Skip to main content

Na najsuptilnijem nivou, kada energija još nije kristalizirana u opipljive stvari mat. priroda se zove pradhana i tri gune su u stanju ravnoteže ili balansa. Samkhya filozofija opisuje da proces manifestacije pojavnog svijeta, započinje sa interakcijom prakriti i Puruše. Čitav proces predstavlja postepenu evoluciju i razvoj od jednog elementa do drugog sve do potpune raznolikosti prirode kakvu je poznajemo.

Gune predstavljaju tri elementa koji sačinjavaju materijalnu prirodu. Po filozofiji joge, čitava priroda sastoji se od tri gune, elementa ili snage, koje se zovu tamas, radžas i satva. Te tri gu-ne se u fizièkom svijetu manifestiraju prva kao tama ili neaktivnost, druga kao privlaènost ili odbijanje i treaea kao ravnoteža prethodne dvije. Sve što postoji u prirodi, sve manifestacije samo su kombinacije i ponovne kombinacije te tri snage.
Glavno značenje riječi Guna je «uže». Ove tri energije primoravaju utjelovljeno biće da ostane na niskom nivou, vezanim za tijelo, za objekte čula i rezultate svojih aktivnosti, koji ga svi uslovljavaju. Ako prihvatimo i razumijemo ovu doktrinu Guna, razumjet ćemo svijet oko nas, gledajući ga drugačijom svjesnošću i naći ćemo se u povoljnijoj situaciji. Treba naučiti njihova imena na Sanskritu jer nijedna naša riječ ne može pravilno prevesti izvorne definicije sattva, rađas, tamas.

Gune – hrane naš identitet u ovom svijetu Tri gune su sastavni dijelovi maye; može ih se usporediti sa tri struka ispletena u uže maye, uže pomoću kojeg maya čovjeka veže za iluzoran svijet. Maya ne postoji neovisno o gunama. Tri su gune prisutne, u promjenjivom stupnju, u svim predmetima, grubim ili suptilnim, uključujući um, buddhi i ego. Hrana koja hrani naše tijelo, misao koja je funkcija uma, dužnost koja uzdiže čovjeka sa životinjskog nivoa, milosr e, obožavanje, žrtvovanje – ukratko, sve što pripada univerzumu maye – sadrži ove tri gune.

Na kraju ciklusa svijeta, kad se imena i oblici vrate u stanje nemanifestacije/neočitovanja ili involucije, gune ostaju u stanju nediferencijacije ili u stanju ravnoteže. To se naziva sjemenim stanjem univerzuma; ono je opisano kao san Kozmičke Duše. Maya, zajedno s Brahmanom, ili Čistom Svjesnošću, postoji tada kao Uzrok sâm, bez ikakvih manifestacija. Odjednom, ravnoteža biva narušena voljom Apsoluta i gune započinju s afirmacijom svojih individualnih svojstava. Nastaju različiti predmeti/objekti, suptilni i grubi.
Opipljivi univerzum manifestira se (očituje se) korak po korak (malo-pomalo).
Sattva
– označava balans, svijetlo, lakoću, čistoću, široku viziju, moć predviđanja, intuitivnost, vrlinu, harmoniju, bezbrižnost, samilost. Ovo je najpozitivnija guna ali je ipak uzrok uslovljenosti jer je uvijek zaprljana rađasom i tamasom. Sposobnost diskriminacije (razlučivanja) je također tipična za sattvu. Osobe koje su uglavnom pod utjecajem ove gune mogu predvidjeti razumiju događaje – vide stvaranje određenih okolnosti i pripremu događaja, i prije nego što oni postanu kristalizirani ili materijalizirani već su preuzeli preventivne mjere da spasu situaciju. Rijetko su preplavljeni neočekivanim okolnostima i razočaranjem, rijetko su tužni i mrzovoljni jer su sposobni da se organiziraju i svaku situaciju najbolje iskoriste, čak i u tzv. tragedijama. Ukratko znaju živjeti. Ljudi su uslovljeni ovom gunom tako što su vezani za svoje blagostanje. Ako se ne pročisti i transcendira ona može predstavljati prepreku na putu savršenstva. Iako nas sattva suptilno uslovljava, razvijanje satvičnog načina života je prvi bitan korak za dostizanje ravnoteže i spokojstva koji nam omogućavaju da idemo putem duhovne spoznaje.

Rađas – osnovne karakteristike – pokret, delovanje, strast, goruća želja, snažan impuls za delovanje, uznemirenje, teskoba, uzbuđenje koje se kasnije preobražava u depresiju i navodi individuu u mračni tamas. Rajas stvara aktivnost – koja je intenzivna, pomamna i egoistična. Ona navodi osobu da nikad ne stane čak i kad bi ona to želela; navodi je da juri za novim i novim iluzijama što neizbežno vodi do bolnih razočaranja i nezadovoljstva. Onaj ko je pod uticajem rađasa psihički pati i navodi druge da pate. Oni mogu da vide ali ne i da predvide. Samo vide stvari koje se već događaju. Još uvijek biti u rađasu je bolje nego biti u tamasu.

Tamas – sinonim za tamu, nestašicu, inerciju, težinu, spavanje, tupost svesnosti, prljavost, letargiju, lenjost. Ova guna ošamućuje i hipnotizira, zaslepljuje i smanjuje nivo opažanja i razlučivanja. Tamasična osoba nije sposobna da se dubinski skoncentriše i pod uticajem je unutrašnjeg stanja zbunjenosti koje se neizbežno odražava i spolja. Tamas je izvor svih vrsta fundamentalizma i fanatizma, na svim nivoima bilo u sportu, politici, religiji. Izvor je uvijek isti – nesposobnost razlučivanja i inteligentnog delovanja. Ljudi deluju uskogrudo, bez prisebnosti a posebno bez samilosti. Međutim, tamas je također korisna guna kao sila koja uspostavlja stabilnost – možemo je porediti sa sidrom koje omogućava da brod stabilno stoji u luci, ali se mora podići na brod kada plovi. Element tamasa je stoga neophodan ali se mora pažljivo držati pod kontrolom pomoću sattva gune. Nakon interakcije izvorno stanje guna se mijenja i materijalni svijet se počinje stvarati.

Manifestacija elemenata u kosmosu počinje od najsuptilnijih supstanci koje sačinjavaju psihički život živih bića i nastavlja prema grubljim telima koje sačinjavaju fizičku realnost – objekte. Bhagavat Gita ima iste teze ” Budi bez trii gune”, ” Ti nisi taj koji čini, to čini priroda”.

Komentiraj