhovnoj praksi). Upasana koju A (prvo slovo) Omkara ističe više, čini da čovjek može ostvariti sve želje; ako se više koncentriramo na slovo (glas) U, onda se pojavljuje Jnana (Znanje), a ako je M posebno zastupljen u Upasana-i, dešava se konačno stapanje Duše u Svevišnjega. Upasaka Pranava-e će također donjeti Znanje Istine Svijeta i Kreacije.

Upasaka (čuvar) Pranava-e, prema tome, vodi nas unutra u nas same, odnosno u Njega, poštovaoca svih. A, U i M zvukovi nastavljaju se jedan iz drugoga u Pranava-i i konačno se stapaju u A-mantru, bezslovnu (bezzvučnu) rezonanciju, koja se postepeno smanjuje u Tišinu.

Ovo je simbol Santham-a, Sivam i Adwaitham, stapanje Individualne Duše u Univerzalno (Atma-u), posle gubljenja (odbacivanja), svjesnoga napuštanja, ograničenih pojedinosti imena i oblika. To nije sve!?!

Karikas 24-29 ove Upanišade slavi Pranava-u kao uzrok Kreacije. Ona, Pranava je veličana kao gasitelj svih žalosti. Zašto? Onaj koji razmišlja neprestano o OM-u, Pranava-i i koji je svjestan uvijek o Njenom značenju kreće se ka Svjesnosti Realnoga, koji je u osnovi svega ovoga nerealnoga Pojavljivanja, Same Paramatmathathwa-e.

Komentiraj