Skip to main content

Kako možete razumijeti sebe, Atmana?

Sve što radimo, kretanje, putovanje, boravak, spavanje sve to spontano dolazi i odlazi Ako slijedimo Atmičke principe o kojima govorimo, citiramo, pričamo onda i sve ostalo je bivanje koje se  događa samo u svjesnosti a ono što stvarno Jesmo niti se rađa niti umire.Pokušajmo jasno sagledati više znanje koje je izvan intelekta s temom “Imate li znanje o sebi”, o “JA”.
Kroz  osjećanje “JA”  svi  posredno osjećate da nešto činite, ono na što ćemo se usredotočiti je da li je to osjećanje o “JA” stvarno ili nestvarno, stalno ili nestalno.

Ako temeljno ne upoznate (spoznate) ovu/svoju /sve  svjesnost ne može se dalje ka razumijevanju atmičkog principa da je pojavnost  nestvarna kao i svaki umni koncept. Ono što blokira razumijevanje je zarobljenost  bića u ovom svijetu objektivnosti. Zbog toga što se želi određeno zadovoljenje u skladu sa svojim konceptima,  svaki pokušaj definiranja pojma atman, svjesnost, pa i čisto blaženstvo  većini nije potpuno jasno. Pitajte nekog da li si ti postojala/o prije 100 godina? Ako si ti vječna atma kako nas mudraci oslovljavaju znači da postojiš kroz vječnost.
Ovo što sada govorimo ne odnosi se na objektivnu spoznaju.

Pojam ananda ima smisao samo ako ukazuje na to da je fizičko bivanje u stanju da ga iskusi. Sve što se nekom događa je njihovo vlastito bivanje koje boravi unutar tijela. Zatim ako ne odbacujemo samu spoznaju da je sve maya kako se onda doživljavamo’?
I  pitanje koje je dobro postaviti je “U trenutku takozvane smrti sa kojom osobnošću bi voljeli otići? Možete li definirati tko ste?   Na ovaj način malo povisujemo budnost,  i pažnju održavamo na ovim principima na kojima treba raditi, kako   um bio uronjen (ako već ne može biti prazan) u Atmičke principe. Činjenica je da je kod većine sadana ako je još ima postala mehanička, uspavljujuća jer ne donosi transformaciju konceptualne svijesti.

Da bi mogli imati konstruktivni okvir ovakvih tema, koristimo smisao termina koji upotrebljavam za riječ “svjesnost” pod tim se podrazumijeva samo ono Jedno u čemu se   događa  manifestacija, koja na svjesnost ne utječe i koje nazivamo raznim imenima najbliža je riječ Apsolut, Parabrahman, prazan prostor, Sve, ili čista svijest koja je bez oblika, svojstva ili opisa.

Sveci, Avatari, mudraci ukazuju kroz svoje govore, učenje da to JA koje se pojavljuje nije stvarno. Znači to saznanje unutar nas koje zna da je “JA” nestvarno, to saznanje koje shvaća promjenu, mora i samo biti nepromjenjivo. Ako znam da nisam stvarna/stvaran onda znam da ni vi niste stvarni. (ništa nije stvarno). Kako može ono što dolazi i odlazi (rađa se umire) biti stvarno?
Svjesnost je ta koja sada piše, (čita) zavisi od tijela. Ako u ovo sve sumnjate pokušajte saznati tko je taj koji sumnja?

U polju svjesnosti ne možeš iskusiti ISTINU jer ste vi to u konačnom, ISTINA predhodi bivanju.

Svi koji pripadaju nekim oblicima duhovnih škola, razni tragatelji za Istinom, i oni koji dolaze kod mudraca, u ašrame dolaze sa idejom da će nešto naučiti, iskusiti, čak da će steći duhovno znanje, dolaze i bivaju sljedbenici  kao individue koje žele nešto dobiti u tome je problem. Na kraju, morate stići izvan spoznaje, ali spoznaja mora doći. A dolazi kad Tragalac nestaje.
Ne trošite energiju na pretjerano govorenje, osuđivanje drugih oblika prisutnih pravaca, tema, info i mašte, o kraju sveta, zlatnom dobu, lošim i dobrim, proročanstvima, što će se dogoditi. To je razina na kojoj osjetila  gube energiju. Svoja osjetila treba držati pod nadzorom a ne baviti se svjetovnim stalno prisutnim  tamas i rađas informacijama  koje su suprotno sathyi.
Donesite čvrstu odluku da ćete dostići božanskost. Svakako promislite o tome gdje i kako ćete tu vašu odluku provesti u djelo. Ako razmišljate na taj način, bit ćete sposobni ispravno iskoristiti svoju snagu odlučnosti. Svrha obrazovanja bit će izgubljena ako trčite za svjetovnim zadovoljstvima.

Što znači obrazovanje – vidya?

Riječ vidya sastoji se od dva sloga: vid + ya. Vid znači prosvjetljenje. Ono što nas prosvjetljuje je vidya.
Ne možete sve pripisati utjecaju kaliyuge. Gubljenje energije kroz zloupotrebu osjetila  osnovni je uzrok. To što se ne usmjerava um na ono što je stvarno potrebno, već pune  svoje umove nepotrebnim mislima i postaju žrtve beskonačnih briga. Sve te brige, koje im uzrokuju patnju, potpuno su neosnovane. Kakav oblik ima briga? To je zapravo mentalno kreirani strah. U protivnom, briga ne postoji. Usmjerite načelo ljubavi, koje je prisutno u vašim srcima, putem svetosti. To je način na koji možete stići do božanskosti. Loše misli koje vam se pojave u umu nemaju vrijednosti. Ljutnja, ljubomora i ego su poput drvenog ugljena, dok su strpljivost, mir i bistar intelekt dragocjeni kao dijamant. Zar nije nerazumno mijenjati dijamante za drveni ugljen?  Postoje tri vrijednosti, koje se mogu nazvati ‘3P’, a to su čistoća, strpljivost i ustrajnost (purity, patience, perseverance) Tamo gdje je čistoća tamo je i mir. Tamo gdje su zajedno čistoća i mir, pojavit će se i ustrajnost. Sama ta ideja da ste vi tijelo je smiješna to svjesnost doživljava svoju manifestaciju. Rijetka su bića koja će ovo shvatiti.

Svjetovni život jednog mudraca podrazumijeva totalno funkcioniranje svjesnosti, oni kažu;  STVARNOST što god da je, stalna je nepromjenljiva besmrtna. Svi pokušavate rečeno apsorbirati kroz koncepte. Vi ste zainteresirani za stanje u kojem imate iskustva Budite to što jeste a ne iskustva. Stabiliziraj se u stanju koje predhodi budnom stanju. Ne bavi se stanjem koje nisi.

Doseći Istinu je unutarnji put koja na prijestolju mudrosti sja.
Ona sama o sebi najviše govori.
Postoji samo osjećaj što radost u srcima budi
Postoji samo iskra što Ljubav-Bog se zove
Ostalo sve je samo varka, privid uma samsara,
što u krug k sebi nas neodoljivo vuče.
I zato ne tražite putove druge osim onog na čijem ste pragu.
Misli o nedostižnom ma kako dostižne bile nisu prave misli.
Ako nisu spremne da žrtvuju sebe.

Komentiraj