Skip to main content

Gubljenje svjesnosti ne znači ništa drugo do gubljenje veze sa samim izvorom, odnosno gubljenje kontakta s onim sto mi zapravo jesmo. Kad se taj fenomen zaboravljanja produži, kada se svjesnost jako smanji, tada se identificiramo s objektima svijeta. Ljudska svijest kroz evoluciju svijesti prolazi više razina. Za većinu duhovnih aspiranata prvi stupanj je razumijevanje i usvajanje ljudskih vrijednosti kako bi pročišćenim umom putem duhovne discipline, satsang, badjan i druženjem s dobrim društvom (onim koji su usmjereni na najviše aspekte božanskih vrijednosti) usvojili, razumjeli i življenjem mogli stupiti ka višoj razini nakon pročišćenja uma božanska svijest. Na ovom stupnju aspiranti i pojedinci koji su već postigli stanje yoge (miran um) život nevezanosti, neprijanja i neovisnosti o svijetu. Kao što jedan zvuk stvara između dva brda različite odjeke, jedna svijest doživljava mnogolikost unutar sebe, sa zamislima “ovo je ja” i “ovo je moje” itd. Jedna svijest vidi mnogolikost unutar sebe kao što sanjać opaža mnoštvo objekata unutar sebe. Dio ljudske psihe čine šest negativnih kvaliteta: kama (želja), krodha (ljutnja), lobha (pohlepa), moha (zavaravanje), mada (ponos), i matsarya (ljubomora). Iste se ove kvalitete reflektiraju na vanjski svijet. Stoga, održavajte svoju unutarnju svijest čistom, što omogućava pristup sebe-izvoru.. .

Jedan je entitet koji poput niti u perlama brojanice prožima cijeli univerzum. Taj entitet prisutan je u svemu kao duša i svijest.Zato bismo trebali težiti stanju u kojem

Iako smo svi rođeni u ljudskom tijelu, na spiritualnom planu mi nismo u istoj točci. Ako posjetite školu, razumjet ćete što znači evolucija. Svi učenici idu u istu školu, ali ne u isti razred. Oni napreduju kroz različite stupnjeve obrazovanja sve dok konačno ne dospiju u završni razred. Na isti način, ljudska svijest evoluira milijunima godina. Kada promatramo čovjeka kao ljudsko biće, onda možemo promatrati njegovo: – fizičko tijelo – emotivno tijelo – mentalno tijelo i – njegovu svijest. U procesu rada na sebi nevažnije je usmjeriti duhovnu praksu (sadhanu) na svijest.

Duhovni život prosječnog čovjeka se obično svodi na promatranje svog fizičkog tijela. Kao i što doživljava, kako izgleda, kuda se kreće, i nakon toga sto se zbiva s njegovim emotivnim i mentalnim tijelom usmjeren na utjecaje okoline uvjetovan od drugih, u stalnom previranju i neodlučnostima. Različito na njega utječe u svojim raznim vidovima energija stvaranja, u svojoj ljepoti, svojem neizbježnom nizu događaja, svojim mogućnostima; a svijet mu se razotkriva jedino preko različitih utjecaja na osjetila, imaginaciju i moć rasuđivanja. Svijest, a ne pojedinačni čovjek, koji boravi u ograničenom vremensko-prostornom okružju, baveći se neposrednim životnim potrebama, je duhovna snaga. Zato i postoji ono što se u našoj civilizaciji naziva napretkom; jer on predstavlja tu energiju stvarnja prisutnu u svemu kroz svoje savršenstvo.Osoba ga teži dosegnuti šireći granice znanja,sposobnosti,ljubavi,veselja, tako pristupajući univerzalnom.

I najudaljenija je zvijezda, čija varljiva poruka jedva dotiče rub najmoćnijeg teleskopa,povezana s čovjekovim umom. Stoga nikad ne prestajemo vjerovati kako ćemo nastaviti prodirati sve dublje u zagonetke njihove prirode, uma, postojanja. Koliko poznajemo istinu o zvijezdama, jasno nam je sve ono što spoznajemo o sveobuhvatnom čovjekovom umu. Čovjek tijekom dana zbog stalnog lutanja uma potroši ogromnu energiju, a još veću u stanjima snažnih emocija. Što osoba ima vise emocija, na nižem je stupnju duhovnog razvoja. Moramo razumjeti ne samo um koji promišlja, već i stvaralačku imaginaciju, ljubav i mudrost.Oni pripadaju Vrhovnom,čiji je Duh posvud oko nas. Ljubav prema Njemu uključuje ljubav prema svim stvorenjima, nadvisivši dubinom i snagom sve druge ljubavi, vodeći tegobnim naporima i mučeništvu bez drugoga dobitka osim njenog ispunjenja. Klasični spisi o Jogi izričito izjavljuju da ljudsko biće mora naučiti organizirati i koristiti psihički instrument, preuzme potpunu kontrolu nad njim i usmjeri ga, kako bi omogućio prikupljanje najdubljeg znanja o sebi i svijetu.

Sva tijela osim ljudskog su tek instrumenti za stjecanje iskustva plodova djelovanja. Ljudsko je tijelo jedini instrument kojim se stječe oslobođenje duha iz materije. Upanišad Vahini, str. 63

Što je izvor svih stvari?
Svijest, čista svijest, je jedan izvor iz kojeg sve potječe. Ako ste svjesni i identificirani za bilo sta, znajte da je to mentalna svjesnost. Ne Svjesnost koja je Izvorna, Svjesnost vaše Prirode.

Komentiraj